Tham khảo thêm:

>> Tải mẫu giấy ủy quyền 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH

MINH KHUÊ

_____________________

Số : …../MINHKHUE – HC

V/v ủy quyền giao dịch tại ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________       

                    Hà Nội, ngày ….  tháng ….  năm 2013

 

 

Kính gửi:  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

          Công ty Luật TNHH Minh Khuê xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Thưa quý Ngân hàng, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao dịch tại Ngân hàng,

nay đại diện theo pháp luật của công ty Luật TNHH Minh Khuê chúng tôi là Ông : Lê Minh Trường, ủy quyền cho Bà : Tô Thị Phương Dung, số CMTND : 031349834, do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 23/10/2001, giữ chức vụ : Trợ lý Giám đốc  đăng ký chữ ký tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và thực hiện các giao dịch của Công ty Luật TNHH Minh Khuê tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Vậy, chúng tôi kính thông báo đển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông tin trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT.

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY LUẬT TNHH

 MINH KHUÊ

 

 

-----------------------------------------------------------------