1. Giấy giới thiệu ngân hàng là gì?

Giấy giới thiệu ngân hàng là loại giấy không thể thiếu và dùng khá phổ biết. Loại giấy này dùng để giới thiệu một cá nhân thay mặt cơ quan, tổ chức tới ngân hàng thực hiện các giao dịch khi chủ sở hữu vắng mặt và không thể đến trực tiếp ngân hàng để thực diện giao dịch như: Lấy sổ phụ ngân hàng, rút tiền, lấy giấy báo nợ.... 

Trên giấy giới thiệu phải có chữ ký của người chủ tài khoản. Người được giới thiệu tới ngân hàng thực hiện xin cấp sổ phụ phải mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc là các giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước. Trong một số trường hợp tài khoản là công ty ngân hàng còn có thể yêu cầu cung cấp thêm mã số thuế của doanh nghiệp. Tóm lại, giấy giới thiệu ngân hàng được coi là hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký và con dấu của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời trong giấy giới thiệu phải nêu rõ mục đích giới thiệu là gì? Nhìn chung, mẫu giấy này sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

2. Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ.

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng là mẫu giấy được cá nhân lập với các thông tin liệt kê các nghiệp vụ tài chính như: nợ, các loại tài chính phát sinh trong tài khoản kế toán của doanh nghiệp để gửi tới chủ sở hữu tài khoản số tiền rút từ tài khoản…để cơ quan co thẩm quyền xem xét

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng với các mục đích khác nhau về sổ liệt kê chi tiết các nghiệp vụ phát sinh nợ, phát sinh có trong tài khoản của doanh nghiệp. Là chứng từ quan trọng nhằm mục đích theo dõi, đối chiếu các nghiệp vụ thực tế phát sinh giữa công ty với với ngân hàng trong ngày/ tháng/ quý.

TÊN CƠ QUAN

Số: …………../GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: (ghi tên Ngân hàng) ……

Giới thiệu ông, bà: (ghi tên người đi lấy) ………….

Chức vụ: (chức vụ người đi lấy) ………

Được cử đến: (ghi tên Ngân hàng) ……..

Về việc: (lấy sổ phụ Ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có) ………..

Từ ngày ….. tháng ….. năm ……….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà …….. hoàn thành nhiệm vụ

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày.........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

3. Cách viết mẫu giấy giới thiệu ngân hàng  lấy sổ phụ, giấy báo nợ.

Có thể vì những lý do khác nhau mà chủ tài khoản muốn xin sổ phụ của ngân hàng, ở phần này sẽ hướng dẫn cách soạn mẫu giấy giới thiệu đến ngân hàng xin sổ phụ.

- Ở phía trên góc trái văn bản sẽ là thông tin về tên cơ quan, số giấy giới thiệu;

- Phía trên góc phải văn bản là quốc hiệu tiêu ngữ và thông tin về ngày tháng năm viết giấy giới thiệu;

- Tên của giấy giới thiệu viết in hoa có dấu và trình bày ở giữa trang giấy

- Phần kính gửi: cụ thể là kính gửi ngân hàng…..cần ghi cụ thể tên của ngân hàng;

- Giới thiệu ông/bà…ghi tên đầy đủ của người được giới thiệu đến ngân hàng lấy sổ phụ;

- Chức vụ: ghi rõ chức vụ của người được cử đi lấy sổ phụ;

- Được cử đến: ghi tên ngân hàng đến xin sổ phụ;

- Ghi lý do đến ngân hàng để xin sổ phụ từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm

- Ghi thời hạn của giấy sau đó thủ trưởng cơ quan ký và ghi rõ họ tên.

 

4. Các loại sổ phụ ngân hàng?

Tuỳ từng ngân hàng mà mỗi ngân hàng hiện sẽ có những loại sổ phụ khác nhau để khách hàng có thể nắm bắt được. Có nơi sẽ cung cấp sổ phụ bằng tờ rời (ví dụ như ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Á Châu…), hoặc cung cấp sổ phụ bằng cuốn (ví dụ như ngân hàng Chohung Vina V.J bank…). Thông thường sẽ có những loại sổ phụ chính như sau:

- Sổ phụ ngân hàng bằng tờ rời:

Khi các doanh nghiệp thực hiện yêu cầu giao dịch bất kỳ nào và có yêu cầu được cấp sổ phụ ngân hàng. Các ngân hàng sẽ in sổ phụ bằng hình thức tờ rời theo từng ngày. Lúc này doanh nghiệp có thể lấy tài liệu vào bất cứ khoản thời gian nào. Nhưng sẽ phải tối thiểu là sau một ngày đề nghị.

