1. Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Bảo hiểm y tế toàn dân là việc các đối tượng quy định trong Luật này đều tham gia bảo hiểm y tế.

Quỹ bảo hiểm y tế là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, chi phí quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm y tế và những khoản chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế.

2. Một người có được có hai thẻ bảo hiểm y tế không?

Cho e hỏi là từ trước khi chưa đi làm e có đóng bhyt theo gia đình rồi, bh đi làm công ty có làm thủ tục đóng bhyt cho e. E nói là đã có bhyt rồi nhưng công ty lại nói là đóng nhiều bhyt thì càng tốt. Trong th này thì e nên xử lí ntn ạ. Liệu 1 người có dc có 2 thẻ bhyt k và có nhiều bhyt có lợi ích j k ạ. E xin chân thành cảm ơn 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014:

Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

...

Căn cứ Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 về đối tượng tham gia BHYT:

Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Nhóm do người lao động và đơn vị đóng, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

1.4. Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT:

a) Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

b) Công nhân Công an.

c) Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

2. Nhóm do tổ chức BHXH đóng, bao gồm:

2.1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2.2. Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp không làm việc và hưởng lương tại đơn vị;

2.3. Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc;

...

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp được xếp trước đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Do đó, khi bạn thuộc cả hai đối tượng trên thì bạn bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tại Điều 20 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 về hoàn trả hoàn trả tiền đóng BHYT:

Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

1.2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

2.2. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.

2.3. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.

Theo đó, một người đã tham gia thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nhưng sau đó lại được tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp thì khoảng thời gian còn giá trị sử dụng trên thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được hoàn trả lại.

Vậy nên, để đảm bảo quyền lợi của mình khi bạn đã tham gia thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà khi đi làm việc tại doanh nghiệp và thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế thì bạn sẽ được hoàn trả lại tiền đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian còn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

3. Tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế

Xin chào luật sư! Tôi đăng kí KCB ban đầu tại Phòng khám ĐK. Vậy khi tôi đi khám bệnh tại bệnh viện Q7, hoặc Bệnh viện đa khoa TH thì có được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi không? Mẹ tôi đăng kí KCB ban đầu tại Bệnh viện AB, Quận 5 nếu đi khám bệnh ở bênh viện quận 7 hoặc bệnh viện đa khoa TH thì sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào? Trân trọng./.

 Căn cứ theo khoản 4 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Như vậy, theo quy định trên khi bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện hoặc tuyến xã thì bạn có thể đi khám chữa bệnh ở bất cứ một cơ sở y tế tuyến huyện hoặc tuyến xã trong cùng tỉnh mà vẫn được coi như đi đúng tuyến và được hưởng với mức quyền lợi cao nhất của bảo hiểm y tế. Do đó, khi bạn chuyển nơi ở đến một huyện khác trong cùng tỉnh thì bạn có thể đi khám, chữa bệnh ở cơ sở y tế tuyến huyện hoặc tuyến xã nơi đây mà không cần xin giấy chuyển tuyến.

Đối với trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung thì mức hưởng được xác định tại khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

- Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

- Hưởng 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh;

- Hưởng 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015;100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016 tại bệnh viện tuyến huyện.

Như vậy có nghĩa từ thời điểm 1/1/2016 bạn có thể khám chữa bệnh ở tất cả các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc mà vẫn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh mà không cần đăng ký tạm trú hoặc giấy chuyển viện.

4. Tham gia bảo hiểm tại nơi đang tạm trú có được không?

Năm 2014 tôi có tham gia BHYT tại nơi tôi tạm trú. Đến năm 2015 ra gia hạn thẻ thì nhân viên có nói rằng năm nay quy định mới phải mua theo sổ hộ khẩu. Nên nếu muốn tham gia thì hộ khẩu của chủ nhà phải tham gia hết mình mới được mua chung và phải có tờ khai và sổ hộ khẩu chính để xác thực. Vậy xin luật sư có thể giải đáp giúp tôi và tư vấn cho tôi biết tôi cần chuẩn bị giấy tờ như thế nào để tham gia bảo hiểm tại nơi tôi đang tạm trú. Xin chân thành cảm ơn. 

Bước 1 : Xuất trình giấy chứng minh nhân, hộ khẩu hoặc giấy tạm trú

Bước 2 : Ghi các thông tin về cá nhân vào tơ khai theo mẫu 01-BHYTTN. .

Bước 3 : Nộp tờ khai và tiền phí BHYT cho đại lý thu xã, phường nơi cư trú.

Cách thức thực hiện: Hàng tháng, từ ngày 25 đến ngày cuối tháng, người mua thẻ BHYT tự nguyện đến trực tiếp các đại lý thu BHXH tại các xã, phường nơi cư trú để đăng ký tham gia.

Hồ sơ: 01 tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo mẫu 01-BHYTTN

Thời hạn giải quyết: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 của mỗi tháng và sau ít nhất 30 ngày kể từ ngày đại lý thu nộp tiền vào tài khỏan BHXH huyện, thị đối với trường hợp tham gia lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đọan vì bất kỳ lý do gì.

5. Mức hưởng bảo hiểm y tế khi mắc bệnh hiểm nghèo

Mẹ tôi đang sử dụng BHYT nhưng do mắc bệnh suy thận phải chạy thận nhân tạo do kinh phí cao phải trả mỗi tháng, gia đình cũng gặp khó khăn về kinh tế. Vậy nên xin cấp bảo hiểm nghèo hay bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo và thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng BHYT như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

…..

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác“.

Như vậy, theo quy định của pháp luật y tế hiện hành, mẹ bạn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nên sẽ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Tuy nhiên, bên cạnh đó theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến“.

Do vậy, nếu như mẹ bạn có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng và đến 1/5/2016 sẽ là 1.210.000 đồng) thì sẽ được hưởng 100% chi phí khi đi khám, chữa bệnh. Trường hợp mẹ bạn mắc bệnh hiểm nghèo và phải điều trị thường xuyên, nhiều đợt trong năm thì đây là một trong những quyền lợi giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những đối tượng như mẹ bạn hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế tốt hơn.

Về quyền lợi bảo hiểm y tế khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, bạn vui lòng tham khảo thêm tại bài viết: Điều kiện hưởng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 139/2002/QĐ-TTg:

“Điều 2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm:

4. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

Điều 4. Các chế độ hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định sau:

3. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

4. Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; nếu có bảo hiểm y tế thì hỗ trợ như khoản 3 Điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg“.

Mặt khác, căn cứ thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC quy định:

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ đối với các nội dung quy định tại Điểm 1, 2, 3 và 4 Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Quỹ tại địa phương“.

Như vậy, ngoài quyền lợi của bảo hiểm y tế, nếu mẹ bạn đi chạy thận nhân tạo mà gia đình gặp khó khăn do chi phí cao không đủ khả năng chi trả viện phí thì sẽ được hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg. Theo đó, gia đình được hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải đồng chi trả đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên. Tuy nhiên, mức hỗ trợ là bao nhiêu, cũng như trình tự, thủ tục được hỗ trợ như thế nào, bạn vui lòng liên hệ sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Bởi vậy, để biết chính xác quyền lợi của mình, bạn vui lòng liên hệ với Ủy ban nhân dân xã/phường nơi mẹ bạn tham gia bảo hiểm y tế.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900.6162 hoặc gửi qua email:[email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm y tế