1. Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là một văn bản do một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (công ty) phát hành nhằm giới thiệu các thông tin cơ bản về nhân viên đại diện công ty, cán bộ công chức, viên chức đại diện cho tổ chức đơn vị hoặc các trường hợp khác liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được giới thiệu nhằm thực hiện các công việc cụ thể theo nội dung được ghi nhận trong giới thiệu.

Như vậy, người được giới thiệu là người đại diện hợp pháp cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giới thiệu. Họ có quyền thay mặt làm việc, ký kết các văn bản liên quan đến các nội dung được giới thiệu nhân danh tổ chức hoặc đơn vị giới thiệu.

Ví dụ: Công ty A tham gia dự án xã hội học nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân trước, trong và sau khi xây dựng dự án thủy điện B tại tỉnh C.

Đối tượng nghiên cứu của dự án khá rộng, có thể phải làm việc với các cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện hoặc người dân để khảo sát bằng các bảng hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia về vấn đề này.

Công ty A có thể phát hành giấy giới thiệu để nhân viên liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc làm việc trực tiếp với người dân để được sự hỗ trợ của chính quyền trong việc tiếp nhận hoặc thu thập thông tin về dự án khảo sát này.

>> Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng (Kết nạp Đảng) mới nhất

 

2. Giấy giới thiệu khác biệt như thế nào so với giấy ủy quyền?

Nội hàm của hai khái niệm này có những điểm tương đồng nhưng nó có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Thứ nhất, Giấy giới thiệu thường được sử dụng với mục đích liên hệ, đại diện cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để làm việc, làm rõ, thực thi một công việc cụ thể. Trong khi đó giấy ủy quyền được sử dụng trong trường hợp bên ủy quyền trao quyền thực hiện (quyền của chính mình) cho người được ủy quyền thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể. Người được ủy quyền có thể nhân danh người ủy quyền để thực hiện công việc trong phạm vi công việc đã được ủy quyền.

Thứ hai, Dưới góc độ pháp lý giấy giới thiệu có tính pháp lý thấp hơn giấy ủy quyền. Bởi lẽ: Theo giấy ủy quyền thì người được ủy quyền có quyền dùng mọi biện pháp hợp pháp để thực hiện công việc được ủy quyền. Trong đó, người được ủy quyền có thể thay mặt để khởi kiện, tố cáo, giải trình, thực hiện các công việc khác một cách hợp pháp, không trái luật. Còn người được giới thiệu chỉ thực hiện các phạm vi nhỏ hoặc chung chung hơn như tiếp nhận thông tin, làm rõ thông tin không thể thay mặt bên giới thiệu để quyết định vấn đề trong nội dung giới thiệu.

Thứ ba, Giấy giới thiệu là văn bản mang tính đối ngoại (chào hỏi, trao đổi, tương tác) của tổ chức, đơn vị hoặc công ty, còn giấy ủy quyền là một văn bản mang tính pháp lý được đại diện, thay mặt, thực hiện, đưa ra phương án bảo vệ người được ủy quyền (Ví dụ trường hợp uy quyền cho luật sư) trong một phạm vi ủy quyền rộng lớn hơn nhiều. Tức là, người được ủy quyền có thể chủ động đưa ra quyết định, còn người giới thiệu bản chất là người làm theo hướng dẫn. Trách nhiệm củ người được ủy quyền cũng cao hơn trách nhiệm pháp lý của người được giới thiệu trong một số trường hợp cụ thể.

 

3. Vai trò, mục đích sử dụng của giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu có các vai trò chính như sau:

+ Giúp tránh trường hợp giả mạo, mạo danh hoặc gây nhầm lẫn đối với các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân được giới thiệu.

+ Giúp các bên làm việc với đúng người có thẩm quyền hoặc có chuyên môn xử lý vấn đề đang gặp phái;

+ Giúp bên được giới thiệu tin tưởng và qua đó nhận được sự hỗ trợ hiệu quả trong thời gian làm việc;

+ Giấy giới thiệu là một tài liệu pháp lý quan trọng để giải trình các vấn đề khác liên quan khi xảy ra các sự cố bất ngờ ngoài ý muốn của các bên.

>> Tham khảo: Mẫu Giấy giới thiệu bằng tiếng Anh (song ngữ Anh Việt)

 

4. Ý nghĩa của giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu (thư giới thiệu) bản chất là một văn bản cung cấp các thông tin cần thiết và cơ bản cho bên được giới thiệu. Thông qua giấy giới thiệu các bên có thể rút ngắn được thời gian tìm hiểu, thông tin về đối tác, đối phương. Do vậy, trước khi giới thiệu các đơn vị, tổ chức, cá nhân thường phải trao đổi qua điện thoại, thư điện tử hoặc các phương thức khác để làm rõ về vấn đề cần làm, cần giải quyết để người được giới thiệu có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, còn đơn vị tiếp nhận người đến giải quyết hiểu rõ về đề, yêu cầu, mong muốn của bên được giới thiệu.

