1. Mẫu đơn xin đi làm lại, xin trở lại công tác là gì?

Khi đi làm dù ở bất cứ ngành nghề nào, cũng có đôi lúc quý khách cũng sẽ cần phải xin nghỉ phép. Thời gian nghỉ phép có thể dài hoặc ngắn và theo quy định, quý khách sẽ phải nộp đơn xin nghỉ trước khi bắt đầu nghỉ phép. Trong thời gian nghỉ phép, có thể vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, quý khách mong muốn được kết thúc sớm thời gian nghỉ phép và được đi làm lại. Và để ổn định trật tự, làm đúng quy trình, quý khách cần phải nộp đơn xin đi làm lại, xin trở lại công tác. Dù quý khách xin nghỉ với bất kỳ lý do nào như nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ do bận việc cá nhân,… thì khi muốn kết thúc thời gian nghỉ sớm hơn quý khách cũng cần phải nộp đơn và cần được phê duyệt trước khi đi làm trở lại

Và đơn xin đi làm lại hay đơn xin trở lại công tác dành cho công chức, viên chức là mẫu đơn hành chính do viên chức, công chức, người lao động gửi cho đơn vị công tác của mình để xem xét. Đây là một loại văn bản hành chính để ghi nhận những thông tin của viên chức, công chức, người lao động và lời đề nghị của họ muốn quay trở lại công tác tại đơn vị mà họ đang công tác trước thời hạn nghỉ phép vì bất cứ lý do gì. Đồng thời đơn xin trở lại công tác, xin đi làm lại còn là căn cứ để đơn vị mà viên chức, công chức, người lao động đang công tác xem xét và ra quyết định cho viên chức, người lao động quay trở lại làm việc như trước.

 

2. Những lưu ý khi viết đơn xin đi làm lại, đơn trở lại công tác

Như đã giới thiệu ở mục 1 của bài viết thì đơn xin đi làm lại, đơn trở lại công tác chính là một văn bản hành chính. Do vậy điều đầu tiên mà quý khách cần lưu ý khi làm đơn này là hình thức của đơn phải đảm bảo hình thức của một văn bản hành chính. Tức là phải có đầu đủ Quốc hiệu, Tiêu ngữ và tên đơn được viết hoa, in đậm "ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC" hoặc "ĐƠN XIN ĐI LÀM LẠI". 

Về phần nội dung cần phải nêu rõ mục Kính gửi, thông tin của người muốn đi làm trở lại như  tên, chức vụ, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân (số căn cước công dân), đơn vị công tác, hộ khẩu thương trú và lý do mong muốn được quay lại công tác. Người làm đơn cần cam kết những thông tin mà mình cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cuối đơn là ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, Trung Tâm, Hiệu trưởng giải quyết cho viên chức và sự xác nhận của thủ trưởng đơn vị công tác. Viên chức, người lao động cũng cấn ký và ghi rõ họ tên.

Cần lưu ý là phần thông tin được đề cập trong mẫu đơn cần đảm bảo ngắn gọn, súc tích. Không nên nêu ra các vấn đề, lý do cá nhân một cách quá rườm rà, khó hiểu. Quan trọng nhất là cần đề cập đến ngày tháng muốn trở lại, đây là thông tin quan trọng, trong đơn xin đi làm lại sau thai sản nói riêng và đơn xin đi làm lại nói chung. Quý khách cần đề cập cụ thể ngày tháng bản thân mong muốn được trở lại công tác để cấp trên của quý khách có thể căn cứ vào luật, quy định để phê duyệt mong muốn của quý khách. 

Bên cạnh đó, lý do quý khách quay trở lại làm việc cũng quan trọng như lý do quý khách xin nghỉ ban đầu. Điều này sẽ quyết định phần lớn liệu đơn xin đi làm lại của quý khách có được chấp thuận hay không. Vì vậy, hãy cẩn thận với cách quý khách viết lý do. Có thể đưa ra lý do khéo léo rằng công việc cá nhân kết thúc trước thời hạn và quý khách mong muốn được trở lại đóng góp, cống hiến cho công ty. Hãy thể hiện sự chân thành, trung thực với lý do thuyết phục để tìm kiếm sự đồng ý. Ngoài ra, lý do của quý khách nên hướng đến việc tạo ra giá trị kinh doanh của công ty, đừng chỉ chăm chăm vào mục tiêu bạn muốn được có lại nguồn thu nhập

Cuối cùng thì tại phần kết ngoài việc ký xác nhận thì cần có lời cảm ơn đến người đọc đơn, người nhận đơn hay người phê duyệt đơn co quý khách. Kèm theo lời mong muốn được nhận phản hồi. Mặt khác quý khách cũng cần có lời cam kết những thông tin mà quý khách đưa ra trong đơn là hoàn toàn chính xác và cam kết về việc trở lại làm việc với thái độ nghiêm túc, cầu thị. 

 

3. Mẫu đơn xin đi làm lại, trở lại công tác mới nhất 

3.1. Mẫu đơn chung

Đây là mẫu đơn sử dụng cho công chức, viên chức nghỉ không hưởng lương muốn đi làm trước thời hạn. Đối với trường hợp nếu quý khách là người lao động thì cũng có thể tham khảo mẫu dưới đây và sửa lại thông tin về doanh nghiệp mình làm việc sao cho phù hợp nhất: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

 

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường ...........;

               - Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;

               - Trưởng phòng (Ban/ Khoa/ Trung tâm).

Tôi tên là: ...................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số nhà: ………............…… đường .............................................

Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. Thành phố (Tỉnh).........................

Theo Công văn số……..........................................…/XHNV-TCCB ngày …............ tháng …........…. năm ........….. của trường ................................... về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương.

Tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ......................................... đến ngày ..............................................

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày ………………….........

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà) ……  được trở lại công tác từ ngày ..... tháng..... năm ......

 Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

........, ngày .... tháng ... năm 20......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB ................................. 

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG ................................................. 

 

 

3.2. Mẫu đơn xin trở lại công tác sớm sau khi nghỉ thai sản 

Đây là mẫu đơn được sử dụng trong trường hợp công chức, viên chức nữ muốn đi làm sớm hơn trong thời gian đang được nghỉ thai sản khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Xin đi làm lại, xin trở lại công tác khi vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản cũng là một trong những lý do phổ biến nhất thường thấy ở người lao động, công chức, viên chức. Người lao động cũng hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đơn này và sửa lại thông tin sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình làm việc: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

 

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

 

Kính gửi: ……………………………. (Người sử dụng lao động hoặc công ty)

Tôi tên là ..............................................................................................................

Sinh ngày: ............................................................................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Cấp bậc: ................................................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................................

Đơn vị làm việc: ......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Được sự đồng ý của ……………………………… tôi được nghỉ thai sản từ: ngày……. tháng…….. năm…….. đến ngày…….. tháng……… năm……..

Đến nay, mặc dù thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của tôi chưa hết nhưng tôi có nguyện vọng (mong muốn) được quay trở lại làm việc sớm hơn so với thời hạn. Vì tôi nhận thấy sức khỏe của mình đủ đảm bảo để đi làm sớm (có xác nhận của bệnh viện).

Do vậy nay tôi làm đơn này kính đề nghị …………………………………….. cho tôi được trở lại công tác từ ngày ……..tháng ……..năm .………

Kính mong ……………………………….. xem xét và giải quyết.

........., Ngày.……tháng.……năm.….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản mới nhất 

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu đơn xin đi làm lại, đơn xin trở lại công tác do Công ty Luật Minh Khuê biên soạn và muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!