1. Người bên Công ty chúng tôi sang bên trung tâm đối tác với vai trò là trợ giảng theo giáo viên bên họ lên lớp hỗ trợ, tư vấn giáo viên trong việc đào tạo học viên

2. Hàng tháng 2 bên sẽ mở cuộc hội thảo, bên công ty tôi sẽ tập huấn, tư vấn kiến thức chuyên môn cho cán bộ và học viên bên trung tâm đối tác.

Mong Luật sư cho chúng tôi biết trong 2 hoạt động trên hoạt động nào thuộc nội dung của ngành nghề Tư vấn quản lý mà chúng tôi đã đăng ký kinh doanh.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, Gọi: 1900.1975

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

2. Nội dung tư vấn:

Ngành nghề mà bạn kinh doanh thuộc mã ngành 7072: Hoạt động tư vấn quản lý. Theo quyết định 337/QĐ-BKH quy định như sau:

702 - 7020 - 70200: Hoạt động tư vấn quản lý

Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp họat động đối với người kinh doanh hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

- Quan hệ và thông tin cộng đồng;

- Hoạt động vận động hành lang;

- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.

Loại trừ:

-  Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

- Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 69100 (Hoạt động luật pháp);

-  Hoạt động kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);

- Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ khác được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan), 7490(Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

- Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

-  Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

- Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

- Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).

Như vậy trong hai hoạt động trên hoạt động thứ 2, Hàng tháng 2 bên sẽ mở cuộc hội thảo, bên công ty tôi sẽ tập huấn, tư vấn kiến thức chuyên môn cho cán bộ và học viên bên trung tâm đối tác, là hoạt động thuộc nội dung của ngành nghề tư vấn quản lý. Hoạt động thứ nhất thuộc dịch vụ hỗ trợ giáo dục, bị loại trừ do đó hoạt động đó không thuộc nội dung của ngành nghề tư vấn quản lý

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email hoặc qua tổng đài luật sư 1900.1975. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê