1. Học sinh tiểu học khác trình độ (lớp) có được phép học cùng lớp hay không?

Theo Công văn 5335/BGDĐT-GDTH năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức lớp ghép cho học sinh tiểu học đã trở thành một hình thức giảng dạy sáng tạo và linh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Lớp ghép, như mô tả trong hướng dẫn, là nơi hội tụ các học sinh từ hai hoặc ba nhóm trình độ khác nhau, chia sẻ cùng một không gian học tập và được hướng dẫn bởi một giáo viên chuyên nghiệp.
Với mục tiêu giáo dục cụ thể cho từng nhóm trình độ, lớp ghép trở thành môi trường học tập đa dạng, giúp học sinh học hỏi và phát triển theo cách linh hoạt nhất. Đặc biệt, việc đặt ra nguyên tắc không quá 15 học sinh và không quá hai trình độ trong mỗi lớp ghép, và không quá 10 học sinh nếu ghép ba trình độ, đã tạo ra sự chăm sóc cá nhân và tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh.
Lớp ghép không chỉ giúp học sinh khác trình độ học cùng nhau mà còn thúc đẩy tinh thần hợp tác và tạo ra cơ hội cho sự giao lưu, học hỏi giữa các độ tuổi khác nhau. Quy định ưu tiên tổ chức lớp ghép gồm các trình độ liền nhau làm tăng tính hiệu quả và hiệu suất của quá trình học.
Tổ chức lớp ghép không chỉ là một đổi mới quan trọng trong hệ thống giáo dục mà còn là bước tiến quan trọng đối với mục tiêu đảm bảo rằng mọi học sinh, không phụ thuộc vào trình độ, đều được hưởng cơ hội học tập và phát triển một cách toàn diện. Điều này không chỉ là sự phản ánh của cam kết mạnh mẽ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với chất lượng giáo dục mà còn là sự quan tâm đặc biệt đối với sự đa dạng và cá nhân hóa trong quá trình giảng dạy.
 
Tính đa dạng trong lớp ghép không chỉ mang lại lợi ích cho học sinh mà còn thách thức cho giáo viên, buộc họ phải sáng tạo và linh hoạt trong việc thích ứng với nhu cầu và khả năng của từng học sinh. Việc này tạo nên một môi trường học tập động lực, khuyến khích sự sáng tạo và sự tương tác tích cực giữa các học sinh có trình độ khác nhau.
Cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với chất lượng giáo dục không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo một môi trường học tập công bằng mà còn nhấn mạnh đến sự quan trọng của cá nhân hóa. Bằng cách tổ chức lớp ghép, họ đang thúc đẩy sự phát triển đồng đều và toàn diện của mỗi học sinh, không chỉ qua khía cạnh kiến thức mà còn qua khía cạnh kỹ năng, phẩm chất, và ý thức về trách nhiệm xã hội.
Sự quan tâm đặc biệt đối với sự đa dạng và cá nhân hóa trong giảng dạy không chỉ làm giàu trải nghiệm học tập của học sinh mà còn chính là động lực để xây dựng một xã hội nâng cao, nơi mà sự khác biệt được đánh giá cao và mọi cá nhân đều có đủ cơ hội để phát triển tối đa khả năng của mình. Như vậy, lớp ghép không chỉ là nơi học tập mà còn là bản chất của một giáo dục chân thành, tận tâm đối với sự phát triển đa chiều của con người.

2. Quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy học lớp ghép cho học sinh tiểu học thế nào?

Tại tiểu mục 1 Mục II Công văn 5335/BGDĐT-GDTH năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra các hướng dẫn cụ thể về xây dựng và tổ chức dạy học lớp ghép cho học sinh tiểu học. Điều này bao gồm việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo mô hình được quy định tại Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021. Kế hoạch dạy học lớp ghép được xây dựng chi tiết, từng học kỳ, từng tháng, từng tuần học, phản ánh sự chủ động và linh hoạt trong việc đảm bảo mục tiêu giáo dục cho từng trình độ học sinh.
Nội dung, mức độ, thời lượng của các hoạt động giáo dục trong lớp ghép được điều chỉnh linh hoạt dựa trên điều kiện và đặc điểm cụ thể của lớp ghép. Mục tiêu là bảo đảm việc tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của chương trình, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng với đối tượng học sinh.
Đặc biệt, trong việc tổ chức dạy học lớp ghép, quan trọng là đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình môn Toán và Tiếng Việt theo yêu cầu cho từng nhóm trình độ. Sự quan tâm đặc biệt đối với học sinh trình độ lớp 1, lớp 2 được thể hiện qua việc củng cố và tăng cường tiếng Việt. Các môn học khác cũng được xây dựng với nội dung trọng tâm và thiết kế các chủ đề dạy học theo hướng tích hợp nội môn hoặc liên môn, nhằm đảm bảo yêu cầu cần đạt của các nhóm trình độ khác nhau.
Kế hoạch bài dạy được thiết kế đa dạng, linh hoạt để phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và từng nhóm đối tượng, nhóm trình độ của học sinh. Ghép các bài học kiến thức mới với bài ôn tập, luyện tập, thực hành giúp hình thành các chủ đề học tập, tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm kiến thức môn học và phát triển các phẩm chất, năng lực.
Trong quá trình dạy học, giáo viên được khuyến khích đổi mới và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với khả năng nhận thức của từng học sinh. Phân hóa đối tượng học sinh, tổ chức các chủ đề học tập trong cùng nhóm trình độ, và tăng cường tự học và làm việc độc lập cho học sinh là những yếu tố quan trọng được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất.
Cuối cùng, đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ, và kết quả học tập của học sinh được thực hiện đầy đủ và đồng đều, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt, môn Toán, cũng như đánh giá sự hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục.
 

3. Việc tổ chức dạy học lớp ghép đem lại mục đích như thế nào?

Tại tiểu mục 1 Mục I của Công văn 5335/BGDĐT-GDTH năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rõ ràng ghi nhận mục đích cụ thể của việc tổ chức dạy học lớp ghép, nhấn mạnh vào ba điểm chính:
Mục đích đầu tiên là thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Việc tổ chức lớp ghép không chỉ giúp học sinh có cơ hội học tập chung, mà còn đảm bảo quyền được học tập và phát triển toàn diện cho mọi học sinh, bao gồm cả những học sinh ở các nhóm trình độ khác nhau. Điều này làm tăng cường sự đa dạng trong môi trường học tập và hỗ trợ việc xây dựng một xã hội nâng cao với sự đồng đều trong việc tiếp cận kiến thức. Mỗi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được khuyến khích phát triển những kỹ năng cá nhân, tư duy sáng tạo, và phẩm chất xã hội. Điều này giúp học sinh hình thành bản thân một cách đầy đủ và toàn diện, chuẩn bị cho sự đối mặt với thách thức và cơ hội trong tương lai.
Mục đích thứ hai của việc tổ chức lớp ghép liên quan đến việc thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Đồng thời, lớp ghép cũng là một phương tiện để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là ở các vùng khó khăn. Việc tạo ra môi trường học tập đa dạng và phong phú trong lớp ghép giúp học sinh đạt được mục tiêu giáo dục cụ thể của từng nhóm trình độ, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong quá trình giảng dạy.
Mục đích thứ ba của việc tổ chức lớp ghép là tạo điều kiện để các địa phương và cơ sở giáo dục có thể tự chủ, linh hoạt, và hiệu quả trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Lớp ghép không chỉ là một phương tiện giáo dục mà còn là một cơ hội để các bên liên quan tham gia tích cực trong quá trình học tập, từ đó nâng cao trách nhiệm và sự cam kết của cả cộng đồng đối với việc giáo dục, tạo ra một môi trường giáo dục tích cực và tích hợp. Điều này đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi để các địa phương tự quản lý và phát triển chương trình giáo dục, tăng cường sự linh hoạt và phản ánh thực tế của học sinh trong quá trình học tập.
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng