1. Chế độ lương hưu được quy định như thế nào?

Nghỉ hưu là giai đoạn sau khi người lao động đạt đến độ tuổi nghỉ hưu và thỏa mãn các điều kiện sức khỏe quy định theo pháp luật lao động. Tuổi nghỉ hưu có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc ngành nghề.

Người lao động khi đến độ tuổi nghỉ hưu sẽ chấm dứt hợp đồng lao động và không tiếp tục làm việc. Thay vào đó, họ sẽ được hưởng các quyền lợi liên quan đến nghỉ hưu như tiền hưu trí và các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mục đích của nghỉ hưu là để người lao động có thời gian dành cho bản thân, gia đình và tận hưởng cuộc sống sau những năm làm việc đóng góp cho xã hội.

Tiền hưu trí (Lương hưu):

Tiền hưu trí, hay lương hưu, là một khoản tiền được trả cho người lao động đã về hưu để hỗ trợ cuộc sống của họ sau khi không còn làm việc.

Tiền hưu trí có thể được trả một lần (dưới hình thức một lần trả) hoặc hàng tháng (dưới hình thức trả lương hưu hàng tháng).

Cách thức trả tiền hưu trí có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia và các tổ chức, ví dụ như từ quỹ bảo hiểm xã hội, các quỹ hưu trí do công ty thành lập hoặc các cơ quan bảo hiểm và tài chính.

Tiền hưu trí giúp đảm bảo cuộc sống ổn định và thuận lợi cho người về hưu, đảm bảo họ không phải lo lắng về vấn đề tài chính khi không còn có thu nhập từ lao động.

Quyền lợi tiền hưu trí thường phụ thuộc vào số năm làm việc, mức lương, đóng góp vào các quỹ hưu trí và quy định của pháp luật

Quỹ hưu trí đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chế độ lương hưu cho người lao động sau khi họ về hưu. Dưới đây là các vai trò chính của quỹ hưu trí:

  • Tạo nguồn tiền cho chế độ lương hưu: Quỹ hưu trí được hình thành thông qua việc đóng góp tiền từ người lao động và doanh nghiệp. Các khoản tiền này được tích lũy và đầu tư để tạo ra một nguồn tiền ổn định và đáng tin cậy cho chế độ lương hưu.
  • Đảm bảo cuộc sống ổn định sau khi nghỉ hưu: Khi người lao động về hưu và không còn có thu nhập từ lao động, quỹ hưu trí sẽ cung cấp tiền hưu trí để giúp họ trang trải cuộc sống hàng ngày và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, như chi tiêu cho thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, đi lại và các chi phí khác.
  • Tăng cường an sinh xã hội: Chế độ lương hưu từ quỹ hưu trí giúp tăng cường an sinh xã hội cho người lao động. Họ có thể yên tâm nghỉ hưu mà không phải lo lắng về tài chính, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực vào xã hội dưới hình thức không phải lao động bằng cách giúp đỡ gia đình và cộng đồng.
  • Tích lũy và đầu tư tiền gửi: Quỹ hưu trí thường tích lũy số tiền từ các khoản đóng góp của người lao động và doanh nghiệp. Tiền này được đầu tư để tăng giá trị và sinh lời. Quỹ hưu trí sẽ sử dụng lợi nhuận từ việc đầu tư này để chi trả tiền hưu trí cho người lao động về sau.

Kiểm soát chính sách lương hưu: Quỹ hưu trí thường có vai trò tham gia vào quy trình quyết định chính sách lương hưu của nhà nước. Bằng cách tham gia vào việc xây dựng các chính sách và quy định liên quan đến lương hưu, quỹ hưu trí đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của chế độ lương hưu cho cả người lao động và hệ thống kinh tế xã hội.

 

2. Cơ quan chi trả lương hưu

Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có nhiệm vụ chính thực hiện các chế độ và chính sách bảo hiểm xã hội. Cơ quan này đảm nhận các chức năng quan trọng như sau:

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội: Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bao gồm quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm y tế, và quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Các khoản tiền đóng bảo hiểm từ người lao động và doanh nghiệp sẽ được cơ quan này quản lý và sử dụng để chi trả các khoản bảo hiểm cho người tham gia khi có nhu cầu, như tiền hưu trí, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm thất nghiệp và các trợ cấp khác.

Quản lý và thanh tra việc đóng bảo hiểm: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quản lý và thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của người lao động và doanh nghiệp. Việc này nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các khoản tiền đóng bảo hiểm và ngăn chặn việc vi phạm trong việc đóng bảo hiểm.

Tổ chức và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng vai trò tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội. Họ có nhiệm vụ đưa ra các quy định, hướng dẫn, văn bản pháp lý và thông tin liên quan đến các chế độ bảo hiểm xã hội, đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Hỗ trợ và cung cấp thông tin: Cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp hỗ trợ và thông tin cho người tham gia bảo hiểm về các quyền lợi, nghĩa vụ và thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội. Họ cũng đáp ứng các yêu cầu tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội từ người lao động và doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng; Công văn số 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8; Công văn số 2410/UBND-KGCX ngày 02/08/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP;

Căn cứ Phương án số 3596/PALN-BHXH-BĐHN ngày 25/7/2023 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện TP Hà Nội về việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 07/2023, cụ thể như sau:

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 14/08/2023. 2. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng bằng tiền mặt từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

Sau ngày 18/8/2023 tại các điểm chi trả, người hưởng chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ tiếp tục được chi trả tại các Bưu cục đến hết ngày 24/8/2023

 

3. Điều kiện hưởng lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và sửa đổi bổ sung bởi Bộ luật lao động 2019. Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc trường hợp sau đây:

Đủ tuổi nghỉ hưu:

Từ năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là:

Nam: đủ 60 tuổi 06 tháng.

Nữ: đủ 55 tuổi 08 tháng.

Mỗi năm sau đó, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

Các trường hợp đặc biệt:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng khó khăn: Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định và phải có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc ở vùng khó khăn: Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

>> Xem thêm: Cách tính lương hưu hàng tháng kèm ví dụ chi tiết, dễ hiểu

Liên hệ tổng đài 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Trân trọng!