Xuất khẩu lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu phải kỹ quỹ trong quá trình hoạt động kinh doanh. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đề án hoạt động xuất khẩu lao động để Quý khách hàng tham khảo và vận dụng vào trường hợp kinh doanh của mình. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ:

.

(Luật sư tư vấn pháp lao động trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHỤ LỤC

ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

 

PHẦN I

NHẬN THỨC VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI.

 

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG

 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp
 2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy doanh nghiệp
 3. Trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết

 

PHẦN III

DỰ KIẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÔNG TY SẼ ĐƯA NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

 

PHẦN IV

PHƯƠNG ÁN TUYỂN LAO ĐỘNG, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

 1. Về phương án tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài
 2. Về hoạt động  đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động
 3. Quản lý người lao động làm việc ở  nước ngoài

 

PHẦN V

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

 1. Các khoản tiền người lao động cần nộp
 2. Quyền lợi của người lao động
 3. Các khoản tài chính công ty được thu của người lao động.
 4. Ký quỹ hoạt động
 5. Giải quyết cế độ cho người lao động trong trường hợp phải về nước do bất khả kháng.
 6. Kế hoạch tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh về quỹ rủi ro

 

PHẦN VI

KẾT LUẬN

 

------------------------------------------------------------------