Trên sổ phụ bằng tờ rời, các ngân hàng sẽ đề cập chủ yếu tới những thông tin cụ thể như các khoản ghi nợ, ghi có, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu..cùng với đó là những chứng từ giao dịch tiền của tài khoản. Ngoài ra, sẽ có thêm những phiếu hạch toán có để đề cập rõ với khách hàng số phí giao dịch là do bên chuyển tiền chịu hay bên người thụ hưởng chịu, cùng với đó là thuế giá trị gia tăng để kê khai chính xác thuế đầu vào của tài khoản khi giao dịch.

Các loại sổ phụ ngân hàng phổ biến

- Sổ phụ ngân hàng bằng cuốn

Với sổ phụ cuốn, khi khách hàng có những phát sinh khác nhau trong quá trình giao dịch. Ngân hàng cần phải ghi lại những nghiệp vụ cụ thể để khi doanh nghiệp có thắc mắc cũng như đến thời hạn gửi sổ phụ thì ngân hàng sẽ in sổ cho doanh nghiệp.

Với việc sử dụng sổ phụ bằng cuốn, ngân hàng sẽ thu các khoản phí giao dịch khác nhau khi có giao dịch từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản phí này thường không có phiếu hạch toán kèm theo nên sẽ khó kê khai thuế. Do đó, doanh nghiệp nếu không phát sinh nhiều giao dịch với ngân hàng thì có thể lấy sổ phụ theo quyển một lần vào cuối năm.

 

5. Giấy báo nợ và giấy báo có là gì? Khác nhau như thế nào?

Giấy báo nợ là chứng từ do một người cung cấp sử dụng để thông báo cho người mua về nghĩa vụ nợ của mình hoặc chứng từ do người mua lập khi trả lại hàng đã mượn. Giấy báo nợ được phát hành trong trường hợp hai doanh nghiệp tiến hành giao dịch mua bán với nhau. Nghĩa là chứng từ này sẽ được sử dụng trong các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Giấy báo nợ có thể cung cấp thông tin về một hóa đơn sắp tới hoặc nó có thể đóng vai trò như một lời nhắc nhở về số tiền đến hạn. Đối với trường hợp hàng hóa bị trả lại, giấy báo nợ có thể bao gồm lý do trả lại, tổng số tiền tín dụng đã thanh toán và hàng hóa đi kèm.

- Các lý do trả hàng phổ biến bao gồm biên lai không đầy đủ và lô hàng bị hư hỏng hoặc lô hàng được giao không đúng yêu cầu của khách hàng.

- Giấy báo nợ được chuẩn bị giống như hóa đơn thông thường và hiển thị số tiền mặt dương. Đây là giấy tờ tùy chọn không bắt buộc phải có khi thực hiện giao dịch giữa hai bên mua và bán với nhau.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, người mua có thể yêu cầu người bán hoặc ngân hàng đại diện của người bán cung cấp chứng từ này để đáp ứng yêu cầu lưu trữ nội bộ của công ty.

Còn giấy báo có là văn bản thông báo tài khoản của khách hàng hoặc của công ty đã nhận được bao nhiêu tiền, đơn vị nào thanh toán và với mục đích như thế nào.

Đối với hai văn bản này, giấy báo có là thông báo rằng tiền đã được gửi vào tài khoản và giấy báo nợ được dùng với mục đích thông báo cho doanh nghiệp về số tiền đến hạn mà doanh nghiệp cần phải thanh toán.

Tổ chức phát hành giấy báo có và giấy báo nợ thường là ngân hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giấy báo có có thể được phát hành bởi người bán hoặc đại lý, còn giấy báo nợ được phát hành bởi người mua hoặc khách hàng. Trong giấy báo có của người bán sẽ được ghi bằng mực đỏ, giấy báo nợ của người mua được ghi bằng mực xanh và hạch toán tương ứng vào sổ kế toán.

Ngoài ra, giấy báo nợ được sử dụng làm cơ sở ghi sổ kế toán để phản ánh các khoản nợ đối với tài khoản doanh nghiệp trong khi giấy báo có được sử dụng để phản ánh khoản có đối với tài khoản doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết liên quan đến Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo có, giấy báo nợ.