1. Đại hội chi đoàn là gì? Mục đích của việc tổ chức đại hội chi đoàn.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và ren luyện. Thanh niên Việt Nam từ 15 tuổi đến 30 tuổi, tích cực học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc, được học và tán thành điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở đoàn, có lý lcihj rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

Đối với công tác Đoàn thì việc tổ chức đại hội chi đoàn rất quan trọng và có ý nghĩa. Đại hội Đoàn là việc tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong một nhiệm kỳ hoạt động của ban chấp hành chi đoàn, trên cơ sở đó sẽ đưa ra được những phương hướng và nhiệm vụ cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo quy định của điều lệ đoàn thì nhiệm kỳ đại hội chi đoàn và tổ chức cơ sở đoàn như đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong các trường học, đoàn trường của trường trung học phổ thông, đoàn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục thường xuyên là 1 năm 1 lần.

Mục đích việc tổ chức đại hội chi đoàn hàng năm, cụ thể bao gồm:

 • Thông qua đại hội sẽ nắm bắt được những thông tin về thành tích cũng như hạn chế bằng việc báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, điều này sẽ giúp đoàn viên nắm bắt được những việc mà chi đoàn đã thực hiện tốt, những công việc mà đoàn viên cũng như chi đoàn chưa làm được;
 • Dựa trên cơ sở báo cáo tại đại hội, đoàn viên cũng như chi đoàn sẽ tiến hành thảo luận để từ đó đưa ra những phương hướng giải quyết những công việc chưa làm được, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong nhiệm kỳ tiếp theo;
 • Trong đại hội sẽ thực hiện việc thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của ban chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ; thực hiện việc bầu ban chấp hành; đồng thời đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Như vậy, việc tổ chức đại hội chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ, các mặt mạnh cần phát huy và những hạn chế còn tồn đọng để khắc phục. Từ đó, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới để lãnh đạo chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội.

>> Tham khảo: Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII

 

2. Công tác chuẩn bị đại hội Đoàn 

- Nhiệm kỳ đại hội. Đại hội chi đoàn trong các trường học, các cơ sở giáo dục thường là 1 năm một lần. Đối với đại hội chi đoàn ở cơ sở, các chi đoàn trong các cơ quan hành chính doanh nghiệp sẽ là 5 năm 2 lần. Đối với đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp sẽ là 5 năm 1 lần.

- Thành viên tham gia đại hội chi đoàn. Theo điều lệ đoàn, đại hội Đoàn chỉ có giá trị khi ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên được triệu tập tham dự. Đàon chủ tịch trong đại hội chi đoàn gồm những đồng chí có khả năng tổ chức, điều hành, có uy tiến và nắm chắc các nguyên tắc điều lệ đoàn. Cơ cấu trong đoàn chủ tịch nên có 03 đồng chí và có cả ủy viên ban chấp hành cũ, nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành mới; có bí thư chi đoàn. Ngoài đoàn chủ tịch thì trong đại hội còn cần có thư ký để tiến hành ghi biên bản, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong đại hội và giúp việc cho đoàn chủ tịch; thư ký thường ssex có 02 đồng chí.

- Hướng dẫn chuẩn bị đại hội chi Đoàn năm 20.... Trước mỗi kỳ đại hội diễn ra thì công tác chuẩn bị gồm có:

 • Lập kế hoạch tổ chức Đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên, trong nội dung Kịch bản đại hội chi đoàn mới nhất cần xác định rõ : thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị như trang trí, chương trình chi riết, các hoạt động trước, trong và sau Đại hội, ...
 • Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ qua;
 • Bản kiếm điểm của ban chấp hành chi đoàn trong viêc lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ qua;
 • Phương hướng hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ mới;
 • Chuẩn bị đề án nhân sự ban chấp hành mới;
 • Xây dựng các văn bản phục vụ Đại hội: chương trình Đại hội; kịch bản chi tiết; mẫu phiếu bầu; mẫu biên bản bầu cử; mẫu giấy mời, mẫu nghị quyết Đại hội; mẫu biên bản Đại hội;
 • Đăng ký lịch tổ chức, báo cáo trình duyệt các tài liệu của Đại hội tới giáo viên chủ nhiệm, ban chấp hành liên chi đoàn. Sau khi được duyệt, mới tiến hành Đại hội. Lưu ý: để đại hội đạt được hiệu quả thì cần bố trí, sắp xếp thời gian tiến hành đại hội trong 01 buổi vào chiều thứ bảy hoặc chủ nhật;
 • Triệu tập Đoàn viên dự Đại hội, phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong tổ chức đại hội ( như việc trang trí, chương trình chi tiết, hoạt động trước, trong và sau Đại hội, ...) để Đại hội chi đoàn thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng thành viên. 

