>>  Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê
-----------------------------------------