1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Căn cứ theo quy định tại Điều 93 Luật xây dựng năm 2014 điều kiện chung để cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ như sau:

Thứ nhất, khi cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu xin giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ, quan trọng nhất là phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an toàn như phòng chống cháy nổ, xử lý các công trình độc hại, và bảo đảm an toàn cho cả công trình và các công trình lân cận. Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, giữ khoảng cách an toàn đến các công trình có nguy cơ cháy nổ, và đảm bảo an toàn về hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ đê điều, giao thông, năng lượng, cũng như các công trình thủy lợi và các công trình quan trọng liên quan đến an ninh và quốc phòng.

Thứ hai, đồng thời với việc đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và an toàn, trong quá trình thiết kế và xây dựng, cá nhân hoặc tổ chức cũng cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc chọn lựa, mua bán, và sử dụng vật liệu xây dựng theo đúng quy định, với sự chú ý đặc biệt đến việc đảm bảo an toàn trong sử dụng. Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn cũng phải được tuân thủ một cách nghiêm túc, và quan trọng là phải đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, bảo vệ môi trường, thiết kế thẩm mỹ, và tính công năng sử dụng. Việc xây dựng nhà cũng cần phải đảm bảo khả năng chống cháy nổ, đồng thời phải sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an toàn chịu lực cũng như các điều kiện an toàn khác.

Thứ ba, quá trình thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, và quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng vật liệu xây dựng. Đồng thời, nó cũng phải đáp ứng các yêu cầu về công năng sử dụng, áp dụng công nghệ hiện đại, và bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, thiết kế mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống cháy, nổ cùng với các điều kiện an toàn khác. Nếu là hộ gia đình tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc chiều cao dưới 12 mét, và đáp ứng quy hoạch xây dựng được duyệt, họ cũng cần chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường, và an toàn của các công trình xây dựng lân cận.

Thứ tư, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch sử dụng đất và phải phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Thứ năm, người đề nghị cấp giấy phép xây dựng cần phải chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật. Trong trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, hồ sơ phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc tuyến phố hoặc khu vực trong các đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, người đề nghị cũng cần lưu ý rằng công trình phải phù hợp với kiến trúc đô thị và quy chế quản lý quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Từ những điều kiện nêu trên, có thể nhận thấy rằng khi cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ, họ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Các điều kiện này được thể hiện cả trong thực tế và trên bản vẽ thiết kế của ngôi nhà, đều quy định về các vấn đề như phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, và an toàn cơ sở hạ tầng xung quanh, và một số quy định khác. Sau khi hộ gia đình đáp ứng đủ các điều kiện, họ cần chuẩn bị hồ sơ và nộp đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để được xem xét và cấp giấy phép. Đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, mặc dù không yêu cầu giấy phép xây dựng, nhưng người dân vẫn cần thông báo cho Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để đảm bảo thông tin được ghi nhận.

2. Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đối với tổ chức

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng có Công văn 485/BXD-HĐXD hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho tổ chức.

Theo Khoản 29 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì: “Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì: “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”.

Do đó, căn cứ Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì khái niệm “nhà ở riêng lẻ” thực hiện theo quy định tại Luật Nhà ở 2014.

Trình tự và thủ tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng 2014 như sau:

- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ...

3. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hai bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng quy định: Ghi giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định: Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan này xác định tài liệu còn thiếu hoặc không đúng theo quy định, thông báo cho chủ đầu tư bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu: Trong 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng: Trong 3 ngày làm việc, cơ quan thông báo lý do không cấp giấy phép.

Bước 4: Xem xét hồ sơ để cấp giấy phép

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét để cấp giấy phép trong 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

- Trường hợp cần xem xét thêm: Cơ quan thông báo lý do và báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét trong thời gian không quá 10 ngày kể từ hết hạn.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ khu vực nông thôn?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ với tổ chức mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

 Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!