Trong nhiều trường hợp, không có giấy giới thiệu thì bên khách hàng, đối tác, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thể từ chối làm việc vì không rõ các thông tin của người được giới thiệu.

Ví dụ: Công an tỉnh A muốn làm việc với Công an huyện B ở tỉnh C, thì cần có giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị gửi đến thủ trưởng cơ quan công an huyện B ở tỉnh C. Nếu không có giấy giới thiệu của Công An tỉnh A thì Công an huyện B có quyền từ chối làm việc hoặc cung cấp thông tin.

 

5. Cách viết giấy giới thiệu theo quy định pháp luật?

Như đã phân tích ở trên, mẫu giới thiệu là tài liệu dưới dạng văn bản do công ty, tổ chức, đơn vị ban hành nên có thể được sử dụng dưới nhiều cách thức, hình thức khác nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ chung nhất thì phải đảm bảo các yếu tố cơ bản sau:

+ Phần tên chủ thể: Tên tổ chức, Tên công ty, Tên đơn vị sự nghiệp (thể hiện bên trái), ngang bằng với nó bên phải là thông tin quốc hiệu " CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc.

Lưu ý:

-Phần tên tổ chức, công ty, đơn vị sẽ để ngang bằng với phần quốc hiệu hoặc thấp hơn (không được để cao hơn), phần số hiệu sẽ ngang bằng với phần tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

- Tên cơ quan tổ chức nhà nước thường được viết bên dưới đơn vị chủ quản:

Ví dụ:

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Số: …/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

hoặc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN.....

Số: …/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

+ Tên văn bản đặt là: GIẤY GIỚI THIỆU (viết in hoa, in đậm) hoặc có thể trình bày dưới dạng:

GIẤY GIỚI THIỆU

(V/v: Hỗ trợ sinh viên đăng ký tập sự)

+ Phần kính gửi: Phải ghi rõ, ghi đúng tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được giới thiệu đến.

+ Phần thông tin của người được giới thiệu: Phải ghi đầy đủ họ tên, chức vụ nếu là cá nhân bên ngoài thì có thể thêm các thông tin định danh như số chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân....

+ Phần nội dung của giấy giới thiệu: Cần ghi rõ lý do và phạm vi làm việc cụ thể (càng chi tiết, dễ hiểu càng tốt). Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là: Thời điểm có hiệu lực hoặc hết hiệu lực của giấy giới thiệu thường được viết tay.

+ Phần ký tên đóng dấu của người có thẩm quyền giới thiệu: Với các đơn vị nhà nước thường là thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan. Nếu là cấu phó thì có thể thêm từ Thừa lệnh (TL) hoặc thay mặt (TM) người có thẩm quyền ký đóng dấu.

+ Phần nơi gửi: ghi vắn tắt các cơ quan, và thông tin lưu trữ văn bản.

Luật Minh Khuê giới thiệu một số mẫu giấy giới thiệu thông dụng hiện nay:

 

6. Mẫu giấy giới thiệu của công ty, doanh nghiệp

Mẫu giấy giới thiệu của tổ chức, doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu cán bộ công nhân viên đi liên hệ công tác để giải quyết các công việc của công ty, tổ chức mình:

>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu của công ty, doanh nghiệp hoặc soạn thảo trực tuyến mẫu giấy giới thiệu của công ty (doanh nghiệp) dưới đây, in ra và sử dụng trong trường hợp cần thiết:

Tải về
 

CÔNG TY .........

Số: …/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi……………...............................……

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: ................

Ông Bà: .........................................................

Chức Vụ: ........................................................

Được cử đến để .............................................

Về việc ...........................................................

Mong .......... giúp đỡ ông, bà ……….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày: ……...........

Ngày..... tháng..... năm 20.....

CÔNG TY .................................

(Ký tên và đóng đấu)

 

In / Sửa biểu mẫu

*) Mọi vướng mắc pháp lý khác liên quan đến soạn thảo giấy giới thiệu hãy trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

 

7. Mẫu giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy giới thiệu thông dụng nhất áp dụng đối với tổ chức, đơn vị khi giới thiệu cán bộ/công nhân viên của mình liên hệ công tác với các cơ quan hành chính nhà nước hoặc các đơn vị khác.
>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị hoặc soạn thảo trực tuyến mẫu này dưới đây, in ra và sử dụng trong từng trường hợp cụ thể: 
Tải về
 

TÊN CƠ QUAN

…………

Số: …/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

…….., ngày …. tháng …. năm ……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: ………………..……………… (1)

Giới thiệu ông, bà: …………………………

Chức vụ: ……………………………………

Được cử đến: ………………………………

Về việc: ……………………………………

……………………………………...………

Mong ………… giúp đỡ ông, bà ………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày …/……/……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

----------------

(1) Viết tên  quan hoặc tổ chức giới thiệu.

