Luat Minh Khue

hợp đồng giao khoán

hợp đồng giao khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp đồng giao khoán

Tư vấn quy đinh của luật lao động về lao động mùa vụ ?

Tư vấn quy đinh của luật lao động về lao động mùa vụ ?
Xin chào Luật sư Tôi có những vướng mắc xin luật sư giải đáp . Công ty tôi là công ty thuộc lĩnh vực vệ sinh đô thị, 100% vốn nhà nước cấp. Chúng tôi hiện đang mở rộng địa bàn hoạt động. công việc chủ yếu là thu gom rác thải đô thị. Công ty chúng tôi muốn thuê lao động ngoài. Vì vậy xin luật sư xem xét giúp phương án nào là tối ưu nhất: