1. Quy định về trả lương hưu tháng 8/2023

Lương hưu (còn được gọi là tiền hưu trí hoặc tiền hưu) là một số tiền tiền bạc được trả cho một người sau khi họ nghỉ hưu hoặc vượt qua độ tuổi hưu trí, thông thường là dựa trên các đóng góp hoặc kích cỡ tiền đã góp vào một chương trình hưu trí hoặc hệ thống hưu trí trong suốt thời gian làm việc của họ.

Hệ thống lương hưu có thể được tài trợ bởi chính phủ, doanh nghiệp, hoặc các tổ chức khác. Mục tiêu của lương hưu là đảm bảo rằng người lao động có thể duy trì cuộc sống ổn định và đảm bảo khi họ đã nghỉ hưu và không còn làm việc nữa. Trong một số trường hợp, lương hưu có thể bao gồm cả bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác để hỗ trợ người hưu trí trong việc duy trì sức khỏe và cuộc sống xã hội.

Hệ thống lương hưu thường đòi hỏi người lao động đóng góp một phần lương của họ vào một quỹ hưu trí hoặc hệ thống tương tự trong suốt thời gian làm việc. Số tiền lương hưu được trả sau khi nghỉ hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức đóng góp, thời gian làm việc, và quy định của chương trình hưu trí cụ thể.

Trong Nghị quyết 69/2022/QH15, đã được quyết định tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội lên 12,5% cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Đồng thời, cũng có sự hỗ trợ bổ sung dành riêng cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 với mức hưởng thấp.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, các đối tượng quy định tại khoản 1 của Điều 1, đã có điều chỉnh trước đó theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023, tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 12,5% trên mức của tháng 6 năm 2023.

Đối với những đối tượng quy định tại khoản 1 của Điều 1 và chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023, mức tăng sẽ là 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023.

Đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 của Điều 1, sau khi được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1, những người này sẽ tiếp tục được điều chỉnh thêm nếu mức hưởng của họ thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng. Cụ thể, những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng, trong khi những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng sẽ được tăng lên đến 3.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, theo Công văn 2206/BHXH-TCKT, được công bố vào ngày 20/7/2023, Bảo hiểm Xã hội thông báo chính thức về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023, theo các mức hưởng mới có hiệu lực từ ngày 14/8/2023.

 

2. Lịch chi trả lương hưu tháng 8/2023

Sau khi có chỉ đạo từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, theo đặc điểm của từng địa phương, BHXH các tỉnh thành, bưu điện thông báo thời gian chi tiết thời gian chi trả lương hưu tháng 8/2023, như sau:

- Ở thành phố Hà Nội: do Nghị định 42 có hiệu lực từ ngày 14/8/2023, nên riêng tháng 8, thời gian chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 14/8; cho người hưởng lĩnh trực tiếp bằng tiền mặt từ ngày 14 - 18/8. Những trường hợp đặc biệt chưa đến nhận tiền trong khoảng thời gian chi trả trực tiếp, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành chi trả tại các bưu điện sau ngày 18/8 đến ngày 24/8.

- Ở TP Hồ Chí Minh: sẽ tổ chức chi trả lương hưu tháng 8 theo mức lương mới từ ngày 14/8 đến 25/8 (chi trả tiền mặt) và từ ngày 14/8 đến 15/8 (chi trả qua ATM).

- Ở tỉnh Quảng Nam: cũng sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 8/2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới. Trong đó, chi trả qua tài khoản cá nhân: Thực hiện xong trong ngày 14/8/2023; Chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả trên địa bàn toàn tỉnh: Thực hiện từ ngày 14 đến hết ngày 25/8/2023.

- Ở tỉnh Thái Nguyên: Tiến hành chi trả thông báo qua tài khoản cá nhân thực hiện xong trong ngày 14/8/2023. Chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả trên địa bàn toàn tỉnh: Thực hiện từ ngày 14 đến hết ngày 17/8/2023. Từ tháng 9/2023 trở đi, BHXH tỉnh Thái Nguyên thực hiện chi lương hưu và trợ cấp hằng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023.

- Ở tỉnh Đắk Lắk:  bắt đầu chi trả từ ngày 14/8/2023. Cụ thể chi trả qua tài khoản cá nhân: Bắt đầu từ ngày 14/8 đến hết ngày 15/8/2023. Chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả: từ ngày 14/8 đến hết ngày 19/8/2023; Tại các Điểm giao dịch của Bưu điện từ ngày 20/8 đến hết ngày 25/8/2023

- Ở tỉnh Tiền Giang: thông báo việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023 từ ngày 14/8/2023. Cụ thể, chi qua ATM từ ngày 14/8/2023 đến ngày 15/8/2023; Chi tiền mặt: từ ngày 14/8/2023 đến ngày 25/8/2023.

- Ở tỉnh Trà Vinh: cũng ra thông báo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 8/2023và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới, thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 14/8/2023.

 

3. Ý nghĩa của lương hưu với đời sống xã hội

Trong bối cảnh này, chính sách hưu trí là trụ cột của hệ thống Bảo hiểm Xã hội, đảm bảo sự ổn định về an sinh xã hội dành cho người lao động khi họ vượt qua tuổi lao động. Lương hưu, như một phần quan trọng của chính sách này, đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của người lao động khi họ đã về hưu. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và đặt hàng loạt chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động.

Hệ thống lương hưu đảm bảo rằng người lao động nhận được một số tiền hàng tháng khi họ về hưu. Điều này không phải là một số tiền cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà được định kỳ điều chỉnh để bảo đảm giá trị của nó. Trong hai năm qua, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, mức tăng lương hưu chung đã là 7,4% từ ngày 01/01/2022. Điều này thể hiện mức độ quan tâm của Nhà nước đối với thu nhập của người hưởng lương hưu.

Ngoài việc nhận lương hưu, những người này còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, bảo đảm sức khỏe từ khi hưởng lương hưu cho đến khi qua đời. Họ được hưởng các quyền lợi liên quan đến chăm sóc sức khỏe như khám bệnh và điều trị bệnh, và hưởng mức hưởng BHYT cao (mức hưởng BHYT của người nghỉ hưu là 95%, trong khi mức hưởng BHYT của người mua BHYT hộ gia đình là 80%). Điều này đặc biệt quan trọng vì người già thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe và việc được hỗ trợ tài chính cho việc khám chữa bệnh từ Quỹ BHYT giúp giảm bớt áp lực kinh tế cho họ và gia đình.

Hơn nữa, trong trường hợp người hưởng lương hưu qua đời, chế độ tử tuất sẽ được áp dụng. Điều này bao gồm trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hàng tháng (dựa trên mức lương cơ sở), hoặc trợ cấp tuất một lần, nhằm hỗ trợ tài chính cho người thân của họ trong thời kỳ khó khăn này.

Có lương hưu, người lao động (NLĐ) sẽ được đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định hàng tháng khi về già, giúp họ tự chủ hơn trong cuộc sống và không phải phụ thuộc vào gia đình và xã hội.

Họ cũng được trang bị thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) miễn phí, bao gồm chi phí khám chữa bệnh ở mức 95%, giúp họ an tâm khi phải đối mặt với bất kỳ vấn đề về sức khỏe nào.

Lương hưu được điều chỉnh định kỳ bởi Nhà nước dựa trên chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Nhờ điều này, giá trị của lương hưu luôn được bảo tồn, không gặp rủi ro mất giá khi đồng tiền suy giảm.

Khi một người lao động qua đời, người chịu trách nhiệm mai táng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng, tương đương với 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm người đó mất. Thêm vào đó, thân nhân của người lao động này còn được hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hàng tháng, tuỳ theo điều kiện và quy định quyền lợi.

Quý khách có thể đọc thêm bài viết liên quan như sau: Đang hưởng trợ cấp người cao tuổi có được hưởng thêm tuất hàng tháng? Còn vướng mắc thì quý khách vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê thông qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.