1. Hướng dẫn cách tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân đơn giản nhất 

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân được thực hiện một cách thuận tiện và nhanh chóng thông qua trang thông tin của Tổng cục Thuế. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho việc tra cứu mã số thuế cá nhân:

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân thứ nhất:

- Truy cập trang thông tin Tổng cục Thuế:

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Nhập thông tin cần tra cứu:

- Bước 2: Trang web sẽ hiển thị một giao diện tra cứu. Nhập số CMND/CCCD vào ô tương ứng.

Hướng dẫn cách tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân đơn giản nhất

- Bước 3: Nhập mã xác nhận hiển thị trên trang web để đảm bảo tính bảo mật.

- Bước 4: Nhấn nút "Tra cứu" để tiếp tục.

Xem kết quả tra cứu:

Hướng dẫn cách tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân đơn giản nhất

- Sau khi nhấn "Tra cứu", trang web sẽ hiển thị thông tin chi tiết về mã số thuế cá nhân tương ứng với số CMND/CCCD bạn đã nhập.

 Để tra cứu thông tin người nộp thuế một cách thuận tiện, có thể sử dụng Cách 2 thông qua Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu thông tin người nộp thuế bằng cách đăng nhập tại đường dẫn http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Hướng dẫn cách tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân đơn giản nhất

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn mục tương ứng với đối tượng tra cứu của bạn:

- Nếu là doanh nghiệp, chọn "Thông tin người nộp thuế".

- Nếu là cá nhân, chọn "Thông tin về người nộp thuế TNCN".

Hướng dẫn cách tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân đơn giản nhất

Bước 3: Nhập số Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD), mã xác nhận và thực hiện tra cứu.

Hướng dẫn cách tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân đơn giản nhất

Bước 4: Xem kết quả tra cứu tại mục "Ngày thay đổi thông tin gần nhất".

Hướng dẫn cách tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân đơn giản nhất

Lưu ý: Phương pháp này chỉ được áp dụng khi người dùng không có ý định thay đổi thông tin đăng ký thuế. Nếu có sự thay đổi, người nộp thuế cần tuân theo quy trình thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như quy định của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cung cấp hai phương thức cho người nộp thuế để tra cứu thông tin đăng ký thuế một cách thuận tiện. Cách 1 là thực hiện qua ứng dụng di động, còn Cách 2 là sử dụng trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cách 1 đòi hỏi người nộp thuế phải tải và cài đặt ứng dụng di động, sau đó đăng nhập để tra cứu thông tin. Cách này thích hợp cho những người sử dụng điện thoại di động và muốn tiếp cận thông tin một cách linh hoạt.

Cách 2 yêu cầu người nộp thuế truy cập trực tiếp trang web của Tổng cục Thuế và thực hiện tra cứu thông tin người nộp thuế qua giao diện trực tuyến. Phương pháp này thích hợp cho những người muốn sử dụng máy tính hoặc không muốn tải ứng dụng di động.

Dù sử dụng phương thức nào, người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra và cập nhật thông tin đăng ký thuế của mình. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và thuận tiện trong quá trình quản lý các vấn đề thuế phí.

 

2. Quy định về việc cấp mã số thuế 

Theo Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019, việc cấp mã số thuế được điều chỉnh đồng bộ, linh hoạt để phản ánh đúng tính chất và quy mô của từng đối tượng nộp thuế. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác được cấp mã số thuế duy nhất, nhất quán với quá trình hoạt động từ đăng ký thuế đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc sẽ được cấp mã số thuế phụ thuộc nếu trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối với cá nhân, mỗi người sẽ có một mã số thuế duy nhất, áp dụng suốt cuộc đời. Người phụ thuộc cũng được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay sẽ được thực hiện thông qua mã số thuế nộp thay để đảm bảo rõ ràng trong quản lý và thu thuế. Mã số thuế đã được cấp không thể sử dụng lại cho người nộp thuế khác, giữ nguyên sau các biến động như chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kế.

Đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh, và cá nhân kinh doanh, mã số thuế sẽ được cấp cho người đại diện. Quy định này nhằm tạo tính linh hoạt, hiệu quả, và tính công bằng trong việc thu thuế, đồng thời giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý thuế. Điều này hỗ trợ hiệu quả trong quá trình thu thuế và giúp doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân duy trì sự tuân thủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

 

3. Có thay đổi ngày cấp mã số thuế khi thay đổi thông tin đăng ký thuế 

Tại Điều 36 của Luật Quản lý thuế 2019, quy định về việc thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

Người nộp thuế, khi đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh và có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế, cần thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đồng thời với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế cần thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và có thay đổi thông tin đăng ký thuế, cá nhân cần thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập trước thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cũng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế duy nhất trong suốt cuộc đời, do đó, việc thay đổi thông tin đăng ký thuế không ảnh hưởng đến mã số thuế được cấp, và ngày cấp mã số thuế không thay đổi trong quá trình thực hiện các thủ tục này.

Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, chúng ta nhận thấy rằng quy trình này đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với người nộp thuế. Đầu tiên, người nộp thuế phải kèm theo việc thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với các thủ tục về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế cần thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế mới trước khi thực hiện thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Người nộp thuế trực tiếp đăng ký với cơ quan thuế, khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, cần thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc. Ngoài ra, đối với cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, họ phải thông báo thay đổi đến tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày có thông tin thay đổi. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc sau khi nhận được ủy quyền từ cá nhân. Dù có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế, nhưng với cá nhân, mã số thuế duy nhất không thay đổi, giữ nguyên từ ngày cấp mã số thuế suốt cuộc đời. Điều này làm đảm bảo tính nhất quán và duy nhất của mã số thuế cá nhân trong hệ thống quản lý thuế.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Hướng dẫn tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân online

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.