Đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ bao gồm ô tô, xe máy, máy kéo, xe máy điện, các loại xe tương tự xe ô tô,... việc tuân thủ các quy định của pháp luật là hoàn toàn bắt buộc và cần thiết đối với người điều khiển xe, cũng như đối với chủ phương tiện xe khi giao xe của mình cho người khác điều khiển.

Tương ứng với từng hành vi vi phạm cụ thể đối với từng mức độ lỗi do vượt quá tốc độ cho phép, người điều khiển xe và chủ phương tiện sẽ phải chịu mức xử phạt tương ứng. Trong trường hợp, nếu do lỗi chạy quá tốc độ cho phép mà gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác thì phải bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tương ứng đối với hành vi vi phạm.

Luật sư tư vấn về mức xử phạt đối với lỗi chạy quá tốc độ của ô tô và xe máy

Luật sư tư vấn mức xử phạt do vi phạm giao thông, gọi: 1900.6162

1. Tư vấn pháp luật về mức xử phạt đối với lỗi chạy quá tốc độ

Công ty luật Minh Khuê luôn luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, bất kể khi nào khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật đều có thể liên hệ ngay tới tổng đài trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp các vấn đề cụ thể sau:

- Tư vấn xác định các lỗi vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đặc biệt là lỗi chạy quá tốc độ cho phép theo quy định;

- Tư vấn quy định của pháp luật về mức xử phạt đối với lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, ô tô, các phương tiện tương tự như ô tô, tư vấn các biện pháp xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm;

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về những tình tiết được xem là tình tiết giảm nhẹ hoặc những tình tiết tăng nặng khi bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép;

- Tư vấn, xác định cụ thể mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện giao thông đường bộ khi giao phương tiện cho người khác điều khiển hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép;

- Luật sư hướng dẫn xác định cơ quan, chủ thể có thẩm quyền tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm lỗi chạy quá tốc độ;

- Tư vấn quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết các hành vi vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng hành vi vi phạm lỗi do vượt quá tốc độ cho phép, đặc biệt là đối với xe máy, ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, xe máy điện, máy kéo, các loại xe tương tự xe gắn máy;

- Tư vấn quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chạy quá tốc độ cho phép;

- Hướng dẫn khách hàng soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến hành vi điều khiển hoặc giao cho người khác điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vượt quá tốc độ cho phép gây tai nạn, gây thiệt hại về tài sản, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, mức bồi thường tương ứng và mức hình phạt tương ứng khi đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

Youtube video

Luật sư Lê Minh Trường trả lời VOV2 về hành vi bỏ chạy khi gây tai nạn giao thông

2. Tư vấn pháp luật về mức xử phạt khi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối với xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi chạy quá tốc độ cho phép khi tham gia giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tương ứng như sau:

- Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng, mức xử phạt trung bình thông thường là 700.000 đồng;

- Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến dưới 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, mức xử phạt trung bình thông thường là 2.500.000 đồng;

- Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà chạy quá tốc độ quy định từ 20 km/h đến dưới 35 km/h sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, mức xử phạt trung bình thông thường là 5.500.000 đồng. Bên cạnh đó, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng, mức trung bình được áp dụng là 02 tháng nếu không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng theo quy định của pháp luật;

- Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, mức xử phạt trung bình thông thường là 7.500.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng, mức xử phạt trung bình là 03 tháng.

>> XEM NGAY: Những tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính mới nhất

3. Tư vấn pháp luật về mức xử phạt khi chạy quá tốc độ đối với xe máy

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối với xe máy và các loại xe tương tự xe máy thì mức xử phạt tương ứng với hành vi chạy quá tốc độ cho phép được xác định cụ thể như sau:

- Người điều khiển xe máy và xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy mà chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, mức xử phạt trung bình thông thường là 150.000 đồng;

- Người điều khiển xe máy và xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy mà chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, mức xử phạt trung bình thông thường là 750.000 đồng;

- Người điều khiển xe máy và xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy mà chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, mức xử phạt trung bình thông thường là 3.500.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị áp dụng mức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng, trung bình bị áp dụng mức hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe là 02 tháng;

- Trong trường hợp người điều khiển xe máy, xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị áp dụng mức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng, trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng.

>> Tham khảo ngay: Tư vấn pháp luật trực tuyến về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông

4. Tư vấn pháp luật về bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lỗi chạy quá tốc độ gây tai nạn

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (bao gồm các phương tiện tham gia giao thông đường bộ) và cũng theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về những Tội phạm liên quan đến các hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, mức hình phạt tương ứng đối với từng hành vi cụ thể. Dựa trên các thông tin mà khách hàng cung cấp, đội ngũ nhân viên công ty luật Minh Khuê sẽ nghiên cứu, hỗ trợ và giải đáp các vấn đề cụ thể sau cho khách hàng:

- Tư vấn xác định nguyên tắc, phương án bồi thường thiệt hại cụ thể trong trường hợp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chạy quá tốc độ cho phép gây ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của người khác;

- Tư vấn về cách xác định lỗi tương ứng đối với hành vi vi phạm, từ đó xác định được mức bồi thường thiệt hại tương ứng khi tài sản, sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm;

- Tư vấn về các khoản bồi thường cụ thể khi gây ra tai nạn giao thông do lỗi chạy quá tốc độ cho phép, mức bồi thường tối thiểu và mức bồi thường tối đa tương ứng với các hành vi vi phạm;

- Tư vấn về điều kiện bị truy cứu trách nhiệm hình sự tương ứng với từng hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ đặc biệt là đối với hành vi chạy quá tốc độ cho phép gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự;

- Tư vấn mức hình phạt, khung hình phạt tương ứng đối với hành vi chạy quá tốc độ cho phép đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, cách xác định các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tương ứng đối với nhân thân của người vi phạm;

- Tư vấn về việc khởi kiện hoặc tố giác tội phạm đối với hành vi vi phạm quy định về chạy quá tốc độ cho phép khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có gây ra tai nạn và gây ra thiệt hại;

- Tư vấn giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại, thương lượng, thỏa thuận về mức bồi thường, cách thức giải quyết, xử lý các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của các bên.

Youtube video

Mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông gây chết người - Video Luatminhkhue.vn

5. Dịch vụ luật sư của công ty luật Minh Khuê

Công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng các dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép khi tham gia giao thông đường bộ đối với xe máy, xe ô tô và các phương tiện khách thông qua các phương thức cơ bản sau:

- Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài hotline phục vụ 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết: 1900.6162

- Tư vấn pháp luật theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng qua email dịch vụ có trả phí: [email protected]

- Tư vấn pháp luật trực tiếp tại trụ sở chính của công ty luật Minh Khuê tại: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

- Cung cấp dịch vụ luật sư đại diện tranh tụng, tham gia tố tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Rất mong sớm nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê