Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động quản lý"

hoạt động quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động quản lý.

Hoạt động quản lý nước thải trong khu công nghiệp?

Hoạt động quản lý nước thải trong khu công nghiệp?
Phương án bảo vệ môi trường là kế hoạch quản lý môi trường được lập và triển khai thực hiện trong toàn bộ quá trình hoạt động của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động và làng nghề.

Các biện pháp hành chính trong hoạt động quản lý ngoại thương

Các biện pháp hành chính trong hoạt động quản lý ngoại thương
Các biện pháp áp dụng trong quản lý ngoại thương hàng hóa của Việt Nam được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương đảm bảo hài hòa, lồng ghép giữa hai nguyên tắc cơ quan Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép và thương nhân được kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm.

Những quy định mới của pháp luật về hoạt động quản lý thuế

Những quy định mới của pháp luật về hoạt động quản lý thuế
Quản lí thuế là việc Nhà nước xác lập cơ chế, biện pháp để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của chủ thể nộp thuế, cơ quan thu thuế và các tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình thu, nộp thuế. Vậy, theo pháp luật hiện hành hoạt động quản lý thuế đươc quy đinh như thế nào?

Đặc điểm của hoạt động quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân?

Đặc điểm của hoạt động quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân?
Thi hành án phạt tù là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án hình sự buộc phạm nhân phải chịu sự quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo để họ trở thành người có ích cho xã hội . Do đó, hoạt động quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân mang ý nghĩa quan trọng...

Mẫu báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Một trong ba nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đó là nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. Khi thực hiện hoạt động nghiệp vụ này công ty quản lý quỹ phải có nghĩa vụ báo cáo theo quy định pháp luật. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong bài viết này:

Điều kiện tư vấn hoạt động quản lý ?

Điều kiện tư vấn hoạt động quản lý ?
Thưa luật sư, tôi có câu hỏi mong các luật sư giải đáp giúp tôi Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100% vốn của Nhật. Trong đăng ký kinh doanh ngành nghề chúng tôi đăng ký có ngành nghề Tư vấn quản lý.

Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý thị trường

Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý thị trường
Để đề xuất phương án kiểm tra đột xuất trong hoạt động quản lý thị trường thì cần phải thực hiện đúng quy định xử lý thông tin vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật tiếp nhận từ các nguồn theo quy định. Vậy quy trình xử lý này như thế nào?