1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

---------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................................

2. Hiện trạng công trình: ......................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Nội dung ®Ò nghÞ cÊp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

2. Nhờ tư vấn thuế xây dựng nhà ở tư nhân ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Hiện nay tôi đang tiến hành xây dựng nhà ở tư nhân, ước tính dự toán là 250 triệu tiền vật tư (chủ nhà tự lo), còn tiền khoán nhân công là 64 triệu đồng. Xin hỏi tôi phải đóng thuế xây dựng nhà tư nhân với số tiền là bao nhiêu ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: vykn

Hỏi về thủ tục xin phát hành hóa đơn VAT ?

Luật sư tư vấn thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Để giải quyết vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra hai trường hợp, căn cứ vào quy định của Công văn 3700 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân:

Trường hợp 1: Chủ thầu là người có trách nhiệm nộp thuế.

Theo như bạn trình bày, bạn đã thuê khoán nhân công với số tiền 64 triệu đồng. Nếu trong hợp đồng giữa hai bên không có thỏa thuận nào khác (thỏa thuận chủ nhà có trách nhiệm kê khai nộp thuế) thì bên nhận thầu sẽ có trách nhiệm kê khai nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế nơi có công trình đang xây dựng, bạn không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế nào cả.

Trường hợp 2: Chủ nhà có trách nhiệm nộp thuế

Trong trường hợp hợp đồng xây dựng, chủ thầu và chủ nhà thống nhất việc nộp thuế do chủ nhà thực hiện thì chủ nhà có trách nhiệm kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước

Cách tính cụ thể các loại thuế như sau:

1. Lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ - CP quy định về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

STT

Doanh thu (triệu đồng/năm)

Lệ phí phải nộp

1

Trên 500

01 triệu đồng

2

Từ 300 - 500

500.000 đồng

3

Từ 100 - 300

300.000 đồng

2.Thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

Thuế GTGT phải nộp = (Doanh thu tính thuế) x (Tỉ lệ % tính thuế GTGT)

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân là toàn bộ giá trị công trình hay phần việc xây dựng phải thực hiện được xác định theo Hợp đồng xây dựng; hoặc theo diện tích và đơn giá (tính trên 1 đơn vị diện tích), theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT.

+ Trường hợp không bao thầu nguyên vật liệu (chỉ nhận thầu nhân công) thì doanh thu tính thuế là tổng số tiền nhân công xây dựng chủ nhà phải trả cho chủ thầu khi hoàn thành công trình xây dựng.

+ Trường hợp giá thỏa thuận ghi trên Hợp đồng không phù hợp với giá thanh toán thực tế trên địa bàn cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định doanh thu, mức thuế phải nộp theo quy định tại các điều 36, 38 của Luật Quản lý thuế.

- Tỉ lệ % doanh thu tính thuế GTGT được áp dụng như sau:

+ Đối với Hợp đồng xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 5%

+ Đối với Hợp đồng xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 3%

3.Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Thuế TNCN phải nộp = (Doanh thu tính thu nhập chịu thuế) X (Tỉ lệ TNCT trên doanh thu) X

(Tỉ lệ thuế TNCN) (tạm thu 10%)

Trong đó:

+ Doanh thu tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân được xác định như điểm 2 nêu trên.

+ Tỉ lệ (%) TNCT tính trên doanh thu áp dụng theo hướng dẫn tại điểm a.4 Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

+ Tỉ lệ thuế TNCN tạm thu là 10%.

Một trường hợp nữa mà bạn cũng là người có trách nhiệm nộp thuế đó là: chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, vật tư bạn có thể mua, cơ quan thuế không thu thuế vật tư của nhà tư nhân.

3. Tư vấn về việc đòi lại tiền "đảm bảo" khi xây dựng nhà ở ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Năm 2012 tôi có mua đất và trong thời gian chờ chuyển nhượng tôi chỉ làm giấy tờ biên nhận giữa hai bên. Trong thời gian chờ chuyển nhượng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi có coi được ngày để làm nhà, lúc đó tôi chỉ chở vật liệu là đá hộc để bỏ móng lấy ngày chứ chưa làm nhà vì tôi chưa đủ thủ tục để làm.

Tại nơi tôi mua đất, có con đường dẫn vào nơi tôi mua, được gọi là đường của tổ dân phố, tôi có thuê xe chở đá hộc vào nhưng hai nhà ở con đường đó đã không cho xe chúng tôi vào, và bắt chúng tôi nộp tiền, lúc đó để thuận lợi cho việc đổ đá chúng tôi đã nộp tiền và viết giấy nhận tiền giữa hai nhà với số tiền 5.000.000 đồng. Với nội dung số tiền đó là "để bảo đảm cho công trình ở hai bên đường nếu bị hư hỏng". Sau đó một thời gian chúng tôi đã làm đủ mọi giấy tờ về đất đai và đã xây dựng nhà ở.

Trong tờ bản đồ thửa đất của chúng tôi, tôi thấy con đường đó là thuộc đường thôn (ngoài nhà tôi ra phía đường dẫn vào trong còn có hai nhà ở phía trong hẻm). Tôi thấy khoản thu đó là bất hợp lý, và tôi muốn lấy lại số tiền đó. Trên cơ sở vừa tình cảm nhưng cũng đưa ra được thuyết phục bằng pháp luật.

Tôi viết nội dung này để nhờ VP luật sư tư vấn cho tôi, với nội dung đó thì trong luật có bị coi là vi phạm hay không ? Và nếu có thì ở tại điểm khoản nào của luật mà tôi cần căn cứ ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: P.T.H.T

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

"Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định".

"Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định".

Con đường mà bạn dùng để chở vật liệu nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng nhà ở của bạn là đường chung,không thuộc quyền sử dụng riêng của bất kì hộ nào, nên việc bạn bị thu phí là bất hợp lý Giao dịch dân sự giữa hai bên đã vi phạm Điều 123 Bộ luật dân sự năm 2015, nội dung giao dịch trái đạo đức xã hội.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì áp dụng Điều 131 hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu để xử lý.

4. Hướng dẫn về áp dụng tiền thuế xây dựng nhà ở dân dụng theo pháp luật ?

Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề cần được luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi đang làm giấy phép xây dựng nhưng cơ quan UBND thị trấn và Đội thuế yêu cầu phải nộp thuế trước thì mới ký chuyển hồ sơ lên UBND huyện cấp giấy phép xây dựng. Xin hỏi như vậy có đúng không và căn cứ quy định nào ?
Xin chân thành cảm ơn LUẬT MINH KHUÊ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc về cho chúng tôi.

Nhờ tư vấn thuế xây dựng nhà ở tư nhân ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

"Điều 95 , Luật xây dựng năm 2014 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền k."

"Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng."

Như vậy, có thể thấy việc bạn nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng tại UBND xã là sai cơ quan tiếp nhận. Theo quy định của Luật xây dựng 2014 thì cơ quan có thẩm quyền cấp là UBND cấp huyện chứ không phải cấp xã, và trong các giấy tờ thì không yêu cầu phải nộp thuế. Bạn chỉ phải đóng các lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

Theo quy định của pháp luật, đối với lĩnh vực thuế xây dựng nhà tư nhân thì chủ thầu khi nhận thi công công trình phải đăng ký hợp đồng xây dựng, kê khai nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế nơi có công trình đang xây dựng. Trong trường hợp hợp đồng xây dựng giữa chủ thầu và chủ thống nhất việc nộp thuế do chủ nhà thực hiện thì chủ nhà phải có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế vào cơ quan nhà nước.
Trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, vật tư bạn có thể mua, cơ quan thuế không thu thuế vật tư của nhà tư nhân.

5. Tư vấn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khi xây dựng nhà ở ?

Chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi cần được giải đáp như sau: nếu xây dựng nhà ở có hợp đồng dưới 100 triệu thì có phải đóng thuế GTGT và TNCN không ? Nếu đóng thì tính thế nào? (Hợp đồng không bao nguyên vật liệu)

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn

Thứ nhất, với thuế giá trị gia tăng (VAT); theo quy định tại điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013 thì đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là: Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này. Như vậy, hợp đồng xây dựng nhà ở của bạn không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Trong trường hợp của bạn, đây là hợp đồng xây dựng nhà ở và không bao gồm nguyên vật liệu, không có sự xuất hiện của hàng hóa hay dịch vụ nên không phải chịu thuế VAT.

Thứ hai, với thuế thu nhập cá nhân, cũng theo quy định điều 3 của luật thuế thu nhập cá nhân, đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập cá nhân gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh,

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công,

3. Thu nhập từ đầu tư vốn,

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn,

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,

6. Thu nhập từ trúng thưởng,

7. Thu nhập từ bản quyền,

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, thì có thể thấy hợp đồng xây nhà ở có giá trị gần 100 triệu đồng, số tiền này không thuộc trường hợp tiền lương, tiền công bởi thu nhập từ tiền lương, tiền công là do người sử dụng lao động trả cho người lao động; cũng không thuộc trường hợp thu nhập từ kinh doanh, vì thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hợp đồng không thuộc đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập cá nhân.

>> Như vậy, trong trường hợp của bạn, không phải đóng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

6. Thuế phải đóng khi cá nhân xây dựng nhà ở ?

Thưa Luật sư! Tôi đang có kế hoạch xây dựng nhà 2 tầng trên nền đất thổ cư 100m2. Diện tích 1 sản là 60m2. Phiền luật sư cho hỏi thuế tôi cần nộp được tính như thế nào?
Xin chân thành cảm ơn!

Thuế phải đóng khi cá nhân xây dựng nhà ở ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK, Công văn của Tổng cục thuế ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

"Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản thi hành Luật thì : Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định nêu trên thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng khi nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) không thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;”.

Như vậy, theo như quy định trên thì nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình.

Cách tính thuế

- Thuế môn bài: Bên nhận thầu xây dựng phải thực hiện khai thuế và nộp thuế môn bài theo quy định và hướng dẫn thu thuế môn bài tại Nghị định 139/2016/NĐ - CP quy định về lệ phí môn bài

- Thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ tính thuế: giá tính thuế và thuế suất.

Điểm g khoản 1 điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định:

"Điều 7. Giá tính thuế

1. Giá tính thuế được quy định như sau:

g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;.."

Thuế suất thuế giá trị gia tăng mà bạn/chủ thầu phải chịu là 10 %

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Điều 7 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi năm 2013 quy định về xác định thu nhập tính thuế

“1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này. "

Ngoài Điều 10, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thuế suất:

“1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật này.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này."

Trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, vật tư bạn có thể mua, cơ quan thuế không thu thuế vật tư của nhà tư nhân.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê