1. Các hình thức tổ chức giảng dạy học sinh cần được thực hiện linh hoạt

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tự chủ trong việc hỗ trợ cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường và gia đình học sinh. Dựa trên tình hình dịch Covid-19 cụ thể tại địa phương, xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó theo quy định nhằm đảm bảo an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng để đón học sinh trở lại học trực tiếp khi có điều kiện, và tăng cường giải pháp tổ chức học trực tiếp ở những nơi an toàn.

Các biện pháp bao gồm việc kết hợp học trực tuyến và trực tiếp, đồng thời giữ cho học sinh cách ly theo quy định khi cần thiết. Tiếp tục triển khai hình thức học tập trực tuyến, truyền hình, kết hợp với việc giao phiếu học tập và nhiệm vụ học tập linh hoạt. Hợp tác chặt chẽ với gia đình để tổ chức hoạt động tự học ở nhà, giúp học sinh phát triển kỹ năng và năng lực theo yêu cầu từng môn học. Giáo viên nên tăng cường theo dõi, giám sát, và đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Hướng dẫn cha mẹ tham gia vào quá trình đánh giá và thực hiện tổng hợp đánh giá thường xuyên, đặt cơ sở cho việc đánh giá học sinh giữa kỳ, cuối kỳ, và cuối năm theo quy định.

Đối với học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến hoặc qua truyền hình, các cơ sở giáo dục cần phân công và hướng dẫn giáo viên chuyển tài liệu học tập đến họ. Linh hoạt tổ chức và hợp tác với gia đình để hướng dẫn học sinh trong việc học nội dung chính và duy trì thói quen học tập. Khi học sinh quay lại trường, tổ chức học bổ sung, ôn tập, củng cố kiến thức, kiểm tra và đánh giá để phản ánh chất lượng học tập một cách công bằng và đảm bảo đúng đắn.

2. Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra định kỳ cho học sinh tiểu học

Ngày 13/12/2021, Công văn số 5766/BGDĐT-GDTT đã được ban hành, cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức dạy học và đánh giá học sinh ở cấp tiểu học trong bối cảnh đối mặt với đại dịch Covid-19, đồng thời thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Theo đó, việc đánh giá định kỳ về nội dung học tập và hoạt động giáo dục, cũng như về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh được thực hiện sau khi học sinh đã tiếp xúc với nội dung chương trình của các môn học và các hoạt động giáo dục tương ứng. Đánh giá này thường xuyên được giáo viên thực hiện trong quá trình học tập, và kết quả được tổng hợp tại các thời điểm quy định (giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II, và cuối năm học). Các bài kiểm tra định kỳ được tổ chức một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và phản ánh chất lượng học tập của học sinh.

Đối với lớp 1 và lớp 2, bài kiểm tra định kỳ thường được tổ chức trực tiếp, với sự linh hoạt và phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Các biện pháp bảo đảm an toàn bao gồm lập kế hoạch thời gian, họp với cha mẹ để thông tin và hướng dẫn, và chia nhỏ số học sinh/lớp để đảm bảo an toàn phòng dịch. Trong trường hợp học sinh không thể tham gia kiểm tra trực tiếp do các rủi ro liên quan đến dịch, cơ sở giáo dục cần báo cáo và thực hiện bài kiểm tra trực tuyến, đảm bảo kiểm tra điều kiện theo quy định trước khi thực hiện.

Đối với lớp 3 đến lớp 5, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức linh hoạt bằng cách kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tùy thuộc vào điều kiện và tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. Nội dung đề kiểm tra định kỳ được thiết kế phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học. Trong quá trình triển khai, nếu kế hoạch thời gian không đủ để thực hiện chương trình, các cơ sở giáo dục cần báo cáo để được điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện nghiêm túc trong năm học 2021-2022 và báo cáo về các vướng mắc để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

3. Yêu cầu với kiểm tra học kỳ từng môn bậc tiểu học

Yêu cầu về việc kiểm tra học kỳ của các môn học ở bậc tiểu học được Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đề xuất như sau:

- Môn Tiếng Việt: Thực hiện kiểm tra theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh, đặc biệt chú trọng vào việc sử dụng văn bản ngoài sách giáo khoa cho học sinh lớp 4 và 5. Trong quá trình thiết kế, mục tiêu là khuyến khích học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình để giải quyết các vấn đề. Các câu hỏi được xây dựng với mục đích tạo động lực cho học sinh thể hiện khả năng sáng tạo và tư duy phê phán. Điều này tránh việc tạo ra câu hỏi mang tính lý thuyết cao, cũng như tránh sự mơ hồ trong đáp án để ngăn chặn khả năng tranh cãi. Mục tiêu là tạo ra một môi trường kiểm tra công bằng và khích lệ học sinh phát triển các kỹ năng vận dụng và giải quyết vấn đề trong môi trường học tập.

- Môn Toán: Bài kiểm tra kết hợp cả trắc nghiệm khách quan (30%) và tự luận (70%). Thiết kế bài kiểm tra phải khoa học, có hình ảnh rõ ràng và mang tính giáo dục. Câu hỏi cần chặt chẽ, logic, có lệnh rõ ràng và đủ ý, phân biệt mức độ nhận thức của học sinh một cách công bằng.

- Môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý: Bài kiểm tra kết hợp cả câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận, không quá 10 câu cho mỗi đề. Giáo viên tập trung vào kiến thức cốt lõi và yêu cầu cần đạt, tránh đánh đố hoặc làm khó học sinh. Mục tiêu là tạo ra một bài kiểm tra công bằng và khách quan, nơi mà học sinh có thể thể hiện hiểu biết của họ về những kiến thức quan trọng. Các câu hỏi được thiết kế để không đánh đố hoặc làm khó học sinh, mà thay vào đó, khuyến khích họ thể hiện khả năng áp dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế và giải quyết vấn đề. Điều này nhằm mục đích tạo ra một môi trường kiểm tra tích cực và khích lệ sự phát triển của học sinh.

- Môn Tin học: Ở khối lớp 1, 2, chỉ sử dụng kiểm tra để theo dõi sự tiến bộ của học sinh, không sử dụng kết quả để đánh giá. Ở lớp 3, nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề thực tế và cuộc sống của học sinh, mang tính thực hành và không gây khó khăn. Ở lớp 4, 5, là môn tự chọn, kiểm tra được tổ chức để đánh giá kết quả học tập, nội dung cần bám sát kiến thức và kỹ năng học sinh đã học.

- Môn Công nghệ ở lớp 3 được xác định là môn học bắt buộc, và điểm kiểm tra trong môn này được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đề kiểm tra được thiết kế để tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc xử lý các vấn đề thực tế. Các câu hỏi trong đề kiểm tra được thiết kế để kích thích sự tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh. Nội dung của bài kiểm tra đặc trưng cho việc áp dụng kiến thức công nghệ vào thực tế, có thể liên quan đến sử dụng các thiết bị công nghệ thông thường trong cuộc sống hàng ngày của học sinh. Mục tiêu là đảm bảo rằng kiểm tra không chỉ là một phần của quá trình đánh giá mà còn là cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng thực hành và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ.

- Môn Ngoại ngữ 1: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) ở khối lớp 3, 4 và 5. Ở khối lớp 1, 2, môn tự chọn, kiểm tra được sử dụng để theo dõi sự tiến bộ, không dùng điểm kiểm tra để đánh giá kết quả học tập.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Đề kiểm tra định kỳ của học sinh tiểu học chỉ còn 03 mức độ

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!