CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

(V/v Thi không, lắp đặt nội thất nhà ở)

 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., chúng tôi gồm:

Bên giao khoán: ...................................... (gọi tắt là bên A).

- Số CMND: 320782....        Ngày cấp: 2.../.../20...       Nơi cấp: CA tỉnh .....

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư giải quyết các tranh chấp về thừa kế

- Địa chỉ thường trú: ấp ...., xã ....., Tp. ....., tỉnh ......

Bên nhận khoán: .......................................(gọi tắt là Bên B).

     - Số CMND: 321074...          Ngày cấp: ..../..../20....      Nơi cấp: CA tỉnh .....

     - Địa chỉ thường trú: ấp ...., xã .... Tp. ....., tỉnh .....

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng với các nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B  nhận cung cấp, lắp đặt hoàn thiện, cung cấp nội thất cho bên A như sau:

Danh mục công việc giao khoán    

STT

Tên hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(VNĐ)

1

Tủ lạnh Hitachi

Chiếc

1

       37.100.000

             37.100.000

2

Máy giặt Panasonic

Chiếc

1

         9.790.000

               9.790.000

3

Máy tính xách tay (DELL VOSTRO V5468C)

Chiếc

1

       16.390.000

             16.390.000

4

Máy lọc nước

Chiếc

1

       19.000.000

             19.000.000

5

Bộ nồi từ Faster

Bộ

1

         3.360.000

               3.360.000

6

Bếp gas âm Sunhouse SHB-5538

Chiếc

1

         4.500.000

               4.500.000

7

Giường ngủ 1m6x2 thao lao

Chiếc

1

       12.800.000

             12.800.000

8

Tủ áo gỗ căm xe 1m6

Chiếc

1

       17.600.000

             17.600.000

9

Tủ thờ gỗ căm xe 6 chân (chạm)

Chiếc

1

       19.100.000

             19.100.000

10

Giá võng xếp Inox

Chiếc

1

         1.750.000

               1.750.000

11

Ghế dây gỗ

Chiếc

1

         4.860.000

               4.860.000

12

Ghế nhựa

Chiếc

10

              61.000

                  610.000

13

Bàn học

Chiếc

1

         7.400.000

               7.400.000

14

Bàn ủi phun nước Philips GC536

Chiếc

1

         4.800.000

               4.800.000

 

Tổng cộng

           159.060.000

                                                                          

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi gây thiệt hại về tinh thần thì sẽ phải bồi thường ra sao ?

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

- Tổng giá trị Hợp đồng: .......000.000 đồng (.........triệu đồng chẵn).

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN           

3.1. Thanh toán        

+ Đợt I: Bên A đặt cọc, tạm ứng cho bên B số tiền: ........000.000 đồng ngay sau khi Hợp đồng được ký.

+ Đợt II: Bên A sẽ thanh toán cho bên B số tiền còn lại sau khi hai bên bàn giao đưa vào sử dụng.

3.2. Hình thức thanh toán:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản chủ tài khoản:

Ông/bà........................................

Số tài khoản:...............................

Mở tại: Ngân hàng......................

>> Xem thêm:  Đơn khởi kiện khi mua hàng không trả tiền và thủ tục nộp đơn như thế nào ?

 

ĐIỀU 4: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 - Thời gian: Hợp đồng có hiệu lực thi công trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên A đặt cọc cho bên B. Quá thời hạn trên thì thực hiện gia hạn hợp đồng.

- Địa điểm: ấp ...., xã ...., Tp. ...., tỉnh .....

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

5.1. Trách nhiệm của Bên A:

- Bên A có trách nhiệm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để Bên B tiến hành thi công lắp đặt.

- Nghiệm thu và nhận bàn giao khi bên B hoàn thành xong.

- Thanh toán cho bên B đúng theo điều 3 của Hợp đồng..

5.2.Trách nhiệm của Bên B:

- Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, thông số kỹ thuật,…thời gian.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục 3)

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình thi công.

 

                     Đại Diện Bên A                                                            Đại Diện Bên B

 

              

                  

                .......................................                                           ..........................................

>> Xem thêm:  Chính sách quản lý chung cư cao tầng