Phiếu thu là một trong những tài liệu nội bộ của doanh nghiệp dùng để hạch toán sổ sách và chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phiếu thu căn bản để quý khách tham khảo và áp dụng:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------- 

Đơn vị: CÔNG TY.............

Bộ phận: HC-KT

Quyển số: ...........

Số: .........................

Ngày ..... tháng ..... năm 20.....

 

 

PHIẾU THU

 

Họ và tên người nôp tiền: Công ty TNHH Thương mại ………………

Địa chỉ: Số…….. Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lý do nộp: Thanh toán lần 2 của Hợp đồng số 01/2013/SHCN/MINH KHUÊ-…….bao gồm phí dịch vụ 193 USD +Phí nhà nước 1,320,000 VNĐ.

Tổng số tiền: 5,346,945 VNĐ (Viết bằng chữ): Năm triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn chín trăm bốn mươi lăm Việt nam đồng

Kèm theo: ............................Chứng từ gốc…………………………….

                                                                  Ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ngày 31/01/2013, Ngân hàng Vietcombank, Hội sở chính  1USD = 20,865 VNĐ

+ Số tiền quy đổi: 193 USD = 4,026,945 VNĐ

 

 

 

---------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: