Em muốn hỏi:  Sau này sinh con em có được hưởng chế độ thai sản hay không ạ?

Xin chân thành cảm ơn

chế độ thai sản

(Tư vấn Luật lao động gọi: 1906162)

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục Tư vấn Luật lao động của Luật Minh Khuê. Yêu cầu của bạn được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốchội

Nội dung tư vấn:

Chế độ thai sản chỉ có khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì không có chế độ thai sản.

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trường hợp của bạn thì bạn đã dừng đóng bảo hiểm xã hội từ lúc bạn nghỉ làm là tháng 5/2013 đến tháng 3/2015 bạn nói là bạn tham gia bảo hiểm lại mà không đi làm thì không rõ là bạn tham gia bảo hiểm xã hội gì? 

Còn nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà đáp ứng được điều kiện được nêu ở trên thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