1. Mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn mới nhất

Người xin ra quân trước thời hạn phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt và phải có đơn xin ra quân để thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan xem xét giải quyết. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn này để tham khảo và vận dụng vào thực tiễn:

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin ra quân (xuất ngũ) trước thời hạn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN RA QUÂN TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………......

Tôi tên là………………………………................................. sinh ngày........................

CMND/CCCD số………………ngày cấp…...………........nơi cấp...............................

Hộ khẩu thường trú....................................................................................................
.....................................................................................................................................

Hiện đang công tác tại:...............………………………................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong ……………………………xem xét cho tôi ra quân trước thời hạn.

Lý do xin ra quân trước thời hạn: ……………………...…………………………………

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...................,ngày...../...../.....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Quy định về tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự mới năm 2020

2. Chế độ quân nhân chuyên nghiệp xin ra quân trước thời hạn ?

Thưa luật sư, Hiện tôi là QNCN cấp bậc thượng úy, trình độ đại học tuyển dụng CNVQP 2011 chuyển chế độ QNCN năm 2015, công tác tại đơn vị kinh tế. Vì điều kiện gia đình tôi muốn xin ra quân. Thì cần làm những gì. Khi đơn vị không giải quyết cho ra quân tôi có thể gửi đơn lên cấp cao hơn không ? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Đầu tiên là về vấn đề điều kiện xuất ngũ của quân nhân chuyên nghiệp. Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 18/2007/NĐ-CP có quy định rõ về các điều kiện xuất ngũ của quân nhân chuyên nghiệp ( QNCN ) , cụ thể như sau:

“Điều 8. Xuất ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

Quân nhân chuyên nghiệp có một trong các điều kiện sau đây thì được xuất ngũ trước thời hạn và xuất ngũ trước độ tuổi phục vụ tại ngũ:

1. Phẩm chất đạo đức và năng lực không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ .

2. Được Hội đồng giám định y khoa quân sự cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe để công tác .

3. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận.

4. Do yêu cầu chấn chỉnh tổ chức, biên chế của Quân đội .

5. Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Chính phủ .

6. Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này .”

Như vậy, ta thấy để QNCN xuất ngũ trước thời hạn, QNCN cần đảm bảo một trong các điều kiện như luật đã quy định và cần có đơn xin ra quân trước thời hạn.

Theo trường hợp của bạn thì bạn vẫn còn trong quân ngũ nên về phẩm chất đaọ đức và năng lực vẫn còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; về sức khỏe vẫn ổn định, bạn chỉ đề cập đến điều kiện gia đình chứ không nói rõ nên có thể gia đình không thuộc diện khó khăn được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận, bên cạnh đó thì cơ cấu tổ chức, biên chế của quân đội hiện tại thì không có sự biến chuyển và bạn cũng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của chính phủ. Từ đó, chúng tôi nhận thấy bạn chưa đủ điều kiện để xin ra quân trước thời hạn quy định.

Tuy nhiên, như bạn có đề cập đến ở tình huống trên thì vấn đề xin ra quân sớm trước thời hạn là do điều kiện gia đình nhưng bạn lại không nói rõ là điều kiện là gì để chúng tôi có thể hiểu rõ đồng thời sẽ có những cách giải quyết cho bạn. Bởi vậy nếu có thể là do điều kiện về kinh tế, xã hội, tinh thần về kinh tế khó khăn hay là do điều kiện nào khác. Nếu như gia đình bạn có điều kiện hoàn cảnh khó khăn có Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận thì bạn sẽ đủ điều kiện xin ra quân sớm. Hoặc bạn thuộc một trong các điều kiện được nêu ra ở điều luật thì bạn sẽ hoàn toàn có thể xin ra quân sớm hơn thời hạn. Vậy với trường hợp khi bạn đã đủ điều kiện thì bạn sẽ làm đơn xin ra quân trước thời hạn gửi cho các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, các cấp chính quyền sẽ xem xét đơn của bạn cùng với việc xác minh, làm rõ; khi đã rõ ràng mọi thông tin và bạn đáp ứng yêu cầu cũng như nội dung đã nêu ra, chỉ huy đơn vị sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định cho bạn ra quân trước thời hạn hay không.

Thứ hai là về vấn đề làm đơn xin ra quân trước thời hạn, bạn cần phải có những nội dung cơ bản theo mẫu ở trên. Trân trọng cảm ơn!

>> Xem thêm:  Nhập ngũ có được mang theo điện thoại, đeo đồng hồ không ? Thời gian thực hiện nghĩa vụ bao lâu ?

3. Hướng dẫn viết đơn xin ra quân trước thời hạn ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại tôi đang thực hiện nghĩa vụ và muốn viết đơn ra quân truoc thoi hạn nhung không biết viết như thế nào cho hợp lý, ming luật sư hướng dẫn cho tôi mẫu đơn, tôi thuộc vào điều thứ 2 của luật hạ sỹ quan chiến sỹ ? Cảm ơn!
Người gửi : Bùi Thành Trung

Đơn xin ra quân trước thời hạn ?

Luật sư tư vấn quy định về điều kiện ra quân trước thời hạn, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 43 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về điều kiện xuất ngũ như sau:

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này.

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn có thể xuất ngũ sớm.

Vì bạn không nói rõ bạn thuộc trường hợp nào, nên chúng tôi chưa thể tư vấn thủ tục cho bạn được.

Bạn nộp đơn xin xuất ngũ trước thời hạn và giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã cho chỉ huy đơn vị cấp Trung đoàn (hoặc tương đương trở lên). Trên cơ sở xem xét đơn, kết hợp với việc xác minh, Chỉ huy đơn vị sẽ quyết định cho bạn xuất ngũ.

Về đơn xin ra quân trước thời hạn bạn cần có những nội dung cơ bản như sau: Quốc Hiệu, Tiêu Ngữ, Tên đơn, Ngày Tháng Năm viết đơn, Địa chỉ viết đơn, Kính gửi..., Ngày nhập ngũ, Địa chỉ tiểu, đội, đoàn mà bạn đang thực hiện nghĩa vụ, Lý do xin xuất ngũ, Chữ ký của người làm đơn,...

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Khi nào thì được hoãn nhập ngũ hoặc miễn nghĩa vụ quân sự ?

4. Tư vấn dân quân tự vệ có được ra quân sớm ?

Thưa luật sư ! Tôi hiện nay có tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương, ba tôi vừa mới mất và mẹ tôi năm nay 61 tuổi. Hiện mẹ tôi buôn bán tại nhà còn tôi thì ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán. Vậy tôi có thể xin ra quân sớm được hay không ?
Tôi xin cảm ơn!

Kết quả hình ảnh cho n ghia vu quan su

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Theo Khoản 4 Điều 12 Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 quy định Dân quân tự vệ nòng cốt được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

"a) Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên;

b) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ."

Như vậy, Dựa theo hoàn cảnh hiện tại của gia đình bạn, ba bạn vừa mới mất và mẹ bạn năm nay 61 tuổi nên nếu gia đình bạn gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất thì bạn sẽ xin thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn theo quy định nêu trên.

Thẩm quyền: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Cách thức để không phải đi nghĩa vụ quân sự ? Xăm hình có phải đi bộ đội ?

5. Ra quân có được hưởng chế độ gì không?

Chào luật sư cho em hỏi em có một người bạn đi lính nghĩa vụ quân sự, trong lúc lao động say thịt bị cụt 4 đầu ngón tay. Bạn em đi đã được hơn 1 năm giờ đơn vị trả về nhà chờ ngày ra quân. Vậy bạn em có được hưởng chế độ gì không ạ? Mong nhận được câu trả lời vì gia đình bạn em rất lo mà không biết như thế nào ?
Xin cám ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Tiểu mục 3.4 Mục 3 Thông tư 213/2006/TT-BQP về chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ:

"3.4. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

3.4.1 Nếu xuất ngũ về địa phương thì tính: Thời gian làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được cộng với thời gian tại ngũ để tính hưởng trợ cấp xuất ngũ từ nguồn bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Quân đội chi trả.

3.4.2. Nếu xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì được cộng thời gian trước (nếu có), thời gian tại ngũ để làm cơ sơ tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sau này.

Tổng thời gian tính hưởng BHXH

=

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài quân đội

+

Thời gian phục vụ tại ngũ

+

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài quân đội

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 68/2007/NĐ-CP:

"2. Người lao động thuộc diện hưởng phụ cấp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân;"

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân:

"3. Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này được thực hiện các chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất."

Căn cứ Điều 17 Nghị định 68/2007/NĐ-CP:

"Điều 17. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau thì được hưởng chế độ tai nạn lao động:

1. Bị tai nạn trong huấn luyện quân sự, trong học tập, rèn luyện, công tác, lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chỉ huy đơn vị, kể cả tại nơi làm việc hoặc ngoài nơi làm việc, trong giờ làm việc hoặc ngoài giờ làm việc.

2. Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc, trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý:

a) Trong khoảng thời gian hợp lý là khoảng thời gian cần thiết để người lao động đến cơ quan trước giờ làm việc hoặc trở về sau giờ làm việc theo quy định hoặc ngoài giờ làm việc theo yêu cầu của người chỉ huy đơn vị;

b) Tuyến đường hợp lý là tuyến đường thường xuyên đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại."

Như vậy theo quy định trên thì trong thời gian bạn phục vụ tại ngũ thì thời gian đó được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên bạn không nêu rõ trường hợp mà bạn bị tai nạn là như thế nào. Nếu thuộc đối tượng Điều 17 Nghị định 68/2007/NĐ-CP thì bạn sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động của bảo hiểm xã hội

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chế độ đối với người tình nguyện nhập ngũ ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Học tại nước ngoài có được miễn nghĩa vụ quân sự không ?

6. Điều kiện được ra quân trước thời hạn?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đang đi nghĩa vụ quân sự được 10 tháng, nay vợ tôi mắc bệnh hiểm nghèo, con tôi mới 8 tháng tuổi, tôi muốn ra quân trước thời hạn được không? Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về điều kiện xuất ngũ như sau:

"Điều 43. Điều kiện xuất ngũ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này."

Bên cạnh đó, Điểm b và Điểm c Điều 41 quy định:

"b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;"

Theo đó, trường hợp của bạn được xuất ngũ trước khi hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự do là lao động duy nhất trong gia đình phải nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động.

>> Bài viết tham khảo thêm: Thủ tục xin ra quân trước thời hạn ? Chế độ được hưởng khi xin ra quân ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ và tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2020 ?