Vậy bây giờ tôi có phải đóng quay lại những tháng tôi chưa đóng không? Nếu không đóng quay lại những tháng đó thì sau này về hưu có ảnh hưởng gì không? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: N.T.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụchỏi đáp pháp luật bảo hiểm xã hội của Công ty luật Minh Khuê,

Không đóng bảo hiểm liên tục có ảnh hưởng đến lương hưu không?

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định hiện hành thì thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi  dừng đóng . Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục (bị gián đoạn) thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH,  tổng thời gian đóng BHXH là căn cứ để giải quyết chế độ BHXH; 

Việc bảo lưu thời gian đóng BHXH đã được quy định rõ tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, cụ thể là: 

Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu bạn đóng bảo hiểm bị gián đoạn thì thời gian đóng bảo hiểu của bạn sẽ được tính là tổng thời gian đã đóng BHXH. Khi về hưu, sẽ căn cứ vào tổng thời gian đóng đó để hưởng chế độ.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Các trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?