Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự ?

Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.1975

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho Công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình bao gồm:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gianmột khóa đào tạo của một trình độ đào tạo."

Bạn vừa học xong cao đẳng và đang chờ xét tốt nghiệp. Gia đình bạn chỉ có bạn và mẹ. Mẹ bạn năm nay 59 tuổi. Như vậy, mẹ bạn đã đủ tuổi về hưu theo quy định của Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên mẹ bạn vẫn còn khả năng lao động chứ không phải là mất hay hết khả năng lao động. Mẹ bạn vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân mình mà không cần người khác trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Theo điểm b khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 để được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn phải là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Như vậy, bạn không thể lấy lý do gia đình một mẹ một con và mẹ đã tuổi cao để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tại Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định các trường hợp sau được miễn nghĩa vụ quân sự:

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên”.

Do thông tin mà bạn cung cấp còn hạn chế nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn chi tiết được. Nếu bạn chỉ trong diện một mẹ một con thì cũng không đủ điều kiện để miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, nếu bạn xét thấy mình có một trong những căn cứ nêu trên thì bạn sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là thưu tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê