1. Thi công công trình xây dựng được hiểu như thế nào? 

Thi công xây dựng công trình được hiểu gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bỏ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng (khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014)

Về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định cụ thể (Điều 4 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020): Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của địa phương, bảo đảm ổn định cuộc sống của Nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, phòng, chống tiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng. Tuân thủ tiêu chuẩn, kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình tron hoạt động đầu tư xây dựng

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy , nổ; bảo vệ môi trường. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện theo quy định. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng với chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng. Khi lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng phải có giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường

 

2. Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng công trình mới nhất - Mẫu số 1 - bản Word 

 

Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng mới nhất 2023 bằng Word, Ecexl

Mẫu bảng báo giá thi công công trình xây dựng được hiểu là mẫu được lập ra trong quá trình xây dựng từ đó giúp xác định tính chính xác chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng công trình. Báo cáo quyết toán được sử dụng để xây dựng công trình minh bạch, giải quyết những khoản phát sinh ngoài ý muốn

LOGO CÔNG TY

Số: 123

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A

Địa chỉ: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: (Tên đơn vị hợp tác)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn A xin trân trọng báo giá như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)
1 Mua nguyên vật liệu cái 10 500.000 5.000.000
2 Tiền công người 10 15.000.000 150.000.000
3 Khác cái 100 1.000.000 100.000.000
TỔNG CỘNG:  255.000.000

Tổng cộng: hai trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn (bằng chữ đồng)

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 

- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 012xxxxxxxxx - Mr. A

Trân trọng./.

X, ngày 14 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A

 

3. Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng công trình mới nhất - Mẫu số 2 - bản Excel 

Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng mới nhất 2023 bằng Word, Ecexl

LOGO CÔNG TY

Số: 123

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN B

Địa chỉ: Số b, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi (Tên đối tác)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn B xin trân trọng thông báo giá thi công công trình xây dựng tại địa điểm a của quý khách như sau:

STT Nội dung công việc ĐVT Khối lượng (tạm tính) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
I Hạng mục I        
1 Công việc 1 cái 10 1.000.000 10.000.000
2 Công việc 2 cái 10 2.000.000 20.000.000
3 Công việc 3 cái 10 3.000.000 30.000.000
II Hạng mục II        
1 Công việc 1 người 10 4.000.000 40.000.000
2 Công việc 2 người 10 5.000.000 50.000.000
TỔNG CỘNG 150.000.000
TỔNG CỘNG (làm tròn) 150.000.000

Bằng chữ: một trăm năm mươi triệu đồng chẵn 

Ghi chú: 

- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá trên đã bao gồm vật tư, nhân công, xe máy thiết bị. Chưa bao gồm cho phí kiểm định

- Báo giá này có hiệu lực đến ngày 10/11/2023

Rất hân hạnh được phục vụ các công trình của quý công ty

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 012xxxxxxx - Mrs. B

Trân trọng./.

T, ngày 14 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN B

 

4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công công trình xây dựng

Để được phép kinh doanh dịch vụ thi công công trình xây dựng cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể (Điều 157 Luật Xây dựng 2014, khoản 56 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, khoản 32 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP): Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng. Chỉ huy trưởng công trường có chuyên môn và năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình phù hợp. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình. Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng mục năng lực, cụ thể:

- Hạng I: (Được thi công xây dựng công trình cùng loại)

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề
 • Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận
 • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại

- Hạng II: (Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại)

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề
 • Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận
 • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại

- Hạng 3: (Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại)

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận
 • Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu bảng báo giá thi công công trình mới nhất mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề thi công xây dựng công trình gồm những việc gì của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7, gọi số 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.