Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Số: …/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

 

GIẤY GIỚI THIỆU

           Kính gửi: ……………...............................……

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:...................................................................

Ông Bà: ............................................................................................................

Chức Vụ:...........................................................................................................

Được cử đến để.................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng (Giấy giới thiệu kết nạp Đảng)

Về việc...............................................................................................................

Mong ............ ………… giúp đỡ ông, bà ………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày          tháng      năm 20.....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Giấy giới thiệu                                                                             

Có giá trị hết ngày:                                                                                                      

…….........................…

 

 

 

>> Xem thêm:  Không đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có được giới thiệu vào nhân sự cán bộ HTX ?


--------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán (Phụ lục 19)