1. Bằng đại học đào tạo từ xa và đại học chính quy có giá trị như nhau hay không?

Theo Điều 38 của Luật Giáo dục đại học 2012, được sửa đổi bởi khoản 23 của Điều 1 Luật Giáo dục đại học năm 2018, văn bằng giáo dục đại học tại hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Người học, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra theo quy định, cũng như hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm cá nhân, sẽ được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng.
Quy định này không phân biệt giữa các hình thức đào tạo, cho phép người học theo học chính quy, tại chức, từ xa, hay liên thông đều nhận được bằng cấp tương ứng khi tốt nghiệp. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thiết kế mẫu văn bằng, in phôi, và cấp phát văn bằng theo quy định pháp luật. Đồng thời, thông tin về mẫu văn bằng và quy trình cấp văn bằng cần được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền đàm phán, ký kết, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền đàm phán, ký điều ước quốc tế về công nhận văn bằng với các quốc gia, tổ chức quốc tế, và chủ thể khác. Điều này đảm bảo tính quốc tế và công nhận của văn bằng đại học, giữ cho giáo dục đại học Việt Nam ngày càng tích cực hội nhập và phát triển. Do đó, bằng đại học, dù đào tạo theo hình thức nào, đều có giá trị ngang nhau, tạo điều kiện công bằng và bảo đảm quyền lợi cho tất cả người học.
 

2. Mất văn bằng đại học đào tạo từ xa có được cấp lại không?

Dựa trên khoản 2 của Điều 2 trong Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, nguyên tắc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ được quy định như sau:
Theo quy định, văn bằng và chứng chỉ được quản lý thống nhất và thực hiện phân cấp quản lý cho các sở giáo dục và đào tạo. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm được giao cho các cơ sở đào tạo giáo viên và cơ sở giáo dục đại học, theo đúng quy định tại Điều 3 của Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT. 

Quy định này phản ánh cam kết của hệ thống giáo dục đối với sự linh hoạt và tự chủ của các đơn vị quản lý văn bằng và chứng chỉ. Các sở giáo dục và đào tạo đảm bảo tính đồng nhất trong quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm về việc giữ gìn chất lượng và uy tín của các loại văn bằng và chứng chỉ được cấp.

Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo giáo viên và cơ sở giáo dục đại học là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong quá trình cung cấp giáo dục. Điều này tạo điều kiện cho các cơ sở nắm vững quy trình quản lý văn bằng và chứng chỉ, đồng thời đảm bảo rằng chúng tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và quy định được ban hành.

Tổng thể, sự thống nhất và phân cấp trong quản lý văn bằng, chứng chỉ theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT không chỉ làm tăng tính hiệu quả trong quá trình quản lý mà còn thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo của hệ thống giáo dục, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhanh chóng với các thay đổi trong môi trường giáo dục ngày càng đa dạng và phức tạp

Một điểm quan trọng được đề cập là văn bằng và chứng chỉ chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp có quy định khác tại Điều 18 của Quy chế. Điều này nhấn mạnh tính duy nhất và không thể cấp lại của bản chính văn bằng và chứng chỉ.
Nhằm mục đích đặt ra một cơ sở vững chắc cho tính minh bạch và công khai trong lĩnh vực giáo dục, quy định cấm mọi hành vi gian lận trong quá trình cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ là một bước quan trọng. Điều này không chỉ là biện pháp ngăn chặn hành vi không minh bạch mà còn là một cam kết rõ ràng từ phía hệ thống giáo dục về chất lượng và uy tín của văn bằng, chứng chỉ.
Nguyên tắc này không chỉ đặt ra một tiêu chuẩn cao về đạo đức và trách nhiệm trong quản lý hồ sơ học vụ, mà còn là bảo đảm rằng mọi quá trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ được thực hiện một cách minh bạch và công bằng. Hệ thống giáo dục, trong việc áp dụng những nguyên tắc này, thể hiện cam kết chặt chẽ đối với việc đảm bảo chất lượng giáo dục và sự công bằng trong việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên.
Bên cạnh đó, việc tăng cường sự minh bạch và tin cậy trong quá trình quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ là một bước quan trọng khác. Thông tin minh bạch không chỉ giúp xây dựng niềm tin từ phía cộng đồng học thuật và xã hội, mà còn tạo điều kiện cho sinh viên và những bên liên quan để theo dõi và đánh giá chất lượng giáo dục.
Những nguyên tắc về tính minh bạch và công bằng trong quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ không chỉ là nền tảng cho một hệ thống giáo dục chất lượng, mà còn là cơ sở để xây dựng niềm tin và sự tôn trọng từ cộng đồng. Điều này không chỉ là lợi ích cho sinh viên và người học, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục.
Theo đó, bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một lần, không cấp lại. Trong trường hợp bị mất văn bằng đại học đào tạo từ xa sẽ chỉ được cấp bản sai văn bằng đại học đã mất
 

3. Thủ tục xin cấp bản sao văn bằng đại học đào tạo từ xa năm 2023

Theo quy định của Điều 31 trong Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, thủ tục này được thực hiện như sau:
Hồ sơ đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gồm:
   - Đơn đề nghị: Bao gồm thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
   - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu, sử dụng để kiểm tra thông tin.
   - Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ: Đối với trường hợp người yêu cầu không phải là chủ thể của văn bằng, chứng chỉ.
   Trong trường hợp gửi yêu cầu qua bưu điện, cần gửi bản sao có chứng thực giấy tờ kèm theo phong bì dán tem đầy đủ thông tin của người nhận. Quy định này giúp đảm bảo rằng quá trình gửi yêu cầu qua dịch vụ bưu điện diễn ra một cách an toàn và chặt chẽ. Bằng cách này, không chỉ ngăn chặn rủi ro mất mát hoặc thiếu sót trong quá trình truyền tải, mà còn tăng cường tính minh bạch trong quá trình xử lý yêu cầu. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn cao về đảm bảo thông tin và bảo mật trong quá trình cung cấp các dịch vụ liên quan đến văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Trình tự cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:
   - Nộp hồ sơ: Người đề nghị cấp bản sao nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định.
   - Thời hạn cấp bản sao: Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao phải cấp ngay trong ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo.
   - Thời hạn kéo dài: Trong trường hợp yêu cầu đồng thời từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng lớn bản sao, hoặc nội dung phức tạp, cơ quan có thể kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc, hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản.
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:
   - Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao: Dựa trên sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để đảm bảo nội dung chính xác.
   - Nội dung bản sao: Phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
Trong trường hợp không thể cấp bản sao do không còn sổ gốc, hoặc sổ gốc không có thông tin yêu cầu, cơ quan tiếp nhận yêu cầu cần phải trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu, nêu rõ lý do theo thời hạn quy định. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Xem thêm bài viết: Cho mượn bằng đại học mở trung tâm ngoại ngữ có phạm luật?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng