Luân chuyển vốn, quỹ, chuyển khoản (FUNDS TRANSFER) là lưu chuyển vốn giữa các tài khoản hoặc đến tài khoản của bên thứ ba trong cùng một định chế tài chính, còn được gọi là chuyển sổ sách.

Những chuyển khoản bên ngoài giữa một định chế tài chính phát xuất và một định chế tài chính nhận. Chuyển khoản bao gồm tất cả loại chuyển tiền bằng điện tử liên ngân hàng, bao gồm chuyển tiền vô tuyến điện FED của Dự trữ Liên bang (Federal Wire); hệ thống cơ quan thanh toán bù trừ tự động liên ngân hàng (ACH), và Hệ thống Thanh toán Bù trừ Liên Ngân hàng (CHIPS) tại thành phố New York, chuyển dẫn phần lớn những thanh toán thương mại quốc tế liên quan các định chế tài chính Mỹ và nhữnạ ngân hàng ở nước ngoài chuyển tiền vô tuyến Fed và mạng lưới CHIPS thực hiện hơn 90% vụ chuyển tiền hàng năm. Tất cả những hình thức thanh toán khác bao gồm chi phiếu, tiền mặt và thẻ tín dụng, chiếm dưới 10% tổng giá trị đồng đôla, nhưng khoảng 99% các giao dịch trong nền kinh tế Mỹ.