Nay em viết đơn thôi việc báo trước 8 ngày nhưng tới ngày em nghỉ mà trưởng bộ phận vẫn không duyệt đơn.

1. Vậy em có tự ý nghỉ được không?

2. Trường hợp bên công ty không trả lương hoặc cố ý giam lương của em thì em phải làm sao?

Em cám ơn ạ !

Người gửi: Linh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Nghỉ việc mà chưa ký hợp đồng ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấ như sau: 

 

1. Hai bên chưa ký hợp đồng thì bạn có tự ý nghỉ việc được không?

Để trả lời cho câu hỏi này trước tiên chúng ta cần xác định giữa bạn và công ty có đang tồn tại quan hệ lao động hay không?

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 định nghĩa, quan hệ lao động là:

"Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể."

Như vậy giữa bạn và công ty đang phát sinh quan hệ lao động, trong đó bạn là người lao động và công ty là người sử dụng lao động.

Theo như nội dung thư bạn trình bày, bạn và người sử dụng chưa kí kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Lao động 2019:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Theo quy định trên thì hình thức của hợp đồng bắt buộc phải bằng văn bản trừ một số trường hợp đặc biệt. Như vậy bạn đã làm công ty được 6 tháng, như vậy việc công ty không giao kết hợp đồng với bạn là sai nhưng hiện tại bạn với công ty vẫn đang tồm tại quan hệ lao động. Vậy việc bạn xin nghỉ vẫn phải tuân thủ nội quy công ty, cùng với đó công ty cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với bạn bao gồm cả nghĩa vụ tham gia BHXH.

 

2. Người lao động muốn chấm dứt hợp đồng sẽ phải thực hiện như thế nào?

2.1 Có thể chấm dứt hợp đồng không cần báo trước

Cũng theo Bộ luật Lao động 2019, cụ thể khoản 2 Điều 35, người lao động còn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước. Đây là một trong những điểm mới nổi bật nhất của Bộ luật này.

Cụ thể, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong những trường hợp:

  • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
  • Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;
  • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
  • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
  • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;
  • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
  • Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

 

2.2 Người lao động được chấm dứt hợp đồng không cần lý do

Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động:

  • Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 - 36 tháng;
  • Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Riêng với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Từ quy định này có thể thấy, trong mọi trường hợp, với mọi loại hợp đồng (có xác định thời hạn hay không xác định thời hạn), bất kể có hay không có lý do và lý do là gì, NLĐ nếu muốn đều có thể tự mình đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần phải tiến hành một thủ tục đặc biệt có ý nghĩa kiểm soát quyền từ một chủ thể khác. Luật chỉ dự liệu một cơ hội duy nhất cho NSDLĐ trong việc phản đối quyết định của NLĐ bằng cách bắt người này phải gánh chịu những hậu quả nhất định khi chứng minh thành công trước Toà án rằng, NLĐ đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ một cách trái pháp luật.

 

3. Trường hợp bị công ty giữ lương xử lý như thế nào?

3.1 Nguyên tắc trả lương

Theo Bộ luật lao động năm 2019, người lao động phải được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn.

Đồng thời, Nghị định này cũng nêu rõ, người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cụ thể trong tháng.

Theo đó, trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.

Đặc biệt, công ty chậm trả lương, nhân viên được nhận thêm tiền lãi.

 

3.2 Công ty có được giữ lương của người lao động?

Như vậy, theo quy định nêu trên, nếu không có lí do bất khả kháng, đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì người sử dụng lao động không được chậm trả, giữ lương của người lao động.

Công ty không được phép thực hiện hành vi giữ lương, chậm trả lương hay kỷ luật bằng hình thức phạt tiền lương…

Công ty chậm trả lương cho người lao động còn có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Cụ thể, Nghị định này quy định, công ty trả lương không đúng hạn sẽ bị phạt tiền từ 05 - 50 triệu đồng tùy vào mức độ vi phạm.

Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản lãi của số tiền lương chậm trả cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại Nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định.

 

4. Công ty không đồng ý cho nghỉ việc và không trả lương thì nên làm gì?

Đối với trường hợp của bạn vì công ty chưa ký hợp đồng nhưng cũng không đống ý cho bạn chấm dứt, vậy là công ty đang muốn gây khó dễ cho bạn. Vậy bạn nên làm đơn khiếu nại lên công ty để yêu cầu bạn giám đốc công ty giải quyết công ty không giải quyết thì bạn có thẩ khiếu nại lên phòng Lao động thương bình và xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa án nơi công ty đặt trụ sở để bảo vệ quyền lợi cho mình.

 

4.1 Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi (1): …………………………………………………

Họ và tên (2): ..............................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Số CMND:…………………. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………

Bộ phận:…………………………………… Chức vụ:………………………...

Nay tôi làm đơn này khiếu nại về (3):………………………………………….

Nội dung khiếu nại (4):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do khiếu nại (5) (tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị (6):

- Xem xét, xác minh lại hành vi/quyết định;

- Giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và chính sách đã đề ra, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…. tháng …. năm…..

 

Người khiếu nại

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

4.2 Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

- Nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người lao động khiếu nại lần đầu đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì người lao động khiếu nại lần hai tới Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Người lao động khiếu nại ghi rõ họ tên của mình khi khiếu nại vấn đề của chính mình.

- Nếu đại diện cho nhiều người lao động hoặc tập thể lao động thì ghi rõ họ tên của mình và nhóm người lao động mà mình đại diện.

(3) Khiếu nại về:

- Quyết định: Số quyết định, ngày/tháng/năm ban hành quyết định, nội dung quyết định và người ký ban hành.

- Hành vi: Ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện hành vi.

(4) Nội dung khiếu nại:

- Tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng, trung thực vụ việc cần khiếu nại.

- Quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: Ghi rõ quyết định hoặc hành vi đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào.

(5) Lý do khiếu nại: Nêu quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của doanh nghiệp (nếu có) về vấn đề khiếu nại. Liệt kê các tài liệu có giá trị chứng minh cho việc khiếu nại là có căn cứ.

(6) Ngoài các nội dung nêu trên, người khiếu nại có thể bổ sung các yêu cầu khác như khôi phục quyền và lợi ích, bồi thường, mức bồi thường,… nhưng phải xuất phát từ nội dung vụ việc.

 

4.3 Thủ tục khiếu nại

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP, khi nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì trong vòng 180 ngày, người lao động được quyền khiếu nại tới người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết (30 ngày) thì có quyền khiếu nại lần hai tới Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê. Xem thêm: Thủ tục xin nghỉ việc theo quy định pháp luật mới nhất