1. Quy định hiện hành liên quan đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 71, Điều 87 Hiến pháp 2013, khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và Điều 33 Nghị quyết 71/2022/QH15 thì các quy định hiện hành liên quan đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội bao gồm:

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

- Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

- Nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm.

- Bắt đầu từ ngày Quốc hội khóa mới khai mạc.

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đều là 5 năm.

- Bắt đầu từ ngày Quốc hội khóa mới khai mạc.

- Thời điểm bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội mới: Tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới.

- Ví dụ:

+ Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 26 tháng 7 năm 2021. Do vậy, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội khóa XV là từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026.

+ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội khóa XVI sẽ được bầu tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 2026.

- Lưu ý: Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước có thể rút ngắn hoặc kéo dài. Tuy nhiên, điều này phải được Quốc hội quyết định.

* Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về mặt đối ngoại.

- Quy trình bầu cử:

+ Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội theo quy trình cụ thể: Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử. Đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử. Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải được hơn 50% số phiếu đại biểu Quốc hội tán thành.

+ Nhiệm kỳ: 5 năm, đồng bộ với nhiệm kỳ của Quốc hội.

+ Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

+ Đặc biệt: Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

- Vai trò:

+ Là biểu tượng của sự thống nhất quốc gia và là đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

+ Thực hiện các hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới.

+ Góp phần bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia.

- Có thể thấy:

+ Chủ tịch nước do Quốc hội bầu cử, có nhiệm kỳ 5 năm và chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

+ Chủ tịch nước đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho đất nước trên trường quốc tế và góp phần bảo vệ Tổ quốc.

* Bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước theo quy định hiện hành:

- Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội:

+ Đối tượng bầu cử: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội được bầu trong số các đại biểu Quốc hội.

+ Quy trình bầu cử: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề cử danh sách ứng cử viên cho từng chức vụ. Quốc hội bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải được hơn 50% số phiếu đại biểu Quốc hội tán thành.

+ Thời điểm bầu cử: Tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới. Lưu ý: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới diễn ra sau khi kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được công bố chính thức. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước có trách nhiệm đề cử danh sách ứng cử viên cho Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới.

- Bầu Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước:

+ Đối tượng bầu cử: Chủ tịch nước được bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch nước được bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.

+ Quy trình bầu cử: Quốc hội bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải được hơn 50% số phiếu đại biểu Quốc hội tán thành.

+ Thời điểm bầu cử: Chủ tịch nước được bầu tại Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Phó Chủ tịch nước được bầu sau khi Chủ tịch nước được bầu.

+ Lưu ý: Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm đề cử danh sách ứng cử viên Chủ tịch nước cho Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Chủ tịch nước mới đắc cử có trách nhiệm đề cử danh sách ứng cử viên Phó Chủ tịch nước cho Quốc hội bầu cử.

 

2. Sự kiện gần đây liên quan đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tình hình bầu cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới: cập nhật chi tiết

- Sự kiện dự kiến: Theo kế hoạch, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới sẽ được bầu tại Kỳ họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội khóa 15, diễn ra vào ngày 2/5/2024.

- Kết quả: Tuy nhiên, Kỳ họp bất thường lần thứ 7 đã kết thúc vào ngày 2/5/2024 mà chưa tiến hành bầu cử như dự kiến.

- Lý do: Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về lý do việc hoãn bầu cử. Một số nguồn tin cho rằng, việc hoãn bầu cử có thể do chưa thống nhất được nhân sự hoặc do cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho kỳ họp tiếp theo.

- Tác động: Việc hoãn bầu cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người dân bày tỏ lo lắng về tình hình chính trị và sự ổn định của đất nước. Tuy nhiên, các lãnh đạo cấp cao đã khuyến cáo người dân bình tĩnh và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

- Thời điểm tổ chức kỳ họp tiếp theo: Chưa có thông tin chính thức về thời điểm tổ chức Kỳ họp tiếp theo để tiến hành bầu cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới. Các nguồn tin dự đoán rằng, kỳ họp có thể được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2024.

- Cập nhật thông tin: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện bầu cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới cho bạn khi có thông tin chính thức từ các nguồn tin uy tín.

 

3. Thông tin cần lưu ý liên quan đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Thông tin cần lưu ý về bầu cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội:

- Quy trình bầu cử:

+ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội được bầu trong Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới.

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu cử.

+ Đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức vụ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

+ Việc bầu cử diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu kín.

+ Người trúng cử phải được hơn 50% số phiếu đại biểu Quốc hội tán thành.

- Nhiệm kỳ:

+ Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội là 5 năm, đồng bộ với nhiệm kỳ của Quốc hội.

+ Nếu Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra người thay thế.

- Quyền hạn và trách nhiệm:

+ Chủ tịch nước: là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về mặt đối ngoại.

+ Chủ tịch Quốc hội: là người đứng đầu cơ quan lập pháp, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và nhân dân.

- Yêu cầu đối với người ứng cử:

+ Người ứng cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và uy tín theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

+ Cụ thể, phải là công dân Việt Nam, có đủ điều kiện về sức khỏe, có trình độ học vấn và kinh nghiệm công tác phù hợp, có đạo đức cách mạng trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân.

- Lưu ý:

+ Quy trình bầu cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội được quy định chi tiết trong Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội.

+ Thông tin về các ứng cử viên sẽ được công khai trước kỳ họp bầu cử để đại biểu Quốc hội và nhân dân biết.

+ Quá trình bầu cử diễn ra công khai, minh bạch dưới sự giám sát của Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước ai có quyền lực cao hơn. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.