Luat Minh Khue
 
Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất năm 2023

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên, hợp đồng thuê tài sản là một trong những loại hợp đồng dân sự phổ biến ở hiện nay. Một trong những loại hợp đồng thuê tài sản phổ biến là hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng. Vậy thì mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng được thực hiện như thế nào?

 

1. Thế nào là hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng? 

Hợp đồng theo quy định tại điều 385 Bộ Luật dân sự 2015 có quy định về khái niệm hợp đồng như sau: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo đó thì hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là mẫu hợp đồng được lập ra dựa trên sự thỏa thuận của bên thuê và bên cho thuê. Các bên thỏa thuận với nhau về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên thuê đất và bên cho thuê đất. 

Trên hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng thì cần phải nêu rõ thông tin của các bên tham gia quan hệ hợp đồng, bên thuê đất, bên cho thuê, thửa đất, số tiền thuê, những tài sản gắn liền với đất, quyền và nghĩa vụ các bên, thời hạn hợp đồng, phương phải giải quyết khi có tranh chấp. 

 

2. Quyền cho thuế đất đối với người sử dụng đất.

Điều 167 Luật đất đai 2013 có quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. Theo đó thì quy định cụ thể như sau:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thuế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai 2013. 

Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ như sau:

Nhóm người sử dụng đất gồm hộ gia đình, cá nhân thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân theo quy định Luật Đất đai 2013. Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế theo quy định Luật Đất đai 2013;

-Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm; từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định. Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất.

 

3. Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG

Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ theo luật đất đai 2013

Căn cứ......

Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2023 Chúng tôi bao gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên A):

Chủ sở hữu: Lê Văn H 

Sinh ngày: 19 tháng 05 năm 1975

CMND số: 03890901010  Cấp ngày: 12 tháng 12 năm 2020 tại Thanh Hóa

Thường trú tại: Thôn 3 Xã Thọ Minh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 09229292   Fax:

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG ( Gọi tắt là bên B)

Tên tổ chức: Công ty TNHH MG

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Tân Sơn, Thị Trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư/ Quyết định thành lập số: 233 ngày 12 tháng 02 năm 2019  do .... cấp

Số tài khoản: 092029993002

Họ và tên người đại diện: Lê Bình A

Chức vụ: giám đốc

Sinh ngày: 10 tháng 02 năm 1971

Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu: 00229930202 cấp ngày 10 tháng 12 năm 2020 tại Thanh Hóa

Địa chỉ liên hệ: số nhà 34 phố Bà Triệu, thị Trấn Triệu sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 08199222

Email:abinhle@gmail.com     số fax: 

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng  với nội dung như sau: 

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG.

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất 700 m2 thuộc chủ quyền của bên A tại thôn 3 xã Thọ Minh, huyện Triệu sơn, tỉnh Thanh Hóa

1.2. Mục đích thuê: Làm xưởng sản xuất

Điều 2: THỞI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG.

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là  năm được tính từ ngày….. tháng….. năm…. đến ngày….. tháng….. năm…………………. .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3: GIÁ CẢ- PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê nhà là ............ đ/m2/tháng, (bằng chữ:…………………..đồng)

- Bên B sẽ trả trước cho Bên A…………………. năm tiền thuê nhà là:……………………. , (bằng chữ……………. đồng)

Sau thời hạn………….. năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán…………. tháng một lần vào ngày mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 5: CAM KẾT CHUNG.

 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Tỉnh/Thành Phố …….. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

ĐẠI DIỆN BÊN A

( ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHO BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên) 

 

4. Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng có cần công chứng hay không? 

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên; Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó thì khi một bên hoặc là các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì hợp đồng thuê đất phải tiến hành công chứng chứng thực. 

Trên đây là toàn bộ những nội dung mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của19006162 để được hỗ trợ. 

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

 
5 sao của 1 đánh giá

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày
Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng