1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền .vn

Hoạt động thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ đăng ký tên miền để quý khách tham khảo. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN

Số…………/GLTEC

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khoá XI;

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ Internet của Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu

- Căn cứ vào phạm vi và quyền hạn của Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại QĐ số: 01-08/QĐ-GLTEC

Chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):

Người đại diện:

Chức vụ:

Số CMND (nếu chủ thể

đăng ký là cá nhân)

CMND số …………………Công An……………………cấp ngày……………………..

Địa chỉ:

Địa chỉ viết hóa đơn

Điện thoại:

Fax:

MST:

Email:

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu (GLTEC)

Người đại diện:

Bà Chu Thị Thu Huyền

Chức vụ:

Giám đốc TT Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ Văn phòng giao dịch:

Phòng 304 – A5, 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ nhận thư, báo:

Box 546, 75B Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Bưu điện Trung tâm I

Số điện thoại:

84-4-39334060

Số Fax:

84-4-39334056

Email:

domainvn@gltec.com

Website:

http://www.gltec.com.vn

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên B tiến hành đăng ký và duy trì cho bên A (các) tên miền như sau:

Stt

Tên miền (ghi chữ IN HOA)

Số năm duy trì

1

……năm

2

……năm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A thanh toán ngay cho bên B các khoản phí sau:

STT

Khoản mục

Đơn giá (VNĐ)

Số lượng

Thời gian

Thành tiền (VNĐ)

01

Phí đăng ký tên miền cấp 3 .VN

….tên miền

Phí duy trì tên miền cấp 3 .VN

….tên miền

1 năm

02

Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN

…..tên miền

Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN

…..tên miền

1 năm

Tổng tiền

Tổng tiền bằng chữ

2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên B đã thực hiện hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.

2.3.Hình thức thanh toán:

 Trực tiếp tại địa chỉ bên B

Phòng 304 – A5, 29 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

 Chuyển khoản

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu

Tài khoản tiền VND : 111.101.372.890.18

Tại NH: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Địa Chỉ : 15 Đào Duy Từ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho bên A trong bản khai đăng kí tên miền kèm theo hợp đồng này.

3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

3.3. Thanh toán đầy đủ chi các khoản chi phí cho bên B như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.

3.4 Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

3.5. Khi có thay đổi thông tin (thay đổi tên cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như: địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân…); bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B để thuận tiện cho việc liên hệ khi cần thiết.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền từ 1 đến 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên A.

4.2. Trong trường hợp bên A đã thanh toán cho bên B nhưng tên miền không đăng ký được, bên B có trách nhiệm hoàn lại số tiền như điều 2.1 của bản hợp đồng này cho bên A

4.3. Cung cấp cho bên A hoá đơn tài chính và trả cho bên A Giấy chứng nhận Đăng ký tên miền, trong khoảng thời gian là hai (02) ngày, kể từ ngày tên miền được cấp phát.

4.4. Bên B không chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bên A sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và quảng cáo.

4.5. Bên B không chịu trách nhiệm về việc tên miền bị tạm ngưng hoặc hủy khi đến ngày tên miền hết hạn mà bên A chưa thanh toán phí duy trì cho bên B.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy hai bên cùng thống nhất bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền.

5.2 Tên miền đăng ký ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự, sử dụng các ký tự từ A đến Z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-“. Không sử dụng ký tự “-“ ở đầu hoặc cuối tên miền; tên miền đăng ký không được bắt đầu bằng dãy ký tự “xn--“.

5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.4. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 15 ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển lên Toà Kinh tế thành phố Hà Nội .

5.6. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn luật hành chính Việt Nam

>> Xem thêm:  Sở hữu trí tuệ là gì ? Quyền sở hữu trí tuệ là gì ? Bảo vệ quyền SHTT

2. Tư vấn mức xử phạt khi xâm phạm sở hữu trí tuệ về tên miền

Thưa luật sư, xin hỏi việc đăng ký tên miền của các công ty nổi tiếng sau đó bán lại thì có phạm luật không ? Cảm ơn!

Trả lời:

Điểm a, khoản 16, điều 4, Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu , tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng”

Như vậy, hành vi của bạn sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000đồng đến 20.000.000 đồng và có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy yếu tố vi phạm; buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm đối với hành vi vi phạm

-Buộc loại bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm trên phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, trang tin điện tử đối với hành vi vi phạm

-Buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền đối với hành vi vi phạm -Buộc nộp lại số lợi bất h ợ p pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo, thương hiệu

3. Cách xử lý tranh chấp tên miền tại Việt Nam

1. Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết theo các hình thức sau đây:

a) Thông qua thương lượng, hòa giải;

b) Thông qua trọng tài;

c) Khởi kiện tại Tòa án.

2. Căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn:

b) Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó;
e) Trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.
3. Bị đơn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền khi đáp ứng một trong những điều kiện sau đây:
d) Có bằng chứng khác chứng minh được tính hợp pháp của bị đơn liên quan đến tên miền.
4. Cơ quan quản lý tên miền “.vn” xử lý tên miền có tranh chấp được thực hiện theo biên bản hòa giải thành của các bên có tranh chấp hoặc theo quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Trọng tài hoặc theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thời hạn bảo hộ tác phẩm âm nhạc ? Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát

4. Quy định xử phạt các vi phạm về sử dụng tên miền Internet ?

Điều 11 Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông thi điện tử trên internet nêu rõ:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên miền cấp cao khác tên miền ".vn" mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; khai báo thông tin không chính xác hoặc không cập nhật khi có thay đổi thông tin về tên, địa chỉ liên hệ đối với tổ chức hoặc tên, địa chỉ liên hệ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền ".vn".

Quy định xử phạt các vi phạm về sử dụng tên miền Internet ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan Đảng, Nhà nước trừ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam;

b) Cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 ".vn" cho các đối tượng không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình khi chưa là Nhà đăng ký tên miền ".vn"; cá nhân cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Luật Minh Khuê (biên tập)

>> Xem thêm:  Mức xử phạt đối với hàng hóa giả mạo về quyền sở hữu trí tuệ ?