1. Khái niệm cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do?

1.1 Khái niệm bản cam kết

Bản cam kết là một loại văn bản nhằm mục đích ràng buộc trách nhiệm của các bên trong cam kết phải thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã cam kết từ trước. Nếu trường hợp một trong các bên không thực hiện được đúng những nội dung đã được cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm (nghĩa vụ) theo nội dung đã cam kết, thậm chí nếu hành vi vi phạm là hành vi vi phạm pháp luật thì người cam kết còn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. 

Với các loại giấy cam kết, bản cam kết chịu trách nhiệm của một bên thì loại văn bản này sẽ có thể hiện rõ ràng về nghĩa vụ của các bên liên quan trong cam kết. Những nội dung được thể hiện trong cam kết phải đảm bảo là không trái với các quy định của pháp luật điều chỉnh cho từng chuyên ngành. Giấy cam kết hay bản cam kết là một loại giấy tờ, văn bản được sử dụng một cách phổ biển trong đời sống, gắn liền với nhiều khía cạnh, lĩnh vực trong đời sống.

 

1.2 Khái niệm cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

Bản cam kết không đi học muộn là loại văn bản mà những học sinh trong nhà trường lập ra để gửi đến ban Giám hiệu nhà trường nói chung và Giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp của mỗi học sinh nói riêng. Bản cam kết này được lập ra để nhằm mục đích ràng buộc trách nhiệm của mỗi học sinh phải cam kết thực hiện đúng theo các quy định, nội quy của nhà trường về việc đi học đúng giờ cũng như là việc các học sinh không tham gia vào các giờ học. Trong nội dung cam kết học sinh sẽ hứa thực hiện đúng các quy định của nhà trường, nếu trong trường hợp không thực hiện đúng thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước giáo viên chủ nhiệm của mình cũng như trước nhà trường.

 

2. Nội dung trong bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

Giống như nội dung những bản cam kết thông thường khác, trong bản cam kết không đi học muộn cũng phải có đầy đủ những nội dung như sau: 

- Quốc hiệu, tiêu ngữ;

- Tên của cam kết; 

- Ngày, tháng, năm viết bản cam kết;

- Gửi tổ chức/cá nhân nào?

- Thông tin cá nhân của người viết cam kết bao gồm: họ tên, số chứng minh nhân dân (nếu có), học sinh lớp nào, trường nào, ........

- Nội dung cam kết và trách nhiệm khi không thực hiện được đúng các nội dung được nêu trong cam kết (cam kết thực hiện những nội dung gì). Nội dung cam kết này phải được trình bày một cách rõ ràng.

- Chữ ký của người viết cam kết.

 

3. Mẫu bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

3.1 Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do cho một cá nhân

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                ......., ngày .... tháng .... năm .....


BẢN CAM KẾT
(V/v: Không đi học muộn, nghỉ học không có lý do)
 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp......./Ban giám hiệu nhà trường........

Tên em là: Nguyễn Văn B
Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/2009
Là học sinh lớp:    8B             Trường:  Trung học cơ sở  ....................... 

Sau khi đã đọc và nắm rõ đầy đủ các thông tin trên Nội quy của nhà trường đã đưa ra trong năm học mới. Hôm nay em em viết bản cam kết này để cam kết với Ban giám hiệu nhà trường và Giáo viên chủ nhiệm lớp 8B với nội dung như sau: 

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định trong Nội quy của nhà trường; 

- Đi học đúng giờ được quy định trong nội quy của nhà trường;

- Tham gia đầy đủ các giờ học trong chương trình đào tạo của nhà trường. Không tự ý nghỉ học không có lý do.

Em hứa sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung được ghi trong cam kết, nếu vi phạm cam kết này em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường cũng như là các hình thức xử lý kỷ luật mà giáo viên chủ nhiệm lớp đã đưa ra trong nội quy.

Phần cam kết của phụ huynh học sinh:

Tôi tên là: Nguyễn Văn C là phụ huynh học sinh Nguyễn Văn B hiện đang theo học tại lớp 8B Trường Trung học cơ sở ............. 

Thay mặt gia đình tôi xin cam kết với nhà trường: 

- Gia đình sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về thời gian để con tham gia học tập tại nhà trường;

- Gia đình sẽ tích cực chủ động với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm của lớp để đảm bảo con thực hiện đầy đủ các quy định trong nội quy nhà trường.

                           Học sinh                                   Phụ huynh học sinh

                     (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

3.2 Mẫu cam kết không đi làm muộn, nghỉ học không lý do dành cho một tập thể

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  ....., ngày ...... tháng ...... năm ...........
 

BẢN CAM KẾT
(V/v: Không đi học muộn, nghỉ học không có lý do)
 

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường trung học cơ sơ ...../Giáo viên chủ nhiệm lớp 8B

Chúng em là học sinh: Lớp 8B    
Trường: Trung học cơ sở ................
Sau khi được Giáo viên chủ nhiệm lớp và Ban cán sự lớp phổ biến về Nội quy nhà trường. Hôm nay chúng em xin cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định trong nội quy của nhà trường, đặc biệt là thực hiện một cách nghiêm chỉnh những nội dung như sau: 

- Cam kết đi học đúng giờ được quy định trong nội quy của nhà trường đã quy định; 

- Cam kết không nghỉ học không có lý do chính đáng. Nếu trường hợp bất khả kháng mà phải nghỉ học thì phải có đơn xin phép nghỉ học và trong đơn phải có chữ ký của bố mẹ xác nhận về lý do nghỉ học.

Chúng em cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung đã được nêu ở trên và xin chịu mọi hình thức kỷ luật nếu như có hành vi vi phạm các nội dung đã cam kết nêu trên.

Danh sách các chữ ký của học sinh trong lớp: 

STT

Họ tên học sinh

Chữ ký của học sinh (ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

 

 

2

Trần Minh B

 

 

3

Nguyễn Hồng C

 

 

4

Phạm Hồng D

 

 

5

....

 

 

6

.....

 

 

7

....

 

 

8

.....

 

 

....

.....

 

 


Giáo viên chủ nhiệm lớp

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

In / Sửa biểu mẫu

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, thông tin chưa rõ ràng hoặc trong nội dung tư vấn có điều gì khiến quý khách hàng chưa hiểu hết nội dung, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ quý khách. Mọi vướng mắc quý khách hàng có thể vui lòng trao đổi với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua số tổng đài: 19006162 hoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng!