Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      ……….., ngày ……tháng……..năm…….

 

GIẤY BẢO LÃNH

Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):

Họ tên:   .....................................................................................................

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Đắk Nông

Ngày tháng năm sinh:    ..................................................... Nam:♦   Nữ: ♦

Nơi sinh: .....................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: .................................................................................

.................................................................Số điện thoại: ..............................

Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:......................................

Cơ quan cấp:  ...................................... ngày cấp: .........................................

(bản sao kèm theo)

*Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền

thêm:

- Tên Hội đoàn: ............................................................................................

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Gia Lai

- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: ...........................................................

Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của người nước ngoài):.................

Họ tên khác (nếu có): ......................................................................................

Ngày tháng năm sinh:    ................................................ Nam:♦   Nữ: ♦

Nơi sinh:................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: ....................................................................................

.......................................................................................................................

Số hộ chiếu hoặc Giấy tờ thường trú của nước ngoài:...........................................

Cơ quan cấp:  ............................................... ngày cấp: ....................................

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Hà Tĩnh

Những vấn đề cần trình bày thêm nếu có ............................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

                                    Làm tại .................. , ngày ........ tháng ......... năm...........

                                                            Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

 


 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Lâm Đồng