Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ tịch nước"

Chủ tịch nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ tịch nước.

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp
Nguyên thủ quốc gia là một chế định quan trọng trong xã hội, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước, có những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định và có mối quan hệ với các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Chủ tịch nước công bố 7 luật mới

Chủ tịch nước công bố 7 luật mới
Luật Thi hành án hình sự, Luật An toàn thực phẩm, Luật Trọng tài thương mại và Luật Nuôi con nuôi, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 7 bộ luật vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố trong hai ngày 7 và 8 -7-2010.