 

In / Sửa biểu mẫu
----------------
 

8. Mẫu giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Thực tập là một trong những yêu cầu bắt buộc trong quá trình đào tạo tại các trường Đại Học ở Việt Nam và Thực tập đối với sinh viên cũng là cơ hội để học sinh/sinh viên tiếp cận với môi trường thực tế khi tốt nghiệp. Khi có giấy giới thiệu của nhà trường sẽ là chìa khóa để sinh viên mở cánh cửa và hoàn thiện kỹ năng cần thiết khi làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp....
 

8.1. Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường hỗ trợ sinh viên đăng ký thực tập:

Luật Minh Khuê cung cấp một mẫu giấy giới thiệu chung nhất của các trường đạo tạo trong hệ thống giáo dục của Việt Nam để các bạn tham khảo và vận dụng trên thực tế.

>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường cho sinh viên thực tập hoặc soạn thảo trực tuyến mẫu đơn này dưới đây, in ra và sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Tải về
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số :.../GGT- ĐHVTT- .....

....., ngày ... tháng .... năm ....

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: .........................................

Nhằm giúp cho sinh viên trường ..... có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa ...., Trường ..... giới thiệu:

Sinh viên: ............... MSSV: ..... Lớp: ..... Khóa: .....

Được giới thiệu đến: ............................................... 

Địa chỉ: .......................................................................

Về việc: .....................................................................

...................................................................................

Kính mong ......... giúp đỡ cho sinh viên ........ hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày: ....../......../.........

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

 


Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

.......................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

( tên  đóng dấu)

 

In / Sửa biểu mẫu

 

8.2 Hướng dẫn cách viết mẫu đơn giới thiệu sinh viên đi thực tập:

Mẫu giấy giới thiệu thực tập thường do chính phòng giáo vụ hoặc ban giám hiệu nhà trường viết để giới thiệu học sinh/sinh viên cho các tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Ví dụ: Phòng Đào tạo - Trường Đại Học Luật Hà Nội giới thiệu sinh viên luật đến tập sự tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

Với những thông tin khá cơ bản về sinh viên và đề nghị phía tổ chức/doanh nghiệp tiếp nhận, hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia quá trình thực tập phù hợp với tổ chức hoạt động của doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác.

Và đương nhiên phía cơ sở đào tạo cần sự xác nhận đồng ý của giám đốc/thủ trưởng đơn vị về việc đồng ý tiếp nhận hay không đồng ý tiếp nhận sinh viên và học sinh trong quá trình tham gia tập sự tại cơ quan hoặc tổ chức của mình.

 

9. Mẫu giấy giới thiệu làm việc với ngân hàng

Trong quá trình kinh doanh thì doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cơ quan phải làm việc thường xuyên với ngân hàng về các vấn đề như: Xin sao lưu sổ phụ; rút tiền từ tài khoản của công ty, tổ chức; mở tài khoản ngân hàng; thay đổi mẫu chữ ký chủ tài khoản; bổ sung thêm thông tin người đồng sở hữu tài khoản...

Vậy, khi giao dịch với ngân hàng về nguyên tắc thì chủ thể (người có quyền) thường giới thiệu nhân viên cấp dưới đi thay mặt công ty để làm một số công việc nêu trên. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu giấy giới thiệu phù hợp để cử nhân viên làm việc với các ngân hàng như sau:

>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu làm việc với ngân hàng hoặc soạn thảo trực tuyến, in ra và sử dụng theo mẫu dưới đây:

Tải về
 

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Số: …/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------

…….., ngày …. tháng …. năm 20…

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửiNgân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh quận Thanh Xuân

Giới thiệu bà: Tô Thị Phương Dung. Chức vụ: Phó Giám Đốc

Được cử đến: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh quận Thanh Xuân

Về việc: Xin sao lưu toàn bộ sổ phụ của Công ty Luật TNHH Minh KHuê (Mã số thuế: 0106143054) trong năm tài chính 2020 kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Mong Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh quận Thanh Xuân giúp đỡ bà Tô Thị Phương Dung hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày 05/01/2021

 

TM. CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ
GIÁM ĐỐC

(, đóng dấu)

Luật :  Minh Trường

 

In / Sửa biểu mẫu

 

10. Mẫu giấy giới thiệu song ngữ (Việt - Anh)

Trong quá trình làm việc với các đối tác là người ngước ngoài, công ty nước ngoài, tổ chức nước ngoài thì rất cần phải có giấy giới thiệu song ngữ (Anh - Việt) hoặc bằng ngôn ngữ thường dùng của các đối tác, khác hàng đó. Luật Minh Khuê giới thiệu một mẫu giấy giới thiệu song ngữ (Anh - Việt) để quý khách hàng tham khảo và vận dụng trong trường hợp cụ thể của mình.

>> Tải về ngay: Mẫu giấy giới thiệu song ngữ hoặc soạn thảo trực tuyến, in ra và sử dụng theo mẫu dưới đây:

Tải về
 

(TÊN CÔNG TY, TỔ CHỨC HOẶC ĐƠN VỊ)

……………………..

Số :………… 

No: ……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

GIẤY GIỚI THIỆU

LETTER OF INTRODUCTION

 

Kính gửi…………………….........……

Kindly Attn: …………….................……

Trân trọng giới thiệu Ông/ Bà: ……………… 

We has the honor to introduce Mr/Ms: ……… 

Chức vụ :………………………………………… 

Position :………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân :……………………… 

Identity card number: ………………………… 

Được cử đến :…………………………………… 

Being assigned to: …………………………… 

Để :……………………………………………… 

…………………………………………………… 

For the purpose of: …………………………… 

…………………………………………………… 

Đề nghị: ………………………………………… 

We respecfully request: ……………………… 

Hỗ trợ Ông/ Bà ……… hoàn thành nhiệm vụ.

to assist Mr/ Ms ………………… for the task completion.

Giấy giới thiệu này có giá trị từ …… 

Valid from: ………………………… 

Đến ………………………………….

until ………………………………..

Ngày……. Tháng ……… năm …….

Date………………………….

ĐẠI DIỆN ……………………………………… 

REPRESENT ………………………………………

Ký và đóng dấu

(sign and seal)

 

Tên: ……………………………….

Name: ……………………………….

Chức vụ: ……………………………..

Position:……………………………..

 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

11. Mẫu giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng ((Mẫu số 15B-HSB) được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội:

>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng hoặc soạn thảo trực tuyến, in ra và sử dụng theo mẫu dưới đây:

Tải về
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /

V/v chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ ...

....., ngày ... tháng ... năm .....

 

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN HỒ SƠ

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .....

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ..... chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ (1) .....của ông/bà ..... số sổ BHXH .....đến Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .....để tiếp tục quản lý.

Hồ sơ gồm có:

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

...

GIÁM ĐỐC
(, đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Ghi rõ loại chế độ chờ hưởng là hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng.

 

In / Sửa biểu mẫu

 

12. Hướng dẫn lập giấy giới thiệu, giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi có vướng mắc về việc sử dụng giấy giới thiệu và giấy ủy quyền khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Xin luật sư cho tôi biết hiện nay khi làm giấy ủy quyền này thì dựa trên quy định pháp luật nào ?
Cảm ơn luật sư!
Người hỏi: Nguyễn Minh Cường (An giang)

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định của Công văn 811/GSQL-GQ1 do Cục Giám Sát Quản Lý về hải quan (Tổng Cục Hải Quan) ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2016, hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền thủ tục hải quan. Có giải đáp vấn đề tương tự như của bạn, đồng thời:

Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính không quy định cụ thể loại văn bản thể hiện việc “cử người đại diện khi làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan”; Tuy nhiên, nội dung này được xây dựng để đáp ứng yêu cầu thực tế tại các Chi cục Hải quan địa phương. Theo đó, khi làm thủ tục hải quan, người đại diện doanh nghiệp cần xuất trình văn bản chứng minh được doanh nghiệp cử đến để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC cũng là cơ sở pháp lý để xác định sự phù hợp của giấy giới thiệu hoặc các chứng từ tương tự giấy giới thiệu trong bộ hồ sơ hải quan.

Nội dung, tinh thần quy định nêu trên đã được Tổng cục Hải quan giới thiệu cụ thể tại các buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, ngày 15/10/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9610/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục hoặc trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp thì đồng thời gửi 01 bản về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL) để báo cáo, theo dõi; Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh An Giang chưa thực hiện việc gửi công văn số 857/HQAG-NV như yêu cầu.

Do vậy, Trong những lĩnh vực riêng biệt, khi làm giấy giới thiệu cũng cần phải rà soát các quy định của ngành về vấn đề này để đảm bảo việc giới thiệu được thực hiện đúng mẫu, đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện theo đúng tinh thần nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên và chấn chỉnh việc thực hiện công văn số 9610/TCHQ-GSQL dẫn trên;

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc lập, soạn thảo giấy giới thiệu hay các vướng mắc khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn và giải đáp pháp luật trực tuyến. Trân trọng cảm ơn!