Góp phần đảm bảo quyền lợi của các bên trong quan hệ ủy quyền để thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ, Sổ hồng, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng mẫu Giấy ủy quyền dưới đây để khách hàng tham khảo và áp dụng cụ thể trong trường hợp của mình. Mọi vướng mắc liên quan, hãy gọi: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ...  tháng ... năm ....

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20 .... ;

Tại địa chỉ :……………………………… 

Chúng tôi gồm có:

 

I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên A):

Họ và tên :............................................ 

Sinh ngày :........................................... 

Số Căn cước công dân hoặc số CMND: ..... 

Cấp ngày: .......  Nơi cấp :...................... 

Quốc tịch :.............................................. 

Hộ khẩu thường trú :…………………… 

Số điện thoại liên hệ :…………………… 

Nơi ở hiện nay :…………………………

 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):

Họ và tên :.............................................. 

Sinh ngày :............................................. 

Số Căn cước công dân hoặc số CMND: ... 

Cấp ngày: ........  Nơi cấp :..................... 

Quốc tịch :.............................................. 

Hộ khẩu thường trú :……………………… 

Số điện thoại liên hệ :…………………… 

Nơi ở hiện nay: ………………………… 

 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

................................................................... 

..................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................... 

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

…………………………………………………… 

....................................................................... 

........................................................................ 

........................................................................ 

V. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền trong văn bản ủy quyền;

- Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt, không bị đe dọa, lựa dối, ép buộc khi ký kết văn bản ủy quyền này;

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận giải quyết, trong trường hợp hai bên không thống nhất được thì có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành  ... bản, mỗi bên giữ  ..... bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(Hoặc có thể là xác nhận của công chứng viên của Tổ chức hành nghề công chứng/Văn phòng công chứng)

.................................................................... 

………………………………………………… 

.................................................................... 

.................................................................... 

..................................................................... 

>> Tải ngay mẫu Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ tại đây >> Download tại đây

 

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề soạn thảo văn bản pháp lý, đội ngũ các luật sư, chuyên viên tư vấn cao cấp của công ty Luật Minh Khuê đã nghiên cứu các quy định của pháp luật, các cơ sở thực tế phát sinh liên quan đến vấn đề ủy quyền thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ (Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất), theo đó, chúng tôi cung cấp đến khách hàng một mẫu giấy ủy quyền có đầy đủ nội dung để khách hàng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành;

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng .... năm 20....;

Tại địa chỉ: số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là Bên A):

Họ và tên: Bùi Văn A

Sinh ngày: 15/06/1977

Số Căn cước công dân hoặc số CMND: 172 345 xxx

Cấp ngày: 01/02/2015 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0987.123.xxx

Nơi ở hiện nay: Số nhà 82, ngõ 1 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

(Lưu ý: Trong trường hợp cả hai vợ chồng cùng ủy quyền cho một người hoặc nhiều cá nhân cùng ủy quyền cho một người thì liệt kê đầy đủ các thông tin của bên ủy quyền tương ứng với các nội dung trên).

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):

Họ và tên: Nguyễn Văn C

Sinh ngày: 18/09/1993

Số Căn cước công dân hoặc số CMND: 172.314.xxx

Cấp ngày: 01/02/2013 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: Số 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0345.123.xxx

Nơi ở hiện nay: Số 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A thực hiện tất cả các thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) cho bên A tại thửa đất số .... theo sơ đồ thửa đất số ........ (căn cứ trên Trích lục bản đồ địa chính số ...... do Ủy ban nhân dân phường .. cấp ngày .... tháng .... năm ...).

Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu, giấy tờ có liên quan, cũng như cung cấp các thông tin để bên B thực hiện thủ tục.

Bên B cam kết sẽ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi được thay thế văn bản ủy quyền khác.

(Hoặc có thể viết: Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ..... tháng ..... năm ...... đến ngày...... tháng ...... năm......)

V. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền trong văn bản ủy quyền;

- Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt, không bị đe dọa, lựa dối, ép buộc khi ký kết văn bản ủy quyền này.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận giải quyết, trong trường hợp hai bên không thống nhất được thì có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân thực hiện việc chứng thực hoặc Văn phòng công chứng/Tổ chức hành nghề công chứng.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Bùi Văn A (đã ký)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn C (đã ký)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(Hoặc có thể là xác nhận của công chứng viên của Tổ chức hành nghề công chứng/Văn phòng công chứng)

................................................................. 

……………………………………………… 

.................................................................. ....

>> Tải ngay mẫu Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ tại đây >> Download tại đây

Nếu còn bất kỳ vướng mắc cụ thể nào liên quan đến việc soạn thảo Giấy ủy quyền, quý khách vui lòng gọi ngay đến tổng đài 1900.6162 để được luật sư, chuyên viên tư vấn cao cấp hỗ trợ và giải đáp cụ thể. Rất mong sớm nhận được sự hợp tác từ quý khách!