Công ty B đã ủy quyền cho Công ty Em sử dụng con dấu, tài khoản giao dịch và trực tiếp thi công toán bộ công trình Theo Em được biết theo luật đấu thầu không được ủy quyền thi công ? Vậy theo Luật sư Công ty Em phải làm thế nào cho đúng luật ?

Em xin chân thành cám ơn!

Người hỏi: LH Nhung

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai, xây dựng của Công ty luật Minh Khuê,

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 5,Luật Đấu thầu năm 2013

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 16, Thông tư 01/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a) Khả năng huy động máy móc thiết bị thi công được liệt kê theo Mẫu số 4 Chương IV; kê khai cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường theo Mẫu số 7A, 7B Chương IV; các hợp đồng đang thực hiện và các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 Chương IV; kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu theo Mẫu số 13 Chương IV; năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 14 Chương IV. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.

 Căn cứ vào khoản 8, Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu, Luật đấu thầu năm 2013 

8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

 Như vậy, Việc liên danh 2 nhà thầu trúng thầu chứng tỏ tổng năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu này đáp ứng được yêu cầu của HSMT đối với gói thầu. Từng nhà thầu phải thực hiện trách nhiệm với công việc của mình. Việc công ty B ủy quyền cho công ty bạn thi công toàn bộ công trình là trái với quy định của pháp luật. Vậy nên công ty bạn vs công ty B hủy hợp đồng ủy quyền thi công và thực hiện công việc theo thỏa thuận trong liên danh 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê