1. Thế nào là hệ thống phân phối, đo đếm LNG cho phương tiện giao thông đường bộ?

Tại Mục 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8618:2023 (SAE J2645:2018) về Hệ thống phân phối và đo đếm LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách, phạm vi áp dụng được quy định như sau:

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các xe tải và xe khách sử dụng nhiên liệu là khí thiên nhiên hỏa lỏng (LNG). Phạm vi này bao gồm những yêu cầu cụ thể đối với hệ thống phân phối và đo đếm LNG trên các phương tiện giao thông đường bộ.

Thông tin quan trọng:

Tiêu chuẩn cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến hệ thống đo đếm và phân phối LNG. Các yêu cầu được đề cập trong tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, và tuân thủ các quy định kỹ thuật liên quan đối với việc sử dụng LNG trong các xe tải và xe khách.

Cụ thể, các điều khoản trong tiêu chuẩn bao gồm quy định về các thành phần cơ bản của hệ thống, yêu cầu về an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dụng LNG, cũng như các thông số kỹ thuật liên quan đến đo lường và kiểm soát chất lượng của LNG. Ngoài ra, tiêu chuẩn cũng có thể chứa các hướng dẫn và quy định cụ thể để việc sản xuất, lắp đặt và bảo trì hệ thống đo đếm và phân phối LNG trên các phương tiện đạt được hiệu quả cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng.

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8618:2023 (SAE J2645:2018) về Hệ thống phân phối và đo đếm LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách, có quy định về thuật ngữ và định nghĩa như sau:

Thuật ngữ và định nghĩa:

Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

Trạm phân phối (Dispenser): Là thiết bị được thiết kế để đo lường và giao nhận nhiên liệu lỏng. Trạm phân phối có vai trò quan trọng trong quá trình cung cấp LNG cho các xe tải và xe khách, đảm bảo độ chính xác và hiệu quả trong quá trình đo lường và giao nhận nhiên liệu.

 Khí thiên nhiên hóa lỏng (Liquefied natural gas, LNG): Được định nghĩa là khí thiên nhiên được xử lý, tách loại tạp chất và được hóa lỏng tại nhiệt độ khoảng -162 °C, ở áp suất khí quyển. LNG là nhiên liệu chính được sử dụng trong hệ thống phân phối và đo đếm này.

 Lưu lượng kế khối lượng (Mass flow meter): Là một thiết bị dùng để đo khối lượng của dòng sản phẩm chảy qua hệ thống. Việc sử dụng lưu lượng kế khối lượng giúp xác định chính xác lượng LNG được sử dụng và là một phần quan trọng của hệ thống đo đếm.

Những định nghĩa và thuật ngữ này giúp làm rõ về chức năng và tính chất của các thành phần trong hệ thống phân phối và đo đếm LNG cho phương tiện giao thông đường bộ, từ trạm phân phối đến đơn vị đo đếm khối lượng và đặc tính chính của nhiên liệu LNG.

 

2. Khí thiên nhiên hóa lỏng trong hệ thống phân phối và đo đếm LNG cho phương tiện giao thông đường bộ sẽ tồn tại ở dạng lỏng hay dạng khí?

Hệ thống phân phối của khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong phương tiện giao thông đường bộ, như quy định tại Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8618:2023 (SAE J2645:2018), đặt ra nhiều vấn đề quan trọng cần được xem xét để đảm bảo độ chính xác trong quá trình đo đếm. Dưới đây là một số vấn đề quan trọng:

- Hiệu chỉnh Thể tích ống nạp (5.1): Trong quá trình thiết kế hệ thống phân phối, cần xem xét lượng chất lỏng hoặc khí trong ống nạp sau đồng hồ đo. Thiết bị phân phối có thể được thiết kế với tính năng hồi lưu chất lỏng hoặc các hệ thống khác để kiểm soát hiệu quả.

- Dòng hai pha (5.2): Sự sôi của LNG khi chuyển từ bồn chứa tới xe nhận có thể tạo ra dòng chảy hai pha. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình phân phối và có thể gây sai số đo lường. Hệ thống cần phải có thiết bị để phát hiện và hiệu chỉnh khi xuất hiện dòng hai pha.

- Ảnh hưởng của nhiệt độ (5.3): Sự thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến kích thước và tính chất vật liệu của hệ thống và thiết bị đo. Nhiệt độ cũng làm thay đổi tỷ trọng của LNG. Cần xem xét những ảnh hưởng này và có các biện pháp thiết kế, cân chỉnh, hoặc hiệu chỉnh nếu cần thiết.

Như vậy, để đảm bảo hệ thống phân phối LNG chính xác, cần phải xử lý những vấn đề trên và có các biện pháp kiểm soát, hiệu chỉnh để đảm bảo độ chính xác và đồng nhất trong quá trình phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng. Hệ thống phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho phương tiện giao thông đường bộ đặt ra nhiều thách thức quan trọng, nhất là khi xem xét các yếu tố như hiệu chỉnh thể tích ống nạp, dòng hai pha và ảnh hưởng của nhiệt độ. Để đảm bảo độ chính xác trong việc đo đếm LNG, cần có các biện pháp hợp lý như tích hợp thiết bị hồi lưu, hệ thống phát hiện dòng hai pha và các biện pháp kiểm soát nhiệt độ. Việc giải quyết những thách thức này sẽ đóng góp vào việc xây dựng hệ thống phân phối LNG hiệu quả và chính xác, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vận tải sạch và bền vững. Đối với các doanh nghiệp và tổ chức liên quan, việc hiểu rõ và áp dụng các biện pháp này là quan trọng để đảm bảo an toàn, hiệu suất và tính bền vững của hệ thống phân phối LNG.

 

3. Hệ thống phân phối và đo đếm LNG tại các trạm sử dụng riêng

Tại Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8618:2023 (SAE J2645:2018) về Hệ thống phân phối và đo đếm LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách, quy định về lựa chọn hệ thống phân phối như sau:

Lựa chọn hệ thống phân phối:

Khi lựa chọn hệ thống phân phối LNG, cần xem xét đến loại phương tiện mà hệ thống đó phục vụ. Người sử dụng hệ thống phân phối LNG cần được hướng dẫn về tần suất nạp liệu, độ chính xác và các yêu cầu về đo lường.

Các trạm sử dụng riêng:

Tại các trạm này, hệ thống đo lường có thể được thiết kế đơn giản vì đo đếm chỉ dành cho mục đích nội bộ và độ chính xác trong việc phân phối nhiên liệu cho mỗi phương tiện không quá quan trọng. Các hệ thống đo đếm thường có độ chính xác khoảng +- 2,5%, nhưng có thể điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người sử dụng. Các thiết bị đo này thường không phải tuân theo các yêu cầu hoặc phê duyệt về trọng lượng và đo đếm.

Các trạm công cộng (Bán lẻ):

Nếu trạm phục vụ cho công cộng, đội xe, xe chính phủ (xe công) hoặc những người sử dụng LNG khác, nhiên liệu được phân phối như bán lẻ hoặc phân phối theo giá hợp đồng, hệ thống này cần tuân theo yêu cầu kiểm soát đo lường. Những hệ thống này yêu cầu độ chính xác tối thiểu là +- 1,5%.

Theo tiêu chuẩn, hệ thống phân phối và đo đếm LNG tại các trạm sử dụng riêng thường tương đối đơn giản vì chúng chỉ phục vụ mục đích nội bộ và độ chính xác không quá quan trọng trong việc phân phối nhiên liệu. Các thiết bị đo có thể được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể và không cần phải tuân theo các yêu cầu về trọng lượng và đo đếm. Tiêu chuẩn này đặt ra các quy định và hướng dẫn cho hệ thống phân phối và đo đếm LNG, đặc biệt là áp dụng cho xe tải và xe khách sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

- Mục 1 - Phạm vi áp dụng: Quy định về các yêu cầu đối với xe tải và xe khách sử dụng LNG, cung cấp thông tin quan trọng về hệ thống đo đếm và phân phối LNG.

- Mục 3 - Thuật ngữ và định nghĩa: Chứa các định nghĩa quan trọng liên quan đến hệ thống phân phối và đo đếm LNG, bao gồm các thuật ngữ như "Trạm phân phối," "Khí thiên nhiên hóa lỏng," và "Lưu lượng kế khối lượng."

- Mục 6 - Lựa chọn hệ thống phân phối: Hướng dẫn lựa chọn hệ thống phân phối dựa trên loại phương tiện phục vụ, đặc biệt là phân biệt giữa các trạm sử dụng riêng và các trạm công cộng (bán lẻ). Đề xuất độ chính xác của hệ thống đo đếm tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đối với những trường hợp cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất hoan nghênh quý khách gửi yêu cầu thông tin chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.