Trả lời :
Hướng dẫn Quy trình đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử: Theo quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010 (Thay thế bằng:
Thông tư 12/2013/TT-BCT về việc quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử), các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (sau đây gọi là thương nhân) phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương. Việc đăng ký được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và theo các bước sau đây:

Tư vấn Hướng dẫn đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT)?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162


1. Quy trình đăng ký thông tin doanh nghiệp và tạo tài khoản
- Bước 1: Thương nhân truy cập vào Hệ thống đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn hoặc http://dangkywebsite.gov.vn để đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống.
- Bước 2: Thương nhân nhận kết quả trả lời của Bộ Công Thương qua email
+ Nếu thông tin đầy đủ hợp lệ, thương nhân được cung cấp tài khoản đăng nhập hệ thống.
+ Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân phải khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.


2. Quy trình đăng ký sàn giao dịch TMĐT
- Bước 1: Thương nhân đăng nhập vào hệ thống -> truy cập phần Quản lý Hồ sơ đăng ký -> chọn Quản lý website -> chọn Đăng ký mới và nhập thông tin theo form mẫu.
- Bước 2: Thương nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua email.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thương nhân thực hiện tiếp Bước 3
+ Nếu hồ sơ bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân phải khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.
- Bước 3: Sau khi Hồ sơ điện tử được xác nhận đầy đủ hợp lệ tại Bước 2, Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký bản giấy về Bộ Công Thương theo địa chỉ:
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22205 512
- Bước 4: Thương nhân nhận biểu tượng "Sàn giao dịch TMĐT ĐÃ ĐĂNG KÝ với BỘ CÔNG THƯƠNG"; qua email và tiến hành tích hợp biểu tượng Chứng nhận trên trang chủ website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê