1. Hoàn thiện phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trước ngày 31/03/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đưa ra một yêu cầu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, và đơn vị sự nghiệp công lập, diễn ra sáng ngày 8/12. Trong cuộc họp này, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, và địa phương tập trung chỉ đạo để hoàn thành xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3/2024. Được biết, thời hạn nêu trên là một phần của chiến lược chung để cải thiện và quản lý vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và các tổ chức công lập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đánh giá cao sự tích cực và cam kết của các bộ, ngành, và địa phương trong việc tham gia vào quá trình này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng cải cách không phải lúc nào cũng dễ dàng, và các bước tiến trong việc hoàn tất khung pháp lý cho Đề án vị trí việc làm là một thành tựu đáng chú ý. Hơn nữa, ông đặt ra mục tiêu quan trọng là quý II/2024 sẽ tập trung xây dựng hệ thống bảng lương mới, dự kiến áp dụng từ ngày 01/7/2024. Nhìn chung, đây là bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất và tính minh bạch trong quản lý vị trí việc làm, đồng thời giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cải cách và phát triển của cơ quan và tổ chức công lập.

Thông qua Hội nghị toàn quốc về xây dựng và quản lý vị trí việc làm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đặt ra yêu cầu quan trọng về việc hoàn thành Đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3/2024. Ông nhận thức và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các bộ, ngành, và địa phương trong việc cải thiện quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, và đơn vị sự nghiệp công lập. Qua việc đặt ra mục tiêu tập trung xây dựng hệ thống bảng lương mới và áp dụng từ ngày 01/7/2024, Phó Thủ tướng đã đề xuất một hướng đi rõ ràng để cải thiện hiệu suất làm việc, minh bạch, và tính công bằng trong quản lý nhân sự. Điều này được nhìn nhận như là một bước quan trọng để tạo ra một hệ thống công quan hiện đại, linh hoạt, và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cơ quan và tổ chức công lập trong bối cảnh ngày càng phức tạp của xã hội và kinh tế.

 

2. Lộ trình cụ thể trong việc cải cách tiền lương từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như thế nào?

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đề ra mục tiêu cụ thể trong việc cải cách tiền lương từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, tập trung vào khu vực công và khu vực doanh nghiệp. Dưới đây là chi tiết các điều khoản theo từng khu vực:

Đối với khu vực công:

- Từ Năm 2021:

+ Áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên toàn bộ hệ thống chính trị.

+ Tiền lương thấp nhất bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Định kỳ nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

- Đến năm 2025 và 2030:

+ Năm 2025, tiền lương thấp nhất cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng doanh nghiệp.

+ Năm 2030, tiền lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Đối với khu vực doanh nghiệp:

- Từ năm 2021:

+ Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

+ Chính sách tiền lương được thực hiện qua thương lượng và thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, không can thiệp trực tiếp từ Nhà nước.

- Thực hiện quản lý lao động và tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước thông qua phương thức khoán chi phí tiền lương, liên kết với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến năm 2025. Hướng tới mô hình giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Nghị quyết nhấn mạnh sự linh hoạt và sự tự chủ trong chính sách tiền lương của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích quá trình thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động để đảm bảo công bằng và tính bền vững của hệ thống tiền lương. Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đề ra mục tiêu cụ thể cải cách tiền lương từ năm 2021 đến năm 2025, với tầm nhìn đến năm 2030. Trong khu vực công, nhấn mạnh việc áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất, nâng mức tiền lương định kỳ, và tạo sự phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu là đến năm 2030, tiền lương thấp nhất trong khu vực công phải bằng hoặc cao hơn so với vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp. Đối với khu vực doanh nghiệp, quyết định tập trung vào sự linh hoạt và tự chủ trong chính sách tiền lương. Nhà nước chỉ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia và khuyến khích sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Các doanh nghiệp nhà nước được khuyến khích thực hiện quản lý lao động và tiền lương thông qua mô hình khoán chi phí tiền lương và tiến tới mô hình giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến năm 2030.

 

3. Bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 

Cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đạt được sự chấp thuận của Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Điều này có liên quan đến việc áp dụng các thay đổi trong bảng lương, chủ yếu tập trung vào cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang trong khu vực công. Quá trình cải cách tiền lương này sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 01/7/2024, theo hướng dẫn chi tiết của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nội dung cải cách được đề cập tại điểm c khoản 3.1 Mục II của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, trong đó có các điểm chính như sau:

- Xác định yếu tố cụ thể cho việc thiết kế bảng lương mới:

+ Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

+ Xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Với sự bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, hệ thống mới sẽ áp dụng mức lương cơ bản được xác định bằng số tiền cụ thể. Điều này mang lại tính minh bạch và rõ ràng hơn trong việc xác định mức thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang.

- Xây dựng 5 bảng lương mới: Chính thức áp dụng từ 01/7/2024, hệ thống mới sẽ bao gồm 5 bảng lương, được thiết kế để phản ánh đúng hơn nhu cầu và đóng góp của từng đối tượng. Qua đó, cải cách tiền lương này không chỉ nhằm tạo ra một hệ thống thu nhập công bằng hơn mà còn thể hiện sự đổi mới và hợp nhất trong quản lý tài chính công và nhân sự.

Bảng lương 01: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã

Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

Bảng lương 03: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm)

Bảng lương 04: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

Bảng lương 05: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Nội dung khác có liên quan xem thêm bài viết sau đây: Tổng hợp Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức mới nhất

Nếu quý khách hàng đang đối mặt với bất kỳ khía cạnh pháp lý nào khó khăn hoặc có những thắc mắc, chúng tôi sẵn lòng đồng hành cùng quý khách để giải quyết mọi vấn đề. Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi, với số hotline độc đáo 1900.6162, là nơi quý khách có thể tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp và nhanh chóng từ đội ngũ luật sư uy tín. Ngoài ra, để đảm bảo rằng mọi thông tin và yêu cầu của quý khách đều được xử lý một cách chính xác và đầy đủ, quý khách hàng cũng có thể liên hệ thông qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi và hỗ trợ quý khách hàng một cách toàn diện, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc một cách chi tiết và minh bạch.