>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về thủ tục khởi kiện, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

-  Bộ Luật dân sự 2015 

-  Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

2. Chuyên viên tư vấn.

Dưới đây là một ví dụ về nội dung đơn khởi kiện. Bạn có thể tải mẫu đơn khởi kiện TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hầ nội, ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…Huyện X

Người khởi kiện: (3)......................Nguyễn Văn B

Địa chỉ: (4) thôn M, xã N, huyện X, thành phố Hà Nội.

        Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

Người bị kiện: (5)............................Ngô Đình A.

Địa chỉ (6) ...........thôn H, Xã K, huyện X, thành phố Hà nội.

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)................................... 

Địa chỉ: (8)................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)..............................

Địa chỉ: (10) ..............................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11). ngày.... tháng.... năm.... tôi là Nguyễn Văn B đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 300 m2 đất ở với ông Phạm Đình A. Sau khi ký hợp đồng và chuyển giao tiền và các giấy tờ cho nhau xong, tôi mới phát hiện ông A đã lừa dối, không cung cấp cho tôi biết thông tin đất này đang nằm trong diện quy hoạch khiến tôi không đạt được mục đích khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. tôi làm đơn này xin quý tòa giải quyết cho tôi hủy hợp đồng và yêu cầu ông A phải bồi thường cho tôi....

Người làm chứng (nếu có) (12)...................Phạm Thị T.

Địa chỉ: (13) ................Thôn H, Xã K, huyện X, thành phố Hà nội.

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: ..........

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao.

3. Thông báo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4,......

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ................. 

 

                                                                                      Người khởi kiện 

                                                                                    Nguyễn Văn B

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Hướng dẫn viết đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng mua bán đất nằm trong quy hoạch ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê