Tham khảo các vấn đề pháp lý liên quan:

- Hoãn nghĩa vụ quân sự ?

- Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

- Học viên cao học có được miễn nghĩa vụ quân sự?

- Đang làm việc có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không?

- Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và gọi nhập ngũ ?

- Học tại nước ngoài có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

- Đang đi làm ở nước ngoài có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

- Sinh năm 1991, đang làm việc trong cơ quan nhà nước có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.0159

>> Xem thêm:  Quy định về tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự mới năm 2020

----------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự)

                   Kính gửi:   Ban Giám Hiệu trường Đại Học Luật Hà Nội

                                  Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Tôi tên là:…………………………………MSSV:...............................................

Sinh ngày:…….tháng....... năm:……… tại:........................................................

>> Xem thêm:  Xin mẫu đơn tình nguyện đi nghĩa vụ công an nhân dân ? Điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................

        Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Trường Đại Học Luật Hà Nội xác nhận tôi là sinh viên khóa: …….  lớp:………..    hệ:………. năm thứ: …….

niên khóa:...........................................................................................................

 

Lý do:  Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở địa phương    

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trường.            

 

  TP. Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 201.…

                                                                                                Người viết đơn

                                                                                                (Ch ký, họ tên)

>> Xem thêm:  Thời gian nhập ngũ là bao lâu ?

TP Hà Nội, ngày     tháng    năm 201..

           HIỆU TRƯỞNG        

 

       …. ………………….       

 

                                 

  

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự ?