1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền .vn

Hoạt động thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ đăng ký tên miền để quý khách tham khảo. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN

Số…………/GLTEC

 

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khoá XI;

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ Internet của Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu

- Căn cứ vào phạm vi và quyền hạn của Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại QĐ số: 01-08/QĐ-GLTEC

Chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):

Người đại diện:

Chức vụ:

Số CMND (nếu chủ thể

đăng ký là cá nhân)

CMND số …………………Công An……………………cấp ngày……………………..

Địa chỉ:

Địa chỉ viết hóa đơn

Điện thoại:

Fax:

MST:

Email:

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu (GLTEC)

Người đại diện:

Bà Chu Thị Thu Huyền

Chức vụ:

Giám đốc TT Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ Văn phòng giao dịch:

Phòng 304 – A5, 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ nhận thư, báo:

Box 546, 75B Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Bưu điện Trung tâm I

Số điện thoại:

84-4-39334060

Số Fax:

84-4-39334056

Email:

[email protected]

Website:

http://www.gltec.com.vn

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên B tiến hành đăng ký và duy trì cho bên A (các) tên miền như sau:

Stt

Tên miền (ghi chữ IN HOA)

Số năm duy trì

1

……năm

2

……năm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A thanh toán ngay cho bên B các khoản phí sau:

STT

Khoản mục

Đơn giá (VNĐ)

Số lượng

Thời gian

Thành tiền (VNĐ)

01

Phí đăng ký tên miền cấp 3 .VN

….tên miền

Phí duy trì tên miền cấp 3 .VN

….tên miền

1 năm

02

Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN

…..tên miền

Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN

…..tên miền

1 năm

Tổng tiền

Tổng tiền bằng chữ

2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên B đã thực hiện hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.

2.3.Hình thức thanh toán:

 Trực tiếp tại địa chỉ bên B

Phòng 304 – A5, 29 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

 Chuyển khoản

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu

Tài khoản tiền VND : 111.101.372.890.18

Tại NH: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Địa Chỉ : 15 Đào Duy Từ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho bên A trong bản khai đăng kí tên miền kèm theo hợp đồng này.

3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

3.3. Thanh toán đầy đủ chi các khoản chi phí cho bên B như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.

3.4 Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

3.5. Khi có thay đổi thông tin (thay đổi tên cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như: địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân…); bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B để thuận tiện cho việc liên hệ khi cần thiết.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền từ 1 đến 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên A.

4.2. Trong trường hợp bên A đã thanh toán cho bên B nhưng tên miền không đăng ký được, bên B có trách nhiệm hoàn lại số tiền như điều 2.1 của bản hợp đồng này cho bên A

4.3. Cung cấp cho bên A hoá đơn tài chính và trả cho bên A Giấy chứng nhận Đăng ký tên miền, trong khoảng thời gian là hai (02) ngày, kể từ ngày tên miền được cấp phát.

4.4. Bên B không chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bên A sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và quảng cáo.

4.5. Bên B không chịu trách nhiệm về việc tên miền bị tạm ngưng hoặc hủy khi đến ngày tên miền hết hạn mà bên A chưa thanh toán phí duy trì cho bên B.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy hai bên cùng thống nhất bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền.

5.2 Tên miền đăng ký ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự, sử dụng các ký tự từ A đến Z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-“. Không sử dụng ký tự “-“ ở đầu hoặc cuối tên miền; tên miền đăng ký không được bắt đầu bằng dãy ký tự “xn--“.

5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.4. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 15 ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển lên Toà Kinh tế thành phố Hà Nội .

5.6. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngà

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn luật hành chính Việt Nam

2. Tư vấn mức xử phạt khi xâm phạm sở hữu trí tuệ về tên miền

Thưa luật sư, xin hỏi việc đăng ký tên miền của các công ty nổi tiếng sau đó bán lại thì có phạm luật không ? Cảm ơn!

Trả lời:

Điểm a, khoản 16, điều 4, Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu , tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng”

Như vậy, hành vi của bạn sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy yếu tố vi phạm; buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm đối với hành vi vi phạm

-Buộc loại bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm trên phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, trang tin điện tử đối với hành vi vi phạm

-Buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền đối với hành vi vi phạm -Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Cách xử lý tranh chấp tên miền tại Việt Nam

1. Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết theo các hình thức sau đây:

a) Thông qua thương lượng, hòa giải;

b) Thông qua trọng tài;

c) Khởi kiện tại Tòa án.

2. Căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn:

b) Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó;
e) Trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.
3. Bị đơn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền khi đáp ứng một trong những điều kiện sau đây:
d) Có bằng chứng khác chứng minh được tính hợp pháp của bị đơn liên quan đến tên miền.
4. Cơ quan quản lý tên miền “.vn” xử lý tên miền có tranh chấp được thực hiện theo biên bản hòa giải thành của các bên có tranh chấp hoặc theo quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Trọng tài hoặc theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

4. Quy định xử phạt các vi phạm về sử dụng tên miền Internet ?

Điều 44, Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử:

Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng tên miền Internet

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông báo thiếu một trong các thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;

b) Không cập nhật khi có thay đổi một trong các thông tin liên hệ của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền theo quy định;

c) Không cung cấp thông tin về tên miền hoặc không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;

d) Không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc cổng thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Cấp lại tên miền cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đã đăng ký cho các đối tượng không phải là đơn vị thành viên thuộc tổ chức của mình hoặc cấp lại tên miền cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đã đăng ký cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực;

d) Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

5. Thủ tục đăng ký tên miền .vn như thế nào?

Doanh nghiệp được cấp tên miền dưới tên miền đã đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong doanh nghiệp và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp.

Thành phần hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia “.vn” bao gồm:

- Bản khai đăng ký tên miền theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

- Khi nộp trực tiếp hồ sơ, người thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký phải xuất trình bản gốc và nộp kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

- Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo một trong 03 cách sau:

- Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”;

- Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” qua đường bưu chính:

- Thực hiện trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền có tên trong danh sách được công bố tại đây.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” sẽ thông báo kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối sẽ có thông báo nêu rõ lý do.