1. Quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Chữ ký số và tài khoản đăng ký kinh doanh: Người thành lập doanh nghiệp có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh. Tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số.

+ Chữ ký số: Người thành lập doanh nghiệp có quyền chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Chữ ký số được sử dụng để xác thực và chứng thực các tài liệu, văn bản liên quan đến quá trình đăng ký doanh nghiệp. Việc sử dụng chữ ký số giúp tăng cường tính bảo mật và uy tín trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử.

+ Tài khoản đăng ký kinh doanh: Tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng khi người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp và không sử dụng chữ ký số. Tài khoản này chủ yếu được dùng để xác thực và gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Người sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin đăng ký, đồng thời tuân thủ các quy định về xác thực người nộp hồ sơ. Quy định này giúp linh hoạt cho người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, vì họ có thể chọn lựa giữa việc sử dụng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh tùy thuộc vào ưu tiên và thuận tiện của họ. Đồng thời, nó cũng tăng cường tính bảo mật và chắc chắn trong quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Quy trình đăng ký qua mạng thông tin điện tử: Tổ chức và cá nhân có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin cá nhân được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cần đầy đủ và chính xác, theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân.

Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh: Cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin và tạo Tài khoản đăng ký kinh doanh. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Tài khoản đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của thông tin đăng ký và việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Trách nhiệm pháp lý: Người sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin đăng ký. Phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ theo quy định của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Tính chính xác và hợp pháp: Người sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm đối với tính chính xác và hợp pháp của thông tin đăng ký doanh nghiệp mà họ cung cấp. Thông tin này bao gồm mọi chi tiết liên quan đến doanh nghiệp, và đảm bảo rằng nó phản ánh đúng tình hình pháp lý và hoạt động của doanh nghiệp.

+Tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực: Người sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ theo quy định của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng thông tin được cung cấp thông qua Tài khoản đăng ký kinh doanh là đáng tin cậy và được xác thực đúng cách.

+ Pháp lý và hệ thống thông tin quốc gia: Người sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh cần phải hiểu và tuân thủ các quy định và hướng dẫn pháp luật liên quan đến quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Họ cũng cần tuân thủ quy định về xác thực người nộp hồ sơ theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn mà Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đưa ra. Bằng cách này, trách nhiệm pháp lý của người sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh không chỉ đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin đăng ký mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch và đáng tin cậy của hệ thống đăng ký doanh nghiệp.

Hỗ trợ từ Phòng Đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và cá nhân tìm hiểu thông tin và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Thông tin trên đây thể hiện sự tiến bộ trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình và thuận lợi cho người kinh doanh. Để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ pháp luật là quan trọng.

 

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Căn cứ pháp lý: Điều 43 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bởi Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sẽ bao gồm các dữ liệu quy định thì tùy theo từng loại hình doanh nghiệp và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. 

Đặc điểm của văn bản điện tử: Văn bản điện tử là một dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc số hóa từ văn bản giấy. Nó có khả năng thể hiện chính xác và toàn vẹn nội dung của văn bản giấy mà nó được chuyển đổi từ.

Định dạng của văn bản điện tử: Văn bản điện tử có thể được lưu trữ trong nhiều định dạng khác nhau như ".doc," ".docx," hoặc ".pdf." Các định dạng này thường được sử dụng để bảo đảm tính di động, khả năng mở và xem trên nhiều thiết bị và hệ điều hành khác nhau.

Chính xác và toàn vẹn: Mục tiêu chính của văn bản điện tử là đảm bảo chính xác và toàn vẹn của thông tin so với văn bản giấy gốc. Quá trình số hóa và tạo lập văn bản điện tử thường đi kèm với các biện pháp để bảo vệ tính chính xác và toàn vẹn này.

Phổ biến và linh hoạt: Các định dạng phổ biến như ".doc," ".docx," và ".pdf" giúp văn bản điện tử trở nên phổ biến và linh hoạt trong việc chia sẻ và truy cập thông tin trên nền tảng điện tử.

Tiện ích và quản lý: Văn bản điện tử mang lại nhiều tiện ích, bao gồm khả năng tìm kiếm, sao chép dễ dàng, và quản lý tài liệu hiệu quả hơn so với văn bản giấy.

Quá trình chuyển đổi văn bản từ giấy sang điện tử không chỉ giúp tiết kiệm không gian lưu trữ mà còn thúc đẩy sự tiện ích và hiệu quả trong quản lý thông tin.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sao:

Giấy tờ và văn bản điện tử: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần đầy đủ giấy tờ, và thông tin trong giấy tờ đó phải được kê khai đầy đủ theo quy định. Thông tin trên giấy tờ có thể được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, với tên văn bản điện tử phải tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Chữ ký số: Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử. Cũng có thể ký trực tiếp trên văn bản giấy và sau đó quét (scan) văn bản giấy để đưa vào hồ sơ điện tử.

Thông tin đăng ký doanh nghiệp: Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác, phản ánh đúng thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy. Thông tin này bao gồm số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ.

Xác thực hồ sơ: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục, cần có giấy ủy quyền và các giấy tờ, tài liệu quy định đi kèm.

Quy trình này giúp đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và an toàn của thông tin trong quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, đồng thời tối ưu hóa sự linh hoạt và thuận lợi cho người làm thủ tục.

 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau về thủ tục đăng ký kinh doanh online. Cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Truy cập trang web https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx.

Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên Cổng thông tin.

Bước 2: Khai đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ

Khai đầy đủ thông tin cần thiết trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Upload các tài liệu, văn bản điện tử theo yêu cầu. Xác thực hồ sơ và thanh toán lệ phí đăng ký.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Người nộp hồ sơ nhận giấy biên nhận hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả xét tuyển

Người đăng ký nhận kết quả xét tuyển qua mạng thông tin điện tử.

Thông tin quan trọng: Doanh nghiệp không cần phải nộp hồ sơ giấy, nhưng người thực hiện thủ tục cần lên Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình này giúp tối giản hóa thủ tục, tăng cường tính tiện lợi và linh hoạt cho người làm thủ tục và doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ những nội dung thông tin mà chúng tôi muốn  cung cấp cho các bạn có liên quan đến đăng ký kinh doanh online. Nếu các bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Đăng ký kinh doanh là gì? Các lĩnh vực kinh doanh và hình thức kinh doanh