Như chúng ta đã biết Thuế thu nhập cá nhân là khoản tài chính mà cá nhân phải đóng góp vào Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều phải chịu loại thuế này. Ví dụ như những người có thu nhập chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ phải viết cam kết về thu nhập của mình. Cụ thể là mẫu bản cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân mới nhất được trình bày dưới bài viết sau đây:

 

1. Cam kết không phát sinh Thuế thu nhập cá nhân là gì?

 Trước khi đi vào giải thích "Cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân là gì?" chúng ta cùng nêu lại thế nào là thuế thu nhập cá nhân?

 Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Thuế này mục đích nhắm vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

 Cam kết không phát sinh Thuế thu nhập cá nhân là một văn bản thể hiện sự cam kết của cá nhân thể hiện mình thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật chưa phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Từ bản cam kết đó để cơ quan có thẩm quyền, tổ chức tạm thời chưa khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả thu nhập hay chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

 Cam kết thu nhập áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân.

 Trong đó, thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan/ doanh nghiệp chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế.

 Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC đối với cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/ tháng (thu nhập này đã trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và cá khoản đóng góp khác như từ thiện hay nhân đạo)

Trường hợp người lao động có thu nhập ở 2 nơi thì theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

- Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với cả 2 công ty, sẽ tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

- Nếu một trong 2 nơi ký hợp đồng với thời hạn dưới 3 tháng và có mức thu nhập từ 2.000.000/ lần hoặc/ tháng trở lên thì cần phải khấu trừ 10%. Lưu ý trường hợp này không được cam kết vì có thu nhập ở hai nơi.

>> Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 

 

2. Điều kiện làm bản cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân muốn lập bản cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân để không phải bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân tạo nguồn thì cá nhân sẽ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm i, khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

- Có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/ lần trở lên.

- Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác hoặc ký hợp đồng dưới 03 tháng.

Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (nếu làm ở 02 nơi trở lên thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế sẽ không được làm bản cam kết).

- Ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

- Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. 

Các mẫu cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân gồm có:

- Trước ngày 01/01/2022: Sử dụng mẫu cam kết 02/CK - TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Bắt đầu từ ngày 01/01/2022: Sử dụng mẫu cam kết 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

>> Tham khảo: Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Ai phải đóng thuế TNCN?

 

3. Mẫu bản cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân 

Dưới đây, Luật Minh Khuê xin cung cấp quý khách hàng mẫu bản cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân. Các phần bôi đỏ là những nội dung mà chúng tôi tạo dựng để giúp Quý khách hàng dễ dàng hiểu và nắm bắt phần nội dung hơn. Quý khách hàng cũng có thể dùng trực tiếp mẫu bản cam kết này, tải xuống hoặc chỉnh sửa trực tiếp sao cho phù hợp với thông tin và mục đích của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân)

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn Hoàng Anh

1. Tên tôi là: Nguyễn Văn A

2. Mã số thuế: 23783xxxx

3. Địa chỉ cư trú: số 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tôi cam kết rằng, năm 2022 tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá 90.000.000 triệu đồng (ghi bằng chữ chín mươi triệu đồng chẵn) chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vì vậy, tôi đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Hoàng Anh căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Hà Nội, ngày xx tháng xx năm 202x.

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là bài viết về mẫu bản cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân mới nhất của Luật Minh Khuê. Tuy nhiên đây chỉ là một mẫu tình huống giả định mà Luật Minh Khuê đưa ra. Trong trường hợp quý bạn đọc có điều chưa rõ trong bài viết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn thủ tục bản cam kết không phát sinh thuế thu nhập cá nhân trực tuyến theo số Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp. Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng, xin chân thành cảm ơn!