Tổ chức, cá nhân có thể tải HTKK THUẾ TNCN 3.8.2​ ở trên phần đầu trang, hoặc ở tại đường dẫn sau:

Tên ứng dụng Ngày phát hành Link tải HTKK và iTax
HTKK 3.8.2 23/03/2018 Click Link để tải file cài đặt: HTKK_v3.8.2_v5.rar
iTaxViewer 23/03/2018 Click Link tải file cài đặt:  iTaxViewer.rar​

>> Click để tải: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.8.2

>> Click để tải: Tài liệu nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.2

- Việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế.

* Nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.2:

- Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính:

+Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b

+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

>> Xem thêm:  Sự khác nhau giữa Báo cáo tài chính B01a-DNN và B01b-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC

 - Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:

+Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

+Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT

+Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN,  03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04

+Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT

+Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT

+Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

+Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

+Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

- Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:

>> Xem thêm:  Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và chi nhánh như thế nào ?

+Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01

+Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02

+Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03

+Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04

- Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax):

+Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).

+Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.

+Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2.

- Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (Itaxviewer) phiên bản 1.4.4

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên.

Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. 

Về thời hạn nộp Bộ báo cáo tài chính, Tổng cục thuế ra thông báo như sau: 

Hạn nộp báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN là ngày 31/03 hàng năm. Tuy nhiên, do ngày 31/3/2018 là ngày thứ 7 nên thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2018 là hết ngày thứ 2 (2/4/2018). Đề nghị Quý Doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định.

Thêm đó, cơ quan thuế cũng có thông báo về việc nộp Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2015/TT-BTC như sau:

1. Nếu doanh nghiệp chưa lập Báo cáo tài chính năm 2017 thì Doanh nghiệp lập Báo cáo Tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

2. Nếu Quý doanh nghiệp đã lập Báo cáo tài chính năm 2017 theo mẫu tại quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã gửi hoặc chưa gửi đến cơ quan thuế thì lập lại Báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC để gửi lại cho cơ quan thuế.

Quý khách hàng gặp một số vướng mắc trong quá trình kê khai,sử dụng phần mềm, mời tham khảo một số bài viết sau:

 - Xử lý khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT

Xử lý khai sai chỉ tiêu [21]- Tổng số lao động trên tờ khai 05/QTT-TNCN ?

Xử lý tờ khai trùng số lần kê khai bổ sung trong một kỳ tính thuế ?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 133/2017/TT-BTC (Bộ mẫu B01a-DNN)

Bạn đang theo dõi bài viết  được biên soạn bởi Công ty Luật Minh Khuê. Quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, nâng cấp phần mềm, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ, hoặc bấm gọi 1900.6162   bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Chuyên viên: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách lập báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 Mẫu B01a -DNN mới nhất