Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA GIẢNG DẠY

Số : …..VPSSP/DN/20…..

-         Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 01 năm 2005;

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

-         Xét khả năng và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày ….. tháng……… năm 20….., tại …………………, hai bên chúng tôi gồm:

 

Bên A:  ……………………………………………

Đại diện : Ông ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………

Mã số thuế : ……………………………………..

 

Bên B: Ông ……………………….., Giảng viên cao cấp – Viện Kinh tế Trung Ương

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

             Và Ông ……………………., Luật gia – Giám đốc Công ty ………………..

Địa chỉ : ………………………………………….

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam, thực hiện mục tiêu phát triển và hỗ trợ phát triển năng lực của Cán bộ địa phương và Doanh nghiệp, cập nhật thông tin thông qua hoạt động tăng cường đối thoại công tư và đào tạo, "Bên A" tổ chức “Khóa đào tạo về Luật Doanh nghiệp mới và Luật Đầu tư 2005”.

Đối tượng tham gia là Cán bộ UBND, các Sở ban ngành liên quan và hơn 150 Doanh nghiệp trên địa bàn ……………. (Doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp FDI).

Thời gian : ngày…….. và ……………………. (…………. ngày)

Điều 2 : Trách nhiệm của các bên

“Bên A”

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

-         Chuẩn bị các khâu tổ chức liên quan đến công tác đào tạo gồm : Hội trường, khách mời, tài liệu;

-         Phối hợp thường xuyên với “Bên B” để tổ chức thành công khóa học;

-         Thanh toán cho "Bên B" sau khi khóa đào tạo kết thúc và bên B hoàn tất mọi báo cáo liên quan đến khóa đào tạo.

“Bên B”

-         Cung cấp tài liệu cho “bên A” và thực hiện bài giảng trong ……. ngày …….và ……………;

-         Phối hợp thường xuyên với “bên A” để tổ chức thành công khóa học;

-         Hỗ trợ học viên nếu có yêu cầu;

-         Hoàn tất báo cáo kết quả đào tạo (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) và gửi cho Bên A trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo.

Yêu cầu đối với Chuyên gia giảng dạy được quy định cụ thể trong bản tham chiếu nội dung công việc (đính kèm).

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Điều 3: Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng được tính như sau :

 

STT

Mục

Đơn vị tính

Số lượng (Giảng viên)

Số lượng

(ngày)

Chi phí

(euro)

Thành tiền

(euro)

1

Phí tư vấn

Ngày

02

 

 

 

2

Per diem

Ngày

02

 

 

 

3

Chi phí khách sạn

Đêm

02

 

 

 

4

Vé máy bay và chi phí đi lại

lượt

02

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

(Bằng chữ : sáu trăm bốn mươi euro)

 

Điều 3: Điều khoản thanh toán

            "Bên A" sẽ thanh toán cho "Bên B" làm một lần theo tỷ giá tháng quy định của EC tại thời điểm thanh toán như sau :

            - 100 % giá trị hợp đồng được trả bằng tiền mặt/ chuyển khoản sau khi hoàn thành tập huấn của từng giảng viên.

            Bộ hồ sơ thanh toán sẽ bao gồm những chứng từ sau :

1. Tất cả các báo cáo được quy định trong "Điều khoản tham chiếu" - bằng tiếng Việt và tiếng Anh

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

2. Toàn bộ hóa đơn chứng từ có liên quan (theo thực tế) tương ứng với giá trị hợp đồng (bao gồm hóa đơn vé máy bay, cuống vé các chuyến đi và thẻ lên máy bay (boarding pass), hóa đơn khách sạn, 01 hóa đơn taxi chung kèm với lịch trình đi lại và các chứng từ hỗ trợ khác nếu có...)

3. Bảng chấm công (time sheet) và nội dung công việc thực tế tại địa phương của chuyên gia tư vấn có chứng nhận của Giám đốc chương trình địa phương và Chuyên gia cao cấp ………...

* Lưu ý : tất cả các chứng từ hoá đơn phải thể hiện đúng, đầy đủ tên đơn vị, mã số thuế của "Chương trình …………………………….").

 

Điều 4: Điều khoản khác

4.1       Đối với phần thu nhập cá nhân (phí tư vấn và per diem) có giá trị lớn hơn ….000.000 đồng, Chương trình sẽ khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên để nộp cho Cơ quan thuế.

4.2       Các sửa đổi, bổ sung hợp đồng (nếu có) đều phải được ghi nhận bằng văn bản và được cả hai bên bên nhất trí thông qua.

4.3       Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, được làm thành ...... bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A giữ ......bản, bên B giữ ....... bản.

Bên A

Bên

 

 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

-----------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;
2. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;
3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;
4. Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;
5. Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;
6. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất năm 2020