Như vậy, để buổi đại hội đoàn được diễn ra nhanh chóng, theo đúng trình tự, thủ tục thì trước khi tiến hành đại hội cần phải lập kế hoạch rõ ràng cho việc tổ chức đại hội trên cơ sở những định hướng vaf chỉ đạo của đoàn cấp trên. Đồng thời, cần chuẩn bị văn bản dự thảo và xây dựng văn bản để phục vụ cho đại hội để đại hội được diễn ra một cách nhanh chóng, trơn tru và hiệu quả nhất.

>> Tham khảo: Mẫu biên bản đại hội Đoàn mới nhất có hướng dẫn chi tiết

 

3. Nội dung kịch bản chương trình Đại hội Đoàn 

Tùy vào thời gian và nơi tổ chức đại hội đoàn, phù hợp với từng chi đoàn có thể xây dựng các kịch bản chương trình Đại hội khác nhau, tuy nhiên vẫn cần tuân thủ một số phần sau đây:

- Nghi thức khai mạc. Ở phần này người dẫn chương trình cần phải tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do ; giới thiệu đại biểu; giới thiệu ban thẩm tra tư cách đại biểu, sau đó giới thiệu Đoàn chủ tịch và mời đoàn chủ tịch lên vị trí điều hành Đại hội.

Lưu ý: Khi ban chấp hành chi đoàn lâm thời tiến hành bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu (số lượng 03 đồng chí), để thu nhận ý kiến của đại biểu, người dẫn chương trình tiến hanh biểu quyết bằng cách giơ tay. Sau khi ban thẩm tra tư cách đại biểu làm việc thì tiến hành bầu đoàn chủ tịch ( số lượng 03 đồng chí) bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Đàon chủ tịch chính là người điều hành đại hội chi đoàn.

- Phần làm việc của Đoàn chủ tịch. Ở phần này, đoàn chủ tịch lên làm việc và tiến hành các công việc sau đây:

 • Cử đoàn thư ký, số lượng 02 người để hỗ trợ việc ghi chép, tổng hợp ý kiến của Đại hội;
 • Thông qua chương trình công tác nhiệm kỳ: trình bày báo cáo kết quả trong nhiệm kỳ cũ, phương hướng trong nhiệm kỳ mới, thảo luận các tiêu chí lớn;
 • Hướng dẫn thảo luận đóng góp văn kiện đại hội;
 • Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới
 • Bầu ban kiểm phiếu ;
 • Công bố kết quả bầu cử;
 • Ban cháp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ;
 • Mời ban thường vụ đoàn khoa phát biểu chỉ đạo đại hội;
 • Tuyên bố bế mạc đại hội

Lưu ý: về phần làm việc của Ban kiểm phiếu: số lượng gồm 03 người (trưởng ban, phó ban và thư ký), đầu tiên ban kiểm phiếu cần thông qua thể lệ bầu cử trước đại hội về cách thức xác định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ và tỷ lệ phiếu bầu tín nhiệm trúng cử (trên 50 % và xếp theo thứ tự từ trên xuống), sau đó thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Nghi thức bế mạc. Ở phần này, người dẫn chương trình kính mời quý vị khách mời, đại biểu cùng đứng lên làm lễ chào cờ bế mạc. Gửi lời cảm ơn đến quý khách mời và đại biểu đã đến tham dự, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Lưu ý: sau khi kết thúc đại hội đoàn, ban chấp hành chi đoàn cần nộp về văn phòng đoàn một số nội dung sau đây: Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, biên bản đại hội,...

 

4. Một số mẫu kịch bản chương trình Đại hội Đoàn mới nhất

Mẫu kịch bản chương trình Đại hội Đoàn lớp, nhà trường, như sau:

I - NGHI THỨC KHAI MẠC

- Chào cờ: ( người dẫn chương trình) " Kính mời quý đại biểu, quý thày cô, cùng toàn thể các bạn đứng lên làm lễ chào cờ. Một phút chỉnh đốn trang phục. Tất cả chú ý - NGHIÊM - NHÌN CỜ - CHÀO". Hát QUỐC CA - ĐOÀN CA. "Kính mời đại biểu, quý thày cô cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên trở về vị trí cũ.

- Tuyên bố lý do: (người dẫn chương trình) " Kính thưa đại hội, trên cơ sở xây dựng hành động năm 20... - 20... đồng thời bầu một ban chấp hành đoàn thật sự chủ động, tích cực cho năm học mới. Ban chấp hành chi đoàn lớp 11 A6 tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 20...- 20... Đó cũng chính lý do của buổi làm việc hôm nay.

- Giới thiệu đại biểu: (người dẫn chương trình) "Đến dự với đại hội chi đoàn lớp 11 A6 hôm nay, thay mặt cho Ban tổ chức đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu: Đại biểu ban giám hiệu, đoàn trường (nếu có): Thầy (cô) Trần Thị A - Giáo viên chủ nhiệm lớp; cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên lớp 11 A6.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch: (người dẫn chương trình) "Kính thưa đại hội, trng đại hội chi đoàn, phiên họp thứ nhất chúng ta đã bầu đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí sau đây:

1) Đồng chí Nguyễn Văn A - Bí thư chi đoàn nhiệm kỳ 20...-20...;

2) Đồng chí Lê Thị B - Phí bí thư chi đoàn nhiệm kỳ 20...-20...;

3) Đồng chí Vũ Văn C - Ủy viên ban chấp hành chi đoàn 20...-20....

Nếu Đại hội đồng ý với danh sách Đoàn chủ tịch như trên, xin biểu quyết bằng cách giơ tay. Có đồng chí nào không đồng ý với danh sách đoàn chủ tịch trên, xin giơ tay. Có đồng chí nào có ý kiến khác, xin giơ tay. Như vậy, 100 % đại biểu đồng ý với danh sách. Xin mời Đoàn chủ tịch lên bàn làm việc".

II - PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Bầu ban thư ký: (Nguyễn văn A) " Kính thưa đại hội. Để ghi lại diễn biến của đại hội và làm cơ sở cho ban chấp hành kháo mới thực hiện, tôi xin thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội là đồng chí : Nguyễn thị D và Nguyễn Văn B. Nếu đại hội thống nhất đoàn thư ký, xin biểu quyết. Xin cám ơn đại hội. Xin mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký vào vị trí làm việc."

- Trình bày báo cáo, phương hướng:

+ Tiếp theo chương trình làm việc của đại hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí: (Bí thư chi đoàn nhiệm kỳ 20...-20... thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kết quả công tác Đoàn nhiệm kỳ 20...-20.... Xin mời đồng chí.

+ Tiếp theo chương trình là việc của đại hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí : (Phó bí thư chi đoàn) thay mặt đoàn chủ tịch thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20...-20.... Xin chân thành cảm ơn đồng chí.

- Đại biểu lên phát biểu ý kiến : (bí thư) Tiếp theo chương trình là phần đại biểu phát biểu ý kiến " Công tác hoạt động của chi đoàn luôn được sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường và đến dự với đại hội ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu: Thầy (cô) giáo: Trần Thị A - Bí thư. Chủ nhiệm lớp 11 A6 lên phát biểu chỉ đạo với đại hội, Trân trọng kính mời cô!

- Phần tham luận: (bí thư) "Trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội, đoàn chủ tịch nhận được 03 phiếu đăng ký tham luận tại đại hội. Sau đây xin kính mời đồng chí phát biểu ý kiến. ( ví dụ: tham luận về học tập, tham luận về đạo đức; tham luận về củng cố và phát triển phong trào đoàn, ...) . 

Nếu đại hội đồng ý với các nội dung trên, xin biểu quyết bằng cách giơ tay. Như vậy 100 % đại biểu đồng ý đối với nội dung của báo cóa tổng kết và phương hướng hoạt động của chi đoàn trong năm học này. Xin cảm ơn đại hội".

- Tiến hành công tác bầu cử ban chấp hành mới: "Kính thưa Đại hội, tiếp theo tôi xin thông qua danh sách ứng cử viên ban chấp hành nhiệm kỳ 20...-20.... gồm : (Danh sách đồng ký ứng cử). Căn cứ vào đề án xây dựng ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới và các tiêu chuẩn của ủy viên ban chấp hành chi đoàn, tại Đại hội cho hỏi có đồng chí nào tự ứng cử hay đề của hay không? Nếu có giơ tay. Nếu đai hội đồng ý / không đồng ý với danh sách trên, xin giơ tay. Như vậy 100 % đại biểu đồng ý với nội dung của các danh sách ứng cử trên. Xin cảm ơn Đại hội.

- Bầu ban kiểm phiếu: " Sau đây tôi xin thông qua danh sách ban kiểm phiếu đề nghị gồm các đồng chí sau: (03 đồng chí). Xin ý kiến từ hội nghị "đồng ý / không đồng ý" biểu quyết bằng cách giơ tay. Xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc".

- Phần làm việc của ban kiểm phiếu: "Kính thưa Đại hội, thay mặt Ban kiểm phiếu, sau đây tôi xin thôn qua thể lệ bầu cử như sau: (thể lệ bầu cử). Các đại biểu còn thắc mắc về thể loại bầu cử không? Nếu không sau đây chúng ta tiến hành bầu cử."  Sau khi đã bỏ phiếu sau "Cho hỏi tất cả đại biểu đã bỏ phiếu hết chưa? Nếu tất cả đã bỏ phiếu, tôi xin phép bỏ lá phiếu cuối cùng và niêm phong thùng phiếu." Sau khi kiếm tra số phiếu, bạn kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

- Ban chấp hành mới ra mắt, nhận nhiệm vụ. "Sau đâu, xin trân trọng kính mời các đồng chí trúng cử vào ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 20...-20... bước lên trước ra mắt đại hội (Đọc danh sách theo A,B,C. Đại diện ban chấp hành mới phát biểu nhận nhiệm vụ.)

- Mời thư ký thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội. nếu đại hội đồng ý / không đồng ý với các nội dung tren, xin biểu quyết bằng cách giơ tay. Như vậy 100 % đồng chí đồng ý với nội dung của bản dự thảo nghị quyết của đại hội. Và dự thảo này trở thành nghị quyết chính thức của chi đoàn. Xin cảm ơn.

III - NGHI THỨC BẾ MẠC

- Tuyên bố bế mạc đại hội " Kính thưa đại hội, sau một thời gian làm việc đầy trách nhiệm, toàn thể đại biểu chúng ta đã tập chung trí tuệ hoàn thành chương trình làm việc của đại hôi. Thay mặt ban chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 20...-20.....

- Chào cờ bế mạc và gửi lời cảm ơn "Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các đoàn viên đã đến dự Đại hội hôm nay. Xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công."

Trên đây, là bài viết tham kháo của Luật Minh Khuê về kịch bản chương trình đại hội Đoàn mới nhất. Hi vọng bài viết này sẽ giúp quý khách hàng tiếp nhận được những thông tin hữu ích, cần thiết khi thực hiện tổ chức Đại hội Đoàn, để đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp. 

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc, không hiểu về các vấn đề pháp lý nào, có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn miễn phí của Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi 1900.6162 để nhận được sự giải đáp kịp thời, nhanh chóng từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm. Bạn có thể tham khảo thêm: Mô hình nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức đoàn trong văn kiện đại hội đoàn XII. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng!