1. Quy định về mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng II 

Vào ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT, chứa đựng những hướng dẫn quan trọng về vị trí làm việc và cơ cấu viên chức trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, cũng như các trường chuyên biệt công lập. Thông tư này tập trung vào việc quy định vị trí làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng nhân sự cần thiết cho hoạt động giáo dục.

Trong số các quy định, Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT cũng đặc biệt chú trọng vào Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng II. Đây là một bước quan trọng để tạo ra sự minh bạch và đồng nhất trong việc xác định vai trò và trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng II trong cả hệ thống giáo dục quốc gia.

Thông qua việc hướng dẫn chi tiết về Mẫu bản mô tả vị trí làm việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tối ưu hóa quản lý nhân sự trong ngành giáo dục, đồng thời giúp tăng cường chất lượng giảng dạy. Những mô tả chi tiết về công việc và nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và tích cực, từ đó ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của học sinh và cộng đồng giáo dục. Bản mô tả vị trí làm việc cho chức danh giáo viên tiểu học hạng II là một công cụ quan trọng để hiểu rõ về nhiệm vụ, kỹ năng chuyên môn, khả năng cá nhân, và phẩm chất đặc biệt mà người giữ vị trí này cần phải có. Bản mô tả này được xây dựng dựa trên những yêu cầu cụ thể của vị trí giáo viên tiểu học hạng II, nhằm tập trung vào những đặc điểm chung quan trọng của những người giữ vị trí này.

Mô tả vị trí việc làm này có căn cứ chủ yếu trong thông tin thu thập từ giáo viên hiện đang đảm nhận chức vụ giáo viên tiểu học hạng II, và nó phản ánh chính xác nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể liên quan đến vị trí này. Mô tả cũng bao gồm một cái nhìn tổng quan về các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất cá nhân mà một ứng viên nên có để thành công trong vị trí này.Nội dung chính của bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng II bao gồm:

- Mục tiêu vị trí việc làm:

+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định: Phát triển kế hoạch giảng dạy linh hoạt, sáng tạo, và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tiểu học hạng II; Đảm bảo các bài giảng phản ánh chính xác nội dung chương trình và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả.

+ Bồi dưỡng học sinh khá giỏi, giúp đỡ học sinh yếu tiến bộ: Xác định và đáp ứng nhanh chóng đối với nhu cầu đặc biệt của học sinh khá giỏi.

+ Tham gia đầy đủ và hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

- Các mảng nhiệm vụ được phân công, công việc thực hiện cụ thể và tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.

- Phạm vi, quyền hạn cụ thể theo chức vụ, vị trí việc làm.

- Các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm, phẩm chất đạo đức cần có để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm.

 

2. Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng II 

..............................
BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Tên VTVL: Giáo viên tiểu học hạng II Mã vị trí việc làm
Ngày bắt đầu thực hiện
Địa điểm làm việc Trường tiểu học .............
Quá trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định về lĩnh vực giáo dục;
- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc; các quy định về quy trình, thủ tục giải quyết công việc thuộc lĩnh vực giáo dục.

1. Mục tiêu vị trí việc làm  

- Xây dựng một kế hoạch dạy học sáng tạo và linh hoạt nhằm đảm bảo rằng nội dung giảng dạy phản ánh đúng chương trình của Bộ Giáo dục và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà trường.

- Thực hiện quan sát chặt chẽ, đánh giá liên tục để nhận diện sự tiến bộ của học sinh và phát hiện nguyên nhân nếu có sự giảm sút. Tổ chức các biện pháp bồi dưỡng nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, cung cấp phản hồi xây dựng và giúp họ vượt qua khó khăn.

- Liên tục duy trì một tinh thần quan tâm và chăm sóc đối với học sinh. Tạo ra môi trường giáo dục tích cực, khuyến khích sự tham gia và tương tác, và hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học tập để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
Nhiệm vụ, mảng công việc Công việc
2.1 - Giảng dạy theo chương trình của bộ giáo dục và chương trình của nhà trường và  Thực hiện nhiệm vụ phân công.  - Triển khai quá trình giảng dạy và giáo dục với mục tiêu đảm bảo chất lượng, tuân thủ chặt chẽ theo chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học. Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, và tổ chức lớp học sao cho phản ánh sâu sắc kiến thức, kỹ năng, và giá trị theo đúng hướng dẫn của nhà trường.
- Tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá, và xếp loại học sinh để theo dõi tiến độ học tập của họ. Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục tổ chức bởi nhà trường, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng giảng dạy.
- Chịu trách nhiệm đối với chất lượng và hiệu quả của quá trình giảng dạy và giáo dục. Đặt ra các mục tiêu rõ ràng, liên tục đánh giá và điều chỉnh phương pháp dạy học để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh.
- Quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng; Kế hoạch giáo dục cá nhân; Kế hoạch dạy học; 
- Lập Kế hoạch dạy học.
- Kế hoạch bài dạy.
2.2 - Quan sát, đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh. - Tham gia tích cực trong quá trình phát hiện và bồi dưỡng học sinh theo năng khiếu của họ, tạo điều kiện để họ có cơ hội phát triển tối đa trong lĩnh vực mà họ có khả năng và đam mê. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, và sự kiện nghệ thuật để khuyến khích sự sáng tạo và tài năng của học sinh.
- Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của cơ quan quản lý giáo dục. Tự học tập và rèn luyện liên tục để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, và nghiệp vụ. Theo đuổi những kiến thức và kỹ năng mới, áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến để đáp ứng sự phát triển không ngừng của giáo dục.
- Kế hoạch bồ dưỡng học sinh năng khiếu.
2.3 - Chủ động quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ học sinh. - Duy trì tinh thần chủ động và thường xuyên quan tâm đến học sinh trong quá trình học tập trên lớp, tạo điều kiện cho họ cảm thấy được sự hỗ trợ và động viên. Tổ chức các buổi tư vấn cá nhân, lắng nghe ý kiến, và giải đáp thắc mắc của học sinh để tối ưu hóa quá trình học.
- Phối hợp mạnh mẽ với phụ huynh của học sinh để xây dựng một môi trường học tập tích cực và hỗ trợ tận tâm. Thông báo về tiến trình học tập, thảo luận về những khía cạnh cần cải thiện, và kêu gọi sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường.
- Kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo học sinh.
- Kế hoạch phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.
2.4 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ nhà trường. - Tích cực tham gia các hoạt động và hỗ trợ về chuyên môn trong tổ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và cộng tác hiệu quả giữa các giáo viên. Xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp và hỗ trợ nhau để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Tham gia các lớp học và dự hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ nhằm cập nhật kiến thức mới, xu hướng giáo dục, và các phương pháp giảng dạy hiện đại. Áp dụng những kiến thức này vào quá trình giảng dạy để giữ cho nội dung và phương pháp học luôn được cập nhật và phát triển.
- Giám sát và theo dõi chặt chẽ quá trình rèn luyện đạo đức và học tập của học sinh. Tổ chức các hoạt động đánh giá, theo dõi sự tiến bộ, và đối thoại với học sinh để họ có được hỗ trợ và định hình sự phát triển của mình.
- Đánh giá kết quả và hiệu suất của học sinh dựa trên tiêu chí rèn luyện đạo đức và thành tích học tập. Xây dựng hệ thống đánh giá công bằng và minh bạch, và đề xuất các biện pháp cải thiện khi cần thiết để tối ưu hóa quá trình học tập của học sinh.                    
 
2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao - Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.


..................................  .                                               

>>> Tải về bản đầy đủ:  Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng II

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn!