Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký tên miền"

đăng ký tên miền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký tên miền.

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền mới nhất 2022

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền mới nhất 2022
Đăng ký tên miền là một trong những vấn đề quan trọng cần phải nghĩ đến trước khi xây dựng và phát triển một thương hiệu. Trong kỷ nguyên số việc bảo vệ tên miền là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu hợp đồng đăng ký tên miền và phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan:

Tư vấn quy định của pháp luật về hoạt động đăng ký tên miền ?

Tư vấn quy định của pháp luật về hoạt động đăng ký tên miền ?
Một tên miền mạnh, rõ nghĩa dù là tên miền quốc tế hay tên miền quốc gia thì đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng hoạt động kinh doanh trong môi trường kỹ thuật số (kinh doanh online). Vậy, pháp luật Việt Nam quy đinh như thế nào về Tên miền ? Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể: