Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ trong trường hợp cụ thể của tôi (Đơn thành lập quỹ) nên được ghi như thế nào? Tôi căn cứ vào đâu để điền chính xác vào phần còn trống của đơn này? Tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Luật Dân sự công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn thành lập quỹ theo pháp luật, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Điều kiện để được thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Trường hợp của bạn muốn thành lập một quỹ xã hội vì mục đích phi lợi nhuận. Căn cứ vào các quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện như sau:

"Điều 8. Điều kiện thành lập quỹ

Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây:

1. Mục đích hoạt động phù hợp với quy định tại Điều 2 Nghị định này.

2. Có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

3. Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

4. Có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này".

Căn cứ vào quy định trên, để thành lập quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, cần đáp ứng đủ 4 điều kiện sau :

- Mục đích: giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận;

- Có thành viên sáng lập quỹ;

Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức VIệt Nam góp tài sản để thành lập quỹ, tham gia xây dựng dự thảo điều lệ và các điều lệ trong hồ sơ xin phép thành lập quỹ;

Ban sáng lập quỹ có ít nhất là 3 sáng lập viên: trưởng ban, phó trưởng ban và sáng lập viên.

- Tài sản góp vốn để thành lập quỹ : Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản/tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi). Tùy thuộc vào quy mô hoạt động của quỹ mà bạn dự định thực hiện cũng như đối tượng là sáng lập viên mà mức vốn mà ban sáng lập quỹ bỏ ra để đóng góp vào quỹ là khác nhau theo quy định điều 12 nghị định 30/2012/NĐ-CP :

Phạm vi hoạt động

Công dân, tổ chức Việt Nam thành lập

Công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập

Toàn quốc hoặc liên tỉnh

5tỷ

7 tỷ

Cấp tỉnh

1 tỷ

3 tỷ

Cấp huyện

100 triệu

1 tỷ

Cấp xã

20 triệu

500 triệu

Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ

- Có hồ sơ thành lập quỹ

Hồ sơ thành lập quỹ theo quy định tại điều 13 nghị định 30/2012/NĐ-CP bao gồm :

- Đơn đề nghị thành lập quỹ; ( Mẫu 01 - Ban hành kèm thông tư 02/2013/TT-BNV ).

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Tài liệu chứng minh tài sản góp để thành lập quỹ: Có xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Còn đối với những tài sản khác thì đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho quỹ.

- Sơ yếu lý lịch/ phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên sáng lập quỹ: ĐIều lệ hoặc văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ.

"Điều 16. Thẩm quyền giải quyết của thủ tục về quỹ

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với:

a) Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh;

b) Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

a) Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

b) Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã;

c) Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã; trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ về quỹ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lập phiếu tiếp nhận hồ sơ để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết. Nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm: Ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; thông tin bên gửi, bên nhận.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do".

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, nếu như bạn đáp ứng được đủ các điều kiện để thành lập quỹ, các điều kiện về sáng lập viên, thành viên Hội đồng quản lý quỹ thì bạn có thể làm thủ tục xin thành lập quỹ. Hồ sơ thành lập quỹ được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định 30/2012/NĐ-CP. Tùy vào từng trường hợp thì việc thành lập quỹ của bạn thuộc thẩm quyền của từng cấp khác nhau, bạn căn cứ vào quy định tại Điều 16 Nghị định 30/2012/NĐ-CP để xác định thẩm quyền cho phù hợp.

2.2. Cách viết đơn đề nghị thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Mẫu đơn bạn có thể tham khảo tại mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư 02/2013/TT-BNV.

- Cơ sở pháp lý của việc thành lập quỹ bạn sẽ dựa trên các chính sách của Đảng, nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà quỹ bạn dự kiến thành lập. Ví dụ như quỹ của bạn dự kiến thành lập liên quan đến lĩnh vực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thì nó phù hợp với chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước.

- Đối với tài sản góp vốn bạn dự định quy mô như thế nào, tài sản cho quỹ hoạt động là bao nhiêu sẽ ghi theo hướng dẫn tại điều 12 nghị định 30/2012/NĐ-CP như đã phân tích ở trên.

- Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ : Khi đi vào hoạt động, quỹ sẽ hoạt động như thế nào, tổ chức bộ máy ra sao, hướng bam hành các văn bản để triển khai hoạt động của điều lệ quỹ, cácphương hướng triển khai các nguyên tắc, tôn chỉ của quỹ ...